بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی، نوع ازدواج، تعداد فرزندان) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد قوچان

این تحقیق به بررسی عوامل موثر در سازگاری زناشویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی می پردازد شاید بتوان با اندکی احتیاط رابطه بین پژوهش های روانی – اجتماعی را با بعضی از مشکلاتی که جامعه خاص و معاصر ما در برگرفته اند روشن ساخت شاید بتوان گفت که یکی از بهترین موقعیت هایی که می توان از سازگاری سخن گفت زمانی باشد که از سلامت روانی و بهداشت روانی گفتگو می شود

دسته: روانشناسی

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: rar

حجم فایل: 1331 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 162

 • بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی، نوع ازدواج، تعداد فرزندان) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد قوچان
 • تحقیق و پژوهش روانشناسی
 • دانشگاه قوچان
 • بررسی رابطه شغلی
 • بررسی رابطه ازدواج
 • دلایل درست ازدواج
 • خصوصات سازگاری
 • لازمه حفظ روابط زناشویی
 • رابطه ملاک های گزینش همسر با موفقیت در زندگی زناشویی
 • چالش های زندگی مشترک
 • خانواده نابسامان
 • عوارض خانواده نابسامان

عنوان صفحه

چکیده 3

فصل اول: کلیات

مقدمه 5

بیان مسئله 7

اهداف تحقیق 8

ضرورت و اهمیت تحقیق 8

فرضیه های پژوهش 9

تعریف نظری و عملیاتی واژه ها 9

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه 11

نظریه مثلثی عشق 12

انواع عشق 13

دلایل درست ازدواج 14

روش های مطالعه برای انتخاب همسر 16

عوامل مربوط به شرایط زندگی 17

معیارهای ازدواج موفق 18

تعریف سازگاری 20

خصوصیات سازگاری 21

راه های سازش یا سازگاری 22

مراحل بحران 23

روش های مداخله در بحران 24

خصوصیات انسان سازگار 25

تعارضات در زندگی زناشویی 26

عواملی که سازگاری زناشویی را دشوار می سازند 27

عوامل مؤثر در سازگاری زناشویی 29

راه های مقابله با اختلالات زناشویی 31

رابطه ملاک های گزینش همسر با موفقیت در زندگی زناشویی 33

لازمه حفظ روابط زناشویی 34

تعهد در زندگی زناشویی 34

چالش های زندگی مشترک 35

تعادل بین نیاز به وابستگی و نیاز به استقلال 37

خانواده نابسامان 39

علل خانواده نابسامان 40

عوارض خانواده نابسامان 41

تحقیقات انجام شده درباره موضوع 43

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه 45

روش تحقیق 46

جامعه آماری 46

نمونه و روش نمونه گیری 46

ابزار جمع آوری اطلاعات 46

روش اجرا و نمره گذاری 47

روش های گردآوری اطلاعات 47

روش های آماری 48

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

جدول 1 – 4 50

جدول 2 – 4 51

نمودار 1 – 4 52

جدول 3 – 4 53

فرضیه 1 53

جدول 4 – 4 53

جدول 5 – 4 54

فرضیه 2 54

جدول 6 – 4 54

جدول 7 – 4 55

فرضیه 3 55

جدول 8 – 4 55

جدول 9 – 4 56

فرضیه 4 56

فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث

مقدمه 58

بحث و نتیجه گیری 58

محدودیت های تحقیق 60

پیشنهادات 61

منابع و مآخذ 63

پیوست ها 66

پایان نامه: بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی، نوع ازدواج، تعداد فرزندان) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد قوچان

چکیده

این تحقیق به بررسی عوامل موثر در سازگاری زناشویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی می پردازد شاید بتوان با اندکی احتیاط رابطه بین پژوهش های روانی – اجتماعی را با بعضی از مشکلاتی که جامعه خاص و معاصر ما در برگرفته اند روشن ساخت. شاید بتوان گفت که یکی از بهترین موقعیت هایی که می توان از سازگاری سخن گفت زمانی باشد که از سلامت روانی و بهداشت روانی گفتگو می شود سلامت روانی رابطه تنگاتنگ و نزدیکی بسیار با سازگاری دارد. (اسلامی نسب، 1373)

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عوامل مختلف با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد قوچان می باشد.

