پایان نامه انطباق چارچوب معماری سازمانی زکمن با UML 2.0

دسته: سمینار کامپیوتر

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 3358 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 160

 • پایان نامه انطباق چارچوب معماری سازمانی زکمن با UML 2.0
 • پایان نامه انطباق چارچوب معماری سازمانی زکمن با UML 20

پایان نامه انطباق چارچوب معماری سازمانی زکمن با UML 2.0

مفاهیم بنیادین

تغییرات در استراتژی شرکتها و هدفهای کاری، تاٌثیر بسزایی در ساختار سازمانی، فرآیندها، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت داده و زیرساختهای فناوری دارد بنابراین معماریها روشی برای ترسیم پیچیدگی بوجود آمده می باشند.

مدلسازی سازمان عمل ایجاد یک معماری سازمانی است. مدلسازی بیان مفاهیمی است که منجر می شود قسمتهای سازمان شناخته شوند و در تکامل سازمان شرکت داده شوند. چارچوب به این منظور یکسری مفاهیم و معانی برای سازماندهی مدلها به صورت طبقه بندی مناسب تعریف نموده است. چارچوب زکمن به عنوان چارچوب مادر در معماری سازمانی مورد توجه قرار گرفته است اما انتخاب محصولات سازگار و اثربخش برای سلولهای چارچوب زکمن، چالش عمده در زمان استفاده از آن محسوب می شود که بهمین منظور قصد بر آن است که در این گزارش به بررسی مدلسازی سلولهای چارچوب زکمن توسط زبان 2.0 UML پرداخته شود

معماری 1

معماری نقش مهمی در توسعه سیستمهای اطلاعاتی دارد و عموما اینکه توسعه یک سیستم

اطلاعاتی مستلزم جمع آوری اطلاعات، تحلیل، طراحی، استقرار و پیکربندی سخت افزاری می باشد

معماری نرم افزار مرحله ای از فرآیند مهندسی است که بین تحلیل و طراحی کلی قرار می گیرد و از طریق تجزیه مدل طراحی به زیرسیستمها، واسطهای آنها و وابستگیهای میان آنها، تعیین کلاسهای کلیدی در طراحی و واقعیت بخشیدن به موارد کاربری حیاتی انجام می شود.

سازمان 5

یک سازمان تشکیلاتی 6است که از اطلاعات فناوری اش برای اجرای ماموریت اش استفاده می کند

یک سازمان بنا بر تعریف Mary Johnson و Larry Whitman یک سیستم پیچیده ای از مولفه های فرهنگی، فرآیندی و تکنولوژی است که برای رسیدن به اهداف سازمانی رهبری می شود سازمان می تواند یک سازمان معمولی یا سازمانی متشکل از چندین سازمان دیگر باشد.

فهرست مطالب:

