بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری، پرخاشگری، و اعتیاد در بین معتادین خود معرف به مراکز ترک اعتیاد

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: word

حجم فایل: 235 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 75

 • بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری، پرخاشگری، و اعتیاد در بین معتادین خود معرف به مراکز ترک اعتیاد
 • پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی
 • بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری، پرخاشگری، واعتیاد در بین معتادین خود معرف به مراکز ترک اعتیاد
 • بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری
 • بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری، پرخاشگری، واعتیاد

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی

بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری، پرخاشگری، و اعتیاد در بین معتادین خود معرف به مراکز ترک اعتیاد

چکیده:

هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری، پرخاشگری، و اعتیاد در بین معتادین خود معرف به مراکز ترک اعتیاد می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه افراد معتادی که برای ترک اعتیاد به واحدهای خود معرف بهزیستی مراجعه کرده اند نمونه پژوهش حاضر از بین کلیه افراد معتاد مراجعه کننده فوق 30 نفر به صورت نمونه در دسترس انتخاب می شوند.، که این افراد با پرسش نامه های آزمون شیوه های فرزندپروری بامریند و آزمون پرخاشگری باس و پری ارزیابی شده اند. داده های بدست آمده با نرم افزار (اس پی اس اس) تکمیل شده و نتایج حاکی از ان است که پرخاشگری افراد در شیوه های فرزند پروری آنها تاثیر گذار است. نمرات همبستگی نشان میدهد که افرادی که پرخاشگری بالایی دارند از شیوه فرزند پروری دموکراتیک کمتر استفاده میکنند. در حالت کلی آزمون نشان میدهد که افرادی که پرخاشگری بالا دارند از شیوه فرزند پروری استبدادی استفاده میکنند.

واژه های کلیدی: شیوه فرزند پروری، اعتیاد، پرخاشگری

فهرست مطالب

فصل اول: کلیت پژ وهش

مقدمه 1

بیان مسأله 3

اهمیت و ضرورت پژوهش 8

اهداف پژوهش 9

هدف کلی 9

اهداف اختصاصی 9

فرضیه ها 9

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش 10

تعریف مفهومی شیوه های فرزند پروری 10

تعریف عملیاتی شیوه فرزندپروری 10

تعریف مفهومی پرخاشگری 10

تعریف مفهومی اعتیاد 11

فصل دوم: ادبیات پژوهش

ادبیات تحقیق 13

عوامل مؤثر در نیرومندی پرخاشگری 14

نیرومندی پرخاشگری معلول 5 عامل است 14

سبب شناسی 15

دیدگاه منشأ اجتماعی در پرخاشگری 17

نظریه پرخاشگری 18

شیوه های فرزندپروری 21

نظریه بامریند 22

الگوی ونیتر باتم 26

تعریف اعتیاد 27

انواع اعتیاد 28

علل اعتیاد 28

عوامل اعتیاد 30

چهار دیدگاه تئوریک درباره آسیب های اجتماعی 33

درمان یا ترک اعتیاد 43

پیشینه علمی 44

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

جامعه آماری 53

نمونه آماری 53

روش جمع آوری اطلاعات 53

ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش 54

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول: آمار توصیفی 58

بخش دوم: آمار استنباطی 61

فصل پنجم: خلاصه بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری 62

محدودیت های پژوهش 64

پیشنهادات 65

مقدمه

از شیوه های فرزندپروری، روش هایی است که والدین برای تربیت فرزندان خود به کار می گیرند. و بیانگر نگرش هایی است که آن ها نسبت به فرزندان خود دارند هم چنین شامل معیارها و قوانین است. که برای فرزندان خویش وضع می کنند ولی باید پذیرفت که رفتارهای فرزندپروری به واسطه فرهنگ، نژاد، قوانین و گروههای اقتصادی تغییر می کند.

به همین جهت می توان گفت که خانواده نقش مهمی را در بهداشت روانی فرزندان ایفا می کند و با شیوه های تربیتی نامناسب، رفتارهای نامناسب را از قبیل پرخاشگری و غیره را به وجود آورند.

پرخاشگری معمولاً به رفتاری اطلاق می شود که قصد آن صدمه زدن (جسمانی یا رفتاری) به فرد یا نابود کردن دارایی فرد است. واژه اصلی این تعریف قصد نیت رفتار کننده است یعنی یک رفتار آسیب زا در صورتی که پرخاشگری محسوب می شود که از روی قصد و عمل به منظور صدمه زدن به دیگری یا برخورد انجام گرفته است.