نمونه هایی از فرضیه پژوهش عبارتند از:

 • بین مردان و زنان از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد.
 • بین افرادی که ازدواج فامیلی دارند و افرادی که ازدواج غیر فامیلی دارند از نظر سازگاری زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد.

جامعه آماری و روش نمونه گیری:

جامعه آماری در این پژوهش دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد واحد قوچان می باشد.

در این پژوهش، نمونه گیری از کل جامع مورد نظر صورت گرفت که 100 نفر را با استفاده از نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب کردیم. قابل ذکر است که از این 100 نفر، 70 نفر زن و 30 نفر مرد انتخاب شدند.

در این نوع نمونه گیری، نشانه ها یا واحد های مورد مطالعه برای گروه نمونه به گونه ای انتخاب می شود که همه آنها فرصت برابری در انتخاب شدن دارد و هر انتخاب نیز از انتخاب دیگر مستقل می باشد.

نتیجه گیری

به طور کلی با بررسی رابطه بین عوامل مختلف شغلی، نوع ازدواج و تعداد فرزندان با سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد قوچان، این عوامل در سازگاری زناشویی تاثیر گذار نمی باشند.

مقالات مرتبط


 • دسته بندی: علوم انسانی» روان شناسی فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 179 دانلود تحقیق در مورد پژوهش آماری بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه، در قالب doc و در 179...

 • بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه دسته: طرح توجیهی دامی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 182 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 158 بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 188 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 183 بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه پایان نامه بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه مقاله...

 • دسته: پژوهش ها فرمت فایل: doc حجم فایل: 1271 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 72 بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی، نوع ازدواج، تعداد فرزندان) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل عوامل مختلف (شغلی، نوع ازدواج، تعدا پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 188 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 183 مقاله بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه تحقیق بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از اساتید دانشگاه پروژه...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx حجم فایل: 98 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 85 پایان نامه بررسی رابطه بین عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان متأهل بررسی رابطه بین عشق مثلثی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 251 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 150 مقاله بررسی سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از تحصیل و عوامل موثر بر آن تحقیق بررسی سنجش میزان رضایتمندی دا پایان نامه بررسی...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 251 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 150 مقاله بررسی سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از تحصیل و عوامل موثر بر آن تحقیق بررسی سنجش میزان رضایتمندی دا بررسی سنجش میزان...

 • بررسی سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از تحصیل (در سال تحصیلی 851384) و دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 251 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 175 بررسی سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 166 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 102 سبک فرزندپروری والدین رابطه سازگاری زناشویی و سبک فرزندپروری والدین با سلامت عمومی فرزندان دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی سبک فرزندپروری سلامت عمومی فرزندان...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 77 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 68 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 157 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 پایان نامه بررسی همدلی و تاب آوری بین تک فرزندان و چند فرزندان در دانشجویان پایان نامه بررسی همدلی و تاب آوری بین تک فرزندان...

 • دسته: روان شناسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 157 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 بررسی همدلی و تاب آوری بین تک فرزندان و چند فرزندان در دانشجویان پایان نامه بررسی همدلی و تاب آوری بین تک فرزندان و چند فرزندان در...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: word حجم فایل: 38 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 اضطراب کامپیوتر و رابطه آن با ویژگیهای فردی در بین دانشجویان دانشگاه شهید چمران و دانشگاه آزاد اسلامی اهواز اضطراب کامپیوتر و رابطه آن با...

 • دسته: روان شناسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 47 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 72 بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 86 بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در...

 • بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه سیستان دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 48 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 72 بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان...

 • دسته: علوم اجتماعی فرمت فایل: pdf حجم فایل: 42 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 72 بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 86 دانلود پایان نامه بررسی تفاوت...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 48 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 65 مقاله بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه سیستان تحقیق بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 47 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 72 الگوی اریک اریکسون درباره هویت پایان نامه بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دان پژوهش بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و...

 • دسته: فناوری اطلاعات فرمت فایل: doc حجم فایل: 6090 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 218 بررسی و مطالعه کامل داده کاوی و داده کاوی با SQL SERVER2005 پیاده سازی آن روی بانک اطلاعاتی دانشگاه آزاد قوچان پایان نامه بررسی ومطالعه کامل داده...