بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان ونسبت تقلب آنها

بطور کلی می توان گفت که یکی از دلایل تقلب در نزدیک دانش آموزان اضطراب است لذا بدین جهت دست به این تحقیق دست زدیم مطالبی که پی می آید خواننده را در فرایند این پژوهش بیشتر آشنا خواهد نمود وشما را با دلایل و راه حلهای اجرای آگاه خواهد نمود، راه کارهایی جهت کاهش این مسئله ارائه خواهد داد در ضمن در بیشت مواقعدیده شده که توقع بیش حد والدین و اطرافیان و

دسته: روانشناسی

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 123 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 24

 • دانلود
 • مقاله
 • پروژه
 • بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان ونسبت تقلب آنها
 • بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان ونسبت تقلب آنها
 • تحقیق

بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان ونسبت تقلب آنها در مدرسه راهنمایی والفجر منطقه 18 تهران در سال تحصیلی 81 – 80

فهرست مطالب

1 – چکیده

2 – مقدمه

3 – فصل اول

بیان مسئله

اهداف تحقیق

ضرورت انجام تحقیق

فرضیه ها و سئوالهای تحقیق

تعیین وتعریف های مورد مطالعه

4 – فصل دوم

پیشینه تحقیق

پیشینه نظری تحقیق

پیشینه عملی تحقیق

5 – فصل سوم

روش تحقیق

روش اجرای تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه تحقیق

شیوه نمونه گیری

ابزارهای جمع آوری اطلاعات

6 – فصل چهارم

تجزیه وتحلیل اطلاعات

توصیف اطلاعات جمع آوری شده

آزمون فرضیه ها

7 – فصل پنجم

نتایج تحقیق

پیشنهادها

منابع وماخذ

ضمائم

چکیده:

بطور کلی می توان گفت که یکی از دلایل تقلب در نزدیک دانش آموزان اضطراب است لذا بدین جهت دست به این تحقیق دست زدیم مطالبی که پی می آید خواننده را در فرایند این پژوهش بیشتر آشنا خواهد نمود. وشما را با دلایل و راه حلهای اجرای آگاه خواهد نمود، راه کارهایی جهت کاهش این مسئله ارائه خواهد داد در ضمن در بیشت مواقعدیده شده که توقع بیش حد والدین و اطرافیان ویا رقابت های نا صحیح بین دانش آموزان باعث تقلب می شود و دلیل دیگر عدم توانی فرد در یاد گیری و همچنین عدم تدریس خوب این عوامل را بیشتر تجدید می کند با شناسایی این عوامل وبا تکیه به تجربه های فردی وعلمی ودانشهای روز و کمک گرفتن از نظریات روانشناسان مختلف راه حلهای ارایه شده و تا حدزیادی این تحقیق نتیجه مثبت داشته که امیدوارم در مسایل آموزشی مورد استفاده قرار کیرد.

مقالات مرتبط


 • دسته: روان شناسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 188 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 183 انگیزش دانش آموزان خودادراکی سازگاری شناسایی ویژگیهای سازگاری، انگیزش و خودادراکی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی و مشخص کردن تفاوت آنها با یکدیگر...

 • معمولا حاصل خانواده ای که در آن پدر و مادر وهن و زنندگی تقلب و تجاوز به حقوق سایرین را به صورت کلامی و عملی به فرزندان آموزش داده و این مورد را در رفتار خودشان در اجتماع نیز مراعات می...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 104 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 نقش سبک های فرزند پروری والدین در پیش بینی اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی دانش آموزان اضطراب اجتماعی دانش آموزان پروپوزال نقش سبک های فرزند...

 • بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان ونسبت تقلب آنها در مدرسه راهنمایی والفجر منطقه 18 تهران در سال تحصیلی 81 – 80 دسته: روانشناسی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 58 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 بررسی رابطه...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx حجم فایل: 128 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 82 دانلود پروژه پایانی دانلود گزارش کار آموزی دانلود مقاله دانلود تحقیق دانلود پایان نامه ارشد پایان نامه کارشناسی روانشناسی ارتباط میزان خلاقیت دانش آموزان با...

 • دسته: علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 188 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 183 دانش آموزان دانش آموزان عادی اختلال یادگیری انگیزش خودادراکی شناسایی ویژگیهای سازگاری، انگیزش و خودادراکی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی و مشخص کردن...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: word حجم فایل: 105 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 89 بررسی رابطه بین خود کارآمدی و تنظیم هیجان با اضطراب مدرسه در دانش آموزان پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه بین خود کارآمدی و تنظیم هیجان...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: pdf حجم فایل: 315 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 94 بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در بین دانشجویان بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب بررسی رابطه بین باورهای...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: word حجم فایل: 1814 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 102 بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 416 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 124 پایان نامه روانشناسی همکاری در فروش رابطه هوش و خلاقیت و بررسی آنها در بین دانش آموزان هوش همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 130 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 135 بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس، جرأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در بین دانش آموزان دختر پایان نامه بررسی رابطه کمال گرایی...

 • فهرست مطالب داردمقاله کارشناسی ارشد چکیده داردمبانی نظری قویمنابع به روز و جدید دسته: روانشناسی بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 266 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 120 میزان حضور والدین در مدرسه رشد اجتماعی میزان استقلال دانش آموزان بررسی...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 42 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 92 بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر که مادرشان ازدواج مجدد کرده اند و آنهایی که مادرشان بعد...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 42 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 53 مقاله بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر در ازدواج مجدد پدر و مادر تحقیق بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 42 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 53 مقاله بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر در ازدواج مجدد پدر و مادر تحقیق بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 217 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 188 بررسی رابطه اختلالهای رفتاری، سبکهای دلبستگی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان غیرخوابگاهی (عادی) و دانش آموزان خوابگاهی بررسی رابطه اختلالهای رفتاری، سبکهای دلبستگی و...

 • دسته: علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 217 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 182 تحقیق بررسی رابطه اختلالهای رفتاری، سبکهای دلبستگی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تحقیق در مورد رابطه اختلالهای رفتاری، سبکهای دلبستگی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 242 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 92 پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان ورشکستگی به تقلب ورشکستگی ورشکستگی به تقلب ضمانت اجراهای کیفری ضمانت اجراهای حقوقی دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق خرید پایان...

 • مقاله ترجمه شده با عنوان نقش حسابرسی داخلی در تشخیص و پیشگیری از تقلب. کلیک جهت دانلود عنوان انگلیسی مقاله: The Role of Internal Audit in Fraud Prevention and Detection عنوان فارسی مقاله: نقش حسابرسی داخلی در تشخیص و...

 • دسته بندی: علوم انسانی» حسابداری فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 135 دانلود پروژه مالی مسئولیت حسابرسان در کشف تقلب، در قالب doc و در 135 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، تاریخچه، تقلب و اشتباه و ویژگی...