مرور زمان کیفری

دسته: فقه، حقوق، الهیات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 74 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 27

 • مقالات ترجمه شده حقوق
 • ادله موافقین مر
 • انجام پروژه و پایان نامه
 • مرور زمان کیفری
 • دانلود مقاله حقوق با عنوان مرور زمان کیفری
 • حقوق کیفری
 • خرید مقالات، پایان نامه ها و پروژه های پایانی
 • دیدگاههای فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری
 • مرور زمان
 • همکاری در فروش
 • مرور زمان کیفری

مرور زمان کیفری

پیشگفتار

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجاراتها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل می دهد لذا هر گونه تصمیم قانونگذار در خصوص این گونه جرایم می تواند در رابطه با کارایی یا عدم کارایی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت به سایر مجازاتهای اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن جمله اینکه تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای مقرر نگردیده شامل می شود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم اسلامی واگذار شده است.

کلمات کلیدی:

حقوق کیفری

مرور زمان

مرور زمان کیفری

با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح می شود که آیا حاکم اسلامی که از اختیارات وسیعی در تعیین نوع و و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است، می تواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟ علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقس و کیفری پیش ار انقلاب مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را به طور کلی از قوانین کشور حذف کرد منتها در سالهای بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از موارد، قانونگذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که به عنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازاتهای بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد. لذا در تحقیق پیش رو برآنیم تا ضمن پاسخ به این پرسش که آیا جری مرور زمان در مجاراتهای تعزیری باتوجه به فقه امامیه قابل توجیه است یا خیر؟ ببینیم که شمول این قاعده در تعزیرات چه آثار و نتایجی را برای دستگاه قضایی کشورمان در برخواهد داشت.

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات

مبحث اول- پیشگفتار

مبحث دوم- تعریف مفاهیم

الف) تعریف مفهوم مرور زمان

ب) تعریف مفهوم تعریز

فصل دوم- دیدگاههای فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری

مبحث اول- نظریه فقهای اهل سنت

مبحث دوم- نظریه فقهای امامیه

فصل سوم- ادله مخالفین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام

الف) اطلاق ادله

ب) قاعده الحق القدیم …

ج) قاعده استصحاب

د) اعتبار حکم قاضی

ه) تعطیلی حدود و گستاخی مجرمین

فصل چهارم- ادله موافقین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام

الف) روایات

ب) اعراض

ج) قاعده تخصیص عام و تقیید مطلق

د) استصلاح یا مصالح مرسله

ه) قاعده عدم الوجود

فصل پنجم- نقد ادله و نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

مقالات مرتبط


 • قاعده مرور زمان یک تأسیس حقوقی بسیار مهم و پرکار برد و همچنین مفید برای حقوق هر کشور است، همچین باعث ثبات اوضاع حقوقی می شود اگر این قاعده وجود نداشته باشد، مجنی علیه ای که در احقاق حق خود کوتاهی...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 پروژه بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا دانلود تحقیق بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا مقاله بررسی مرور زمان...

 • مقدمه قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 هر چند از مضامین و پیامهای سلف خود – که چندین دهه بر نظام دادرسی کشور حاکم بود و تجارب تلخ و شیرین فراوانی به همراه داشت و در عین حال از پشتوانه...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 331 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 190 پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق کیفری مرور زمان حقوق کیفری...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 دانلود مقاله دانلود تحقیق پژوهش دانلود پژوهش دانلود پروژه بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا دانلود تحقیق بررسی مرور زمان در آیین دادرسی...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 69 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 مرور زمان خرید مقالات، پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق حقوق کیفری مرور زمان حدی و تعزیری حد و تعزیر انجام پروژه...

 • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 33 مقدمه قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 هر چند از مضامین و پیامهای سلف خود – که چندین دهه بر نظام دادرسی کشور حاکم...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: docx حجم فایل: 172 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 60 مسئولیت کیفری معتادین به قرص های روان گردان در حقوق کیفری ایران دانلود مقاله مسئولیت کیفری معتادین به قرص های روان گردان در حقوق کیفری ایران دانلود مقاله...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 323 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 375 مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری دانلود پایان نامه کارشناسی ارشـد فقه و مبانی حقوق اسلامی عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزا...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 351 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 159 پایان نامه موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران پایان نامه موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران از دانلود...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 196 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 75 بررسی مسئولیت کیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق کیفری با حقوق تطبیقی بررسی مسئولیت کیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق کیفری با حقوق تطبیقی از دانلود...

 • دسته: پژوهش فرمت فایل: doc حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 مقاله لوئیس مامفورد و مرور مقاله منظر طبیعی و منظر شهری مقاله لوئیس مامفورد و مرور مقاله منظر طبیعی و منظر شهری مقاله لوئیز مامفورد از دانلود فایل...

 • دسته: زبان و ادبیات فارسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 71 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 مقاله مرور زندگینامه شاعران کتب درسی ادبیات مرور زندگینامه شاعران کتب درسی ادبیات دانلود مقاله زندگی شاعران حبیب یغمایی گلچین گیلانی حبیب چاچیان محمود کیانوش...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 19 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 آزمون حافظه بصری کیم کاراد اثر مرور و تکرار روی حافظه بصری و انتقال آن به حافظه بلند مدت پژوهش بررسی اثر مرور و تکرار...

 • road extraction satellite image دسته: مقالات ترجمه شده بازدید: 3 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 76 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 استخراج مسیر تصویر ماهواره مرور تحقیقات استخراج جاده در تصاویر هوایی و ماهواره¬ای کلیک جهت دانلود بدون...

 • دسته: حسابداری فرمت فایل: doc حجم فایل: 56 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 یک مرور از حسابداری افزوده و تکنیک های گردش پول نقد برای استفاده در ارزیابی دارایی یک مرور از حسابداری افزوده و تکنیک های گردش پول نقد برای...

 • تخلیه های جزئی، بار ظاهری، کالیبراسیون، آشکار سازهای (دتکتورهای) UWB دسته: مقالات ترجمه شده isi بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 680 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 تعیین بار ظاهری PD و کالیبراسیون: یک مرور بحرانی Partial discharges apparent...

 • مقاله ترجمه شده با عنوان مرور اولویت دهی فاکتورهای محیطی خارجی سازمان بر روی عملکرد رقابتی در صنعت بانکداری با رویکرد پیش بینی: بررسی موردی بانک سپه 1391. کلیک جهت دانلود عنوان انگلیسی مقاله: Review and prioritization of the...

 • دسته بندی: مهندسی» مهندسی مکانیک فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 12 نرم افزار Solid Edge یک ابزار کمک کامپیوتر است که بر اساس سیستم CAD طراحی شده است. به کمک این نرم افزار امکان مونتاژ ماشین...

 • دسته: پژوهش فرمت فایل: doc حجم فایل: 27 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 پروژه ارزیابی کار و زمان پروژه ارزیابی کار و زمان (زمان سنجی محصول) شرکت ریخته گری پروژه ارزیابی کار و زمان (زمان سنجی محصول) شرکت ریخته گری از...