عنوان

چکیده: … 63

فصل اول: مفاهیم بنیادین … 2

معماری … 2

معمار … 3

سازمان … 4

معماری سازمانی … 4

چارچوب معماری سازمانی … 8

فصل دوم: چارچوب زکمن … 9

ارزیابی چارچوبهای معماری سازمانی … 10

الف) FEAF … 12

ب) TEAF … 14

ج) C4ISR … 16

چارچوب معماری سازمانی زکمن … 18

دیدگاههای چارچوب زکمن (سطرها) … 20

جنبه ها یا تجریدهای ساختار زکمن (ستونها) … 21

توصیف سلولهای چارچوب زکمن … 23

قواعد حاکم بر چارچوب زکمن … 30

مزایای اصلی چارچوب زکمن در مقایسه با دیگر چارچوبها … 31

چالشهای فراروی چارچوب زکمن … 32

مزایا و مشخصات کلی چارچوب زکمن … 34

خلاصه … 35

فصل سوم: آشنایی با 2.0 UML … 36

دیدها … 38

نگاهی اجمالی به نمودارهای 2.0 UML … 39

نمودارهای ساختاری … 42

نمودار کلاس … 42

واسطها … 46

نمودارهای بسته … 46

نمودار شی ء … 47

ساختارهای ترکیبی … 48

نمودار مولفه … 55

نمودار استقرار … 57

نمودارهای رفتاری … 59

نمودار مورد کاربری … 59

نمودار حالت ماشین … 61

نمودار فعالیت … 63

نمودار تعامل … 68

نمودار ارتباطات … 69

نمودار نگاه اجمالی تعامل … 70

نمودار زمان … 72

فصل چهارم: مفاهیم مدلسازی و انطباق چارچوب زکمن با زبان مدلسازی UML2.0 … 75

مدل … 75

مدلسازی … 75

مفاهیم مدلسازی معماری سازمانی … 76

1- مفاهیم لایه حرفه … 81

2- لایه کاربردی … 83

3- مفاهیم لایه تکنولوژی … 85

روشهای مدلسازی و نگاشت آنها به چارچوب زکمن: … 92

انتقال مدلها … 95

انطباق چارچوب زکمن با متدولوژی RUP … 95

بررسی مدلسازی چارچوب زکمن با 2.0 UML از نگاه دیدهای چارچوب معماری سازمانی.. 98

بررسی نگاشت سلولی چارچوب زکمن و زبان مدلسازی 2.0 UML … 102

خلاصه … 106

تعیین محدوده پاسخ … 107

سابقه کار … 107

فصل پنجم نتیجه گیری و کارآینده … 109

کارآینده … 110

خروجی کار: … 112

مراجع: … 113

کتابها … 113

مقالات … 113

صفحات وب … 114

ارائه ها … 114

گزارشهای دانشگاهی … 114

مقالات مرتبط


 • دسته: سمینار فرمت فایل: docx حجم فایل: 765 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 118 دانلود گزارش کار آموزی دانلود پرسشنامه دانلود پایان نامه دانلود پروپوزال دانلود پروژه پایانی دانلود پروژه دانلود مقاله دانل دانلود تحقیق دانلود پاورپوینت دانلود گزارش سمینار کارشناسی ارشد...

 • دسته: کامپیوتر و IT فرمت فایل: pdf حجم فایل: 1116 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی نرم افزار کامپیوتر با عنوان ارزیابی UML جهت پشتیبانی از چارچوب زکمن ارزیابی UML معماری سازمانی سامانه های اطلاعاتی پشتیبانی از...

 • دسته: کامپیوتر و IT فرمت فایل: doc حجم فایل: 3649 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 205 پایان نامه یک روش مبتنی بر معماری مدل رانه برای مدل سازی یکپارچه سلول های چارچوب زکمن پایان نامه یک روش مبتنی بر معماری مدل رانه...

 • دسته: سمینار کامپیوتر فرمت فایل: doc حجم فایل: 2999 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 150 0 زبان مدلسازی یکنواخت بر سلولهای چارچوب زکمن پایان نامه بررسی انطباق نسخه 20 زبان مدلسازی یکنواخت بر سلولهای چارچوب زکمن پایان نامه بررسی انطباق نسخه 2...

 • دسته: کامپیوتر و IT فرمت فایل: docx حجم فایل: 824 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 180 دانلود پرسشنامه دا دانلود پایان نامه ارشد دانلود پاورپوینت دانلود گزارش کار آموزی بررسی UML از نظر قابلیت پوشش به چارچوب زکمن دانلود پایان نامه دانلود...

 • دسته: کامپیوتر و IT فرمت فایل: doc حجم فایل: 1625 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 220 پایان نامه بومی کردن چارچوب زکمن برای سازمان چابک پایان نامه بومی کردن چارچوب زکمن برای سازمان چابک کلیک جهت دانلود پایان نامه بومی...

 • دسته: مدیریت فرمت فایل: pdf حجم فایل: 220 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 ارزیابی انطباق اظهار نامه انطباق تامین کننده در ایزو ice17050 اظهار نامه انطباق ایزو iec کلیک جهت دانلود کلیک جهت دانلود

 • دسته: پژوهش های دانشگاهی فرمت فایل: doc حجم فایل: 225 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 مدیریت آموزشی پایان نامه وضعیت مدیریت آموزشی پایان نامه وضعیت مدیریت آموزشی در منطفه و میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده با آن پایان نامه وضعیت...

 • دسته: فنی و مهندسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 28 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 بررسی UML و کاربرد آن تحقیق بررسی UML و کاربرد آن پروژه بررسی UML و کاربرد آن مقاله بررسی UML و کاربرد آن دانلود تحقیق بررسی...

 • پروژه uml به همراه فایل rational آموزشگاه راننده گی بصورت کامل همراه با فایل پاورپوینت برای درس مهندسی نرم افزار و آزمایشگاه مهندسی نرم افزار دسته: کامپیوتر بازدید: 5 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 736 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50...

 • دسته: کامپیوتر فرمت فایل: doc حجم فایل: 1015 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 62 دانلود پژوهش دانلود جزوه پروژه دانلود تحقیق تحقیق پژوهش اهورا فایل خرید مقاله مقدمه ای بر UML دانلود پروژه دانلود مقاله مقدمه ای بر UML دانلود و خرید...

 • دسته: کامپیوتر و IT فرمت فایل: docx حجم فایل: 145 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 63 دانلود گزارش کارآموزی دان دانلود پایان نامه دانلود پروژه دانلود پاورپوینت آموزش توسعه نرم افزار های شیء گرا توسط UML دانلود طرح توجیهی مقاله رشته کامپیوتر...

 • دسته: کامپیوتر و IT فرمت فایل: doc حجم فایل: 669 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 140 انجام پروژه برنامه نویسی تجزیه و تحلیل سیستم پرسنلی پروژه برنامه نویسی مهندسی نرم افزار با عنوان سیستم پرسنلی طراحی شده با VB. net و متدولوژی...

 • دسته: کامپیوتر فرمت فایل: doc حجم فایل: 1018 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 48 دانلود پژوهش دانلود تحقیق پروژه مقاله در مورد UML تحقیق جزوه اهورا فایل خرید مقاله در مورد UML دانلود جزوه خرید و دانلود مقاله در مورد UML خرید...

 • دسته: کامپیوتر فرمت فایل: doc حجم فایل: 25 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 تحقیق دانلود پژوهش خرید مقاله آشنایی با UML دانلود مقاله مقاله پژوهش دانلود و خرید تحقیق آشنایی با UML دانلود رایگان تحقیق آشنایی با UML دانلود پروژه دانلود...

 • دسته: عمومی و آزاد فرمت فایل: doc حجم فایل: 225 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 وضعیت مدیریت آموزشی در منطفه و میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده با آن پایان نامه وضعیت مدیریت آموزشی در منطفه و میزان انطباق برنامه درسی...

 • مقیاس انطباق پذیری و همبستگی خانواده» یک ابزار 20 سوالی است دسته: پرسشنامه بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 11 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 4 Assessment questionnaire adaptability and family cohesion Olson and colleagues FACESIII 1985 پرسشنامه ارزیابی انطباق...

 • دسته بندی: مدیریت» مدیریت ادعا فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: ppt تعداد صفحات: 15 لزوم مستندسازی و انطباق با قرارداد و قوانین در طرح دعاوی و رسیدگی آن، در قالب پاورپوینت و در 15 اسلاید، شامل مقدمه و کلیات،...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 84 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 78 انجام پروژه و پایان نامه رشته روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتی بزهکاری خانواده دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم تربیتی...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: pdf حجم فایل: 116 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 111 پژوهش کارشناسی بررسی میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده با نیازهای دانشجویان بررسی میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده انطباق برنامه درسی اجرا شده با...