تحقیق بررسی مجازات زندان و مجازات جایگزین

دسته: حقوق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 46 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 90

 • تحقیق بررسی مجازات زندان و مجازات جایگزین
 • تحقیق مجازات جایگزین حبس
 • تحقیق بررسی مجازات زندان و مجازات جایگزین

سر فصل مطالب:

فصل اول: جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1

فصل دوم: معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین

فصل سوم: فواید عدم توسل به زندان

فصل چهارم: جانشین های مجازات

فصل پنجم: سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان

فصل هفتم: علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین1

فصل هشتم: چارچوب نظری لایحه مجازات های جایگزین1

فصل نهم: متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین

فصل دهم: جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران

فصل یازدهم: گزارش توجیهی مواد لایحه

نتیجه گیری

:

قسمتهایی از متن:

مقدمه

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت «جرم» و «بزهکاری» در سده های اخیر رخ داده و دولت ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده، «واکنش اجتماعی علیه جرم» نیز به تناسب شاهد دگرگونی های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده، دستخوش دگرگونی هایی شده است. در ادوار بسیار دور، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می شد. در این دوره، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز بویژه اعدام و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده محدود و جزئی از آن نمی تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام های مهمی انجام دادند …

فصل نهم: متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین

باب اول: مواد عمومی

ماده 1

مجازاتهای اجتماعی مجازاتهایی اند که با توجه به جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، دفعه های ارتکاب جرم، وضعیت بزه دیده و آثار ناشی از ارتکاب جرم به موجب حکم دادگاه تعیین و با مشارکت مردم و نهادهای مدنی در اجتماع اجرا می شوند. این مجازاتها عبارتند از: دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از برخی حقوق اجتماعی.

ماده 2

در جرمهای عمده ای که حداکثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس است، تعیین مجازات اجتماعی الزامی است، مگر در موارد زیر که تعیین آن در اختیار دادگاه است:

الف) وجود پیشینه محکومیت قطعی بیش از یک فقره به ارتکاب جرمهای عمده ای که حداکثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس یا جزای نقدی یا شلاق تعزیری است، به شرط آنکه از پایان محکومیت اخیر بیش از دو سال نگذشته باشد؛

ب) وجود پیشینه محکومیت قطعی به ارتکاب جرمهای عمده ای که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه حبس یا حد یا قصاص یا بیش از یک پنجم دیه کامل است، به شرط آنکه از پایان محکومیت اخی بیش از سه سال نگذشته باشد.

ماده 3

در جرمهای عمده ای که حداکثر مجازات قانونی آنها از شش ماه تا دو سال حبس است، دادگاه می تواند حکم به مجازات اجتماعی بدهد، مگر در موارد زیر:

الف) وجود پیشینه محکومیت قطعی بیش از یک فقره به ارتکاب جرمهای عمده ای که حداکثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس یا جزای نقدی یا شلاق تعزیری است، به شرط آنکه از پایان محکومیت اخیر بیش از دو سال نگذشته باشد؛

ب) وجود پیشینه محکومیت قطعی به ارتکاب جرمهای عمدی ای که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه حبس یا حد یا قصاص یا بیش از یک پنجم دیه کامل است، به شرط آنکه از پایان محکومیت اخیر بیش از سه سال نگذشته باشد؛

ج) ارتکاب جرم های عمدی متعدد در صورتی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از دو سال حبس باشد.

ماده 4

چنانچه محکوم علیه در مدت اجرای مجازات اجتماعی مرتکب جرم جدیدی شود، در صورت محکومیت به حبس، باقی مانده مجازات اجتماعی پس از اتمام دوره حبس اجرا خواهد شد.

ماده 5

در جرمهای غیرعمدی، تعیین مجازاتهای اجتماعی الزامی است، مگر در مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از دو سال حبس است که در این صورت، دادگاه می تواند از تعیین آن خودداری کند.

ماده 6

در جرمهایی که حداقل مجازات قانونی آنها کمتر از نود و یک روز حبس است و نیز در سایر جرمها در صورت تخفیف مجازات، دادگاه نمی تواند حکم به حبس کمتر از نود و یک روز بدهد. در این موارد، دادگاه به مجازات اجتماعی حکم می دهد.

ماده 7

در مواردی که قانونگذار نوع و میزان را معین نکرده و نیز در صورتی که مجازات قانونی جرمی شلاق تعزیری است، دادگاه می تواند حکم به مجازات اجتماعی صادر کند.

مقالات مرتبط


 • دسته: آمار فرمت فایل: doc حجم فایل: 281 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 پایان نامه تحقیق آماری اعتیاد در زندان نیشابور پایان نامه تحقیق آماری اعتیاد در زندان نیشابور کلیک جهت دانلود پایان نامه تحقیق آماری اعتیاد در زندان...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 56 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 90 سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران تحقیق جرم و مجازات زندان معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین فواید عدم...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 470 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 181 پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس کلیک جهت دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین...

 • دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 56 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 90 زندان و مجازات های جایگزین جرم و مجازات زندان جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین فواید عدم توسل به زندان...

 • هدف از انجام این پروژه بررسی تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان و مسائل مختلف حول این مبحث می باشد. کلیک جهت دانلود پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان...

 • دسته بندی: مدیریت» سایر گرایش های مدیریت فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 9 دانلود تحقیق با موضوع مدیریت و سرپرستی در سازمان زندان ها، در قالب word و در 9 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن...

 • دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 521 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 209 احکام زندان و زندانی حقوق و مذاهب اسلامی بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی کلیک جهت دانلود این...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 55 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 60 مددجویان بند زندان پایان نامه بررسی علل فرار دختران پایان نامه بررسی علل فرار دختران در میان مددجویان بند زندان پایان نامