پایان نامه بررسی عزت نفس در بین زنان متأهل و مجرد

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 156 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 115

 • پایان نامه بررسی عزت نفس در بین زنان متأهل و مجرد
 • پایان نامه کارشناسی گرایش روانشناسی بالینی
 • بررسی عزت نفس در بین زنان متأهل و مجرد

پایان نامه کارشناسی گرایش: روانشناسی بالینی

بررسی عزت نفس در بین زنان متأهل و مجرد

چکیده:

«عزت» در اصل لغت به معنای شدت و قهر و غلبه است و لازمه آن شکست ناپذیری و عدم چیره شدن در مقابل قوای دیگر است. برخی گمان کرده اند که واژه «عزت» و «کرامت» هر دو به یک معنا بوده و معادل هم می باشند در حالیکه وقت در معنای لغوی این دو کله، آنها را از یکدیگر متمایز می سازد.

عزت نفس فضیلتی است که بین دو اخلاق رذیله قرار گرفته است و انسان در صورت انحراف از این صراط مستقیم، به دو مسیر انحرافی، یکی تکبر و دیگر تذلل گرفتار می شود. قرآن کریم تمامی عزت ها را تنها از ان خدا دانسته است و از دستیابی به عزت حقیقی تنها در سایه تقرب به خداوند ممکناست، راهکار عملی در راه رسیدن به عزت نفس واقعی همان اعقتاد و ایمان به مبدأ معاد و انجام عمل صالح و شایسته است.

قرآن کریم تبعیت از اولیا کفر و نیز انجام معاصی و گناهان را مستمسک عده ای برای رسیدن به عزت معرفی کرده است و بیان می دارد که این راهها هیچگاه نمی توانند عزتی را برای رسیدن به همراه بیاورند.

در این تحقیق، به بررسی عزت نفس بین زنان متأهل و مجرد پرداخته شده بدین ترتیب که میزان عزت نفس را با تست کوپر اسمیت مورد سنجش قرار داده ایم.

نمونه تحقیق 30 نفر زن متأهل و 30 نفر مجرد در نظر گرفته شد، پس از به دست آوردن نمرات خام، جدول توزیع فراوانی، شاخصهای گرایش مرکزی و پراکنش، نمودارهای چند ضلعی ترسیم شد و در نهایت از طریق ازمون t گروههای مستقل به بررسی تفاوت بین عزت نفس دو گروه پرداختیم.

از آنجائیکه t به دست آمده کوچکتر از t جدول بود. به این نتیجه رسیدیم که تفاوتی بین عزت نفس زنان متأهل و مجرد وجود ندارد.

مقدمه :

در جوامع کنونی و بویژه با ورود به قرن بیستم و یکم اکثریت قریب اتفاق افراد به اصول بهداشتی مربوط به ابعاد مختلف جسمانی خویش اگاهی دارند و به والدین از طریق رسانه های گروهی و به فرزندان از طریق آموزشگاهها این مهم توصیه و سفارش می شود همچنین در روانشناسی شخصیت و روانشناسی اجتماعی مباحث جنجال برانگیزی مطرح می شوند، این مباحث جذایت خاصی را برای محققین ایجاد نموده و زمینه مساعدی را برای پرپایی تحقیقات بنیادی و کاربردی فراهم ساخته اند. یکی از موضوعاتیکه همواره به مانند پلی ارتباطی بین روان شناسی شخصیت و روانشناسی اجتماعی را ایجاد می کند مبحث خویشتن است در مبحث خویشتن عزت نفس، کنترل خویشتن و… عنوان می گردد. ولی اکثریت جامعه متأسفانه به امر بسیار مهم بهداشت روانی خود و فرزندان اهمیت نمی دهند و بهتر آنکه بیان نمائیم آگاهی ندارند در حالی که بر حسب آمارهای کشورهای مختلف تعداد افراد مبنی بر مشکلات و معضلات روانی رو به فزونی است.

در این میان یکی از مباحث مهم در امر بهداشت روانی عزت نفس یا همان خود بزرگواری می باشد که یکی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشکیل می دهد و به طور حتم روی سایر جنبه های شخصی انسان اثر می گذارد و کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبه های شخصیت یا نما موزونی آنها خواهد شد و حتی ممکن است پایه گذار بیماریهای روانی گوناگون مانند افسردگی، کمرویی، پرخاشگری و ترس… می شود.

عزت نفس از جمله سازه های روانشناختی است که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته است. اهمیت عزت نفس برای کسانی که با نواجوانان سر و کار دارند امری روشن است. به طور کلی ارزیابیهایی که فرد از خود می کند عزت نفس او را شکل می دهد. همچنین عزت نفس درج تصویب، تأیید، پذیرش و ارزشمندی است که فرد نسبت به خود احساس می کند.