خشونت فرایند است که به دلیل فشارهای درونی و بیرونی به فرد تحمیل می شود و درواقع نوعی عدم تعادل رفتاری و شخصیتی است پرخاشگری رفتاری است که پیامدهای متعدد دارد که از جهتی باعث خسارت و زیان به فرد یا اموال افراد دیگر است.

مقالات مرتبط


 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: pdf حجم فایل: 38 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 64 بررسی شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز ترک خود معرف شهر یزد بررسی شیوع کودک آزاری در وابستگان به...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 99 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 بررسی عوامل موثر بر مراجعه معتادان به مراکز خود معرف برای ترک اعتیاد پایان نامه بررسی عوامل موثر بر مراجعه معتادان به مراکز خود معرف...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 38 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 49 پروژه شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز ترک خود معرف دانلود تحقیق شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 168 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 پایان نامه علل ترک اعتیاد در معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد پایان نامه علل ترک اعتیاد در معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 266 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 پایان نامه عوامل مرتبط بر مراجعه معتادان خود معرف به مراکز ترک اعتیاد مراجعه معتادان خود معرف به مراکز ترک اعتیاد معتادان خود معرف پایان...

 • دسته بندی: علوم انسانی» روان شناسی فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 40 دانلود تحقیق با موضوع بررسی وضعیت سلامت مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد سازمان بهزیستی قبل و بعد از ترک اعتیاد، در قالب word...

 • دسته: پژوهش فرمت فایل: doc حجم فایل: 24 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 45 طرح پژوهشی بررسی وضعیت سلامت مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد سازمان بهزیستی قبل و بعد از ترک اعتیاد طرح پژوهشی بررسی وضعیت سلامت مراجعه کنندگان به مراکز...

 • با توجه به این که نوجوانی یکی از بحرانی ترین دوران زندگی فرد است و پرخاشگری در این دوران به ویژه در پسران شدیدتر از دختران می باشد، لذا در این تحقیق بر آنیم تا با بررسی اثربخشی آموزش شیوه های...

 • بی تردید، شیوع پرخاشگری در میان نوجوانان، موجب نگرانی بسیاری از خانواده ها، اولیا، مربیان و مسؤولان کشور استگسترش روزافزون این نابهنجاری رفتاری در شکل های گوناگون، بر زندگی فردی و اجتماعی انسان ها تاثیرات منفی گذاشته و آرامش و احساس...

 • دسته: علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 393 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 108 خلاقیت سبک های والدینی دانش آموزان شیوه های فرندپروری بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با خلاقیت دانش آموزان مقطع پنجم و ششم دبستان مسئولیت پذیری از...

 • دسته بندی: علوم انسانی» روان شناسی فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 110 دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان سال سوم دبیرستان های دخترانه و پسرانه شهر...

 • خانواده اولین پایه گذار شخصیت، ارزشها و معیارهای فکری فرد است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت و سبک و خط مشی زندگی فرد در آینده دارد و اخلاق و صحت و سلامت روانی فرد تا حد زیادی در گرو آن...

 • رابطه بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل دسته: روانشناسی بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 118 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 81 رابطه بین شیوه های فرزندپروری...

 • دسته بندی: علوم انسانی» روان شناسی فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 87 دانلود تحقیق با موضوع رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مکان کنترل در دانش آموزان، در قالب pdf و در 87 صفحه، قابل...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 81 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 78 نظریه های بیولوژیکی اضطراب انجام پایان نامه کارشناسی رشته روان شناسی عمومی اضطراب وضعیت اجتماعی و فیزیکی محیط خانه بر رفتار فرزندان دانلود پایان نامه...

 • پروپوزال بررسی اثربخشی آموزش شیوه های خود کنترلی و مهارتهای ارتباطی بر کاهش پرخاشگری در بین پسران دانش آموز دسته: علوم انسانی بازدید: 7 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 49 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 مقاله پرخاشگری در پی فردا...

 • دسته: پزشکی فرمت فایل: doc حجم فایل: 532 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 63 پایان نامه بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون MMT پایان نامه پزشکی عمومی بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف...

 • دسته: روان شناسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 90 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 109 عامل هوش دانش آموزان بررسی ارتباط بین شیوه های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانش آموزان شیوه های فرزندپروری رشد اجتماعی از دانلود فایل مطمئن...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: docx حجم فایل: 172 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 60 مسئولیت کیفری معتادین به قرص های روان گردان در حقوق کیفری ایران دانلود مقاله مسئولیت کیفری معتادین به قرص های روان گردان در حقوق کیفری ایران دانلود مقاله...

 • دسته بندی: علوم انسانی» کودک فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 88 دانلود تحقیق با موضوع بررسی تاثیر شیوه های فرزندپروری بر رشد اجتماعی کودکان، در قالب word و در 91 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، فصل...