فهرست مطالب

چکیده…

مقدمه…

بیان مسئله…

اهداف و اهمیت تحقیق…

فرضیه های تحقیق…

سؤال تحقیق…

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق…

تعاریف مفهومی…

تعریف عملیاتی…

مفهوم خود…

ابعاد عزت نفس…

1- تنفر از خود…

2- شک و تردید درباره خود…

3- تأیید خود…

دلایل عمده تأکید بر مفهوم «خود» در مکاتب روانشناسی معاصر…

مفهوم «نفس» بیانگر کلیات و عامل وحدت رفتار انسان در روانشناسی اسلامی…

تفاوت عزت و کرامت…

تفاوت عزت با تکبر…

عزت حقیقی و ظاهری…

عوامل دستیابی به عزت حقیقی…

کژراه های کسب عزت واقعی…

الف) پذیرش ولایت کافران به جای مؤمنین…

ب) جستجوی عزت به وسیله گناه…

روشهای تغییر و افزایش میزان عزت نفس…

الگوی یادگیری اجتماعی…

مؤلفه های اساسی عزت نفس…

علل پیدایش پدیده خویشتن و عزت نفس…

عوامل مؤثر در ایجاد و تقویت عزت نفس…

نقش و اهمیت عزت نفس در نوجوان…

نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس…

عوامل مؤثر در رشد عزت نفس…

زمینه های عزت نفس…

عزت نفس اجتماعی…

عزت نفس تحصیلی…

عزت نفس خانوادگی…

عزت نفس جسمانی…

عزت نفس کلی…

عزت نفس و عملکرد سودمند…

علت اصلی کدام است…

فصل دوم: پیشینه پژوهش:…

نفس در نظریه دانشمندان اسلامی…

عزت نفس در متون اسلامی…

عزت نفس از دیدگاه روان شناسان…

نظریه مازلو…

نظریه راجرز…

نظریه کوپر اسمیت…

نظریه اریکسون…

نظریه فروید…

نظریه آلبرت الیس…

چرا عزت نفس اهمیت دارد و به آن نیازمندیم…

ب: پیشینه عملی…

تحقیقات انجام شده…

1- تحقیقات انجام شده در خارج…

2- تحقیقات انجام شده در داخل ایران…

فصل سوم: روش شناسی تحقیق…

مقدمه…

جامعه مورد تحقیق…

نمونه و روش نمونه گیری…

روش جمع آوری اطلاعات…

مشخصات پرسشنامه…

فصل چهارم: روش تجزیه و تحلیل…

فصل پنجم: خلاصه بحث و نتیجه گیری…

مقدمه…

خلاصه…

نتیجه…

محدودیتهای پژوهش…

پیشنهادات…

منابع…

ضمایم…

مقالات مرتبط


 • بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد و متاهل و مقایسه میزان افسردگی و سطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل دسته: علوم انسانی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 95 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 بررسی...

 • دسته: روان شناسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 55 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 بررسی عزت نفس بین زنان متأهل و مجرد عزت نفس زنان متأهل و مجرد کلیک جهت دانلود در این تحقیق، به بررسی عزت نفس بین...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 93 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 روش تحقیق بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان حکیم ومقایسه میزان افسردگی وسطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل پایان نامه بررسی...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx حجم فایل: 522 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 64 ارزیابی میزان عزت نفس بین دو گروه زنان متأهل و مجرد پایان نامه بررسی میزان عزت نفس پایان نامه بررسی میزان عزت نفس بین دو...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 47 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 45 بررسی عزت نفس بین زنان متأهل و مجرد پایان نامه بررسی عزت نفس بین زنان متأهل و مجرد مقاله بررسی عزت نفس بین زنان متأهل و مجرد...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 93 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 روش تحقیق بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان حکیم ومقایسه میزان افسردگی وسطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل مقاله بررسی میزان...

 • دسته: plan پلان فرمت فایل: doc حجم فایل: 93 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 49 عزت نفس استعدادها خلاقیت بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان حکیم ومقایسه میزان افسردگی وسطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل از...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 93 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 دانلود پروژه دانلود مقاله بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان حکیم ومقایسه میزان افسردگی وسطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر...

 • دسته بندی: علوم انسانی» روان شناسی فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 38 دانلود تحقیق در مورد بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد و متاهل بیمارستان حکیم و مقایسه میزان افسردگی و سطح عزت نفس گروهی از...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 95 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 موضوع تحقیق بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان حکیم ومقایسه میزان افسردگی وسطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل موضوع...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 235 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 82 پایان نامه بررسی عزت نفس در بین زنان مجرد و متاهل عزت نفس در بین زنان مجرد و متاهل بررسی عزت نفس پایان نامه بررسی...

 • دسته: علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 235 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 82 دانلود پژوهش دانلود جزوه پروژه دانلود پروژه تحقیق جزوه عزت نفس در بین زنان مجرد و متاهل دانلود تحقیق بررسی عزت نفس دانلود مقاله پایان نامه بررسی...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx حجم فایل: 105 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 125 دانلود نمونه سوالات دانلود سریال دانلود مقاله پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت در بین دختران و پسران و تاثیر جنسیت بر روی...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx حجم فایل: 334 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 148 پایان نامه بررسی اثربخشی برنامه اصلاح عزت نفس ضمنی بر افزایش عزت نفس ضمنی و کاهش ترس از ارزیابی منفی ضمنی در افراد دارای اختلال...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 48 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 65 مقاله بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه سیستان تحقیق بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم...

 • دسته: پزشکی فرمت فایل: doc حجم فایل: 78 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 60 پایان نامه مقایسه هیپوکندری در بین دانشجویان متأهل و مجرد پایان نامه مقایسه هیپوکندری در بین دانشجویان متأهل و مجرد کلیک جهت دانلود پایان نامه مقایسه...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 62 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 107 پایان نامه مقایسه رضایت زناشویی در بین زنان مطلقه و زنان متأهل شهر بوئین زهرا پایان نامه مقایسه رضایت زناشویی در بین زنان مطلقه و...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 86 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 تحقیق بررسی عزت نفس کارکنان بیمارستان و مقایسه سطح افسردگی و عزت نفس دانشجویان بررسی عزت نفس کارکنان بیمارستان و مقایسه سطح افسردگی و عزت...

 • دسته: روان شناسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 47 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 72 بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 86 بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در...

 • بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه سیستان دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 48 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 72 بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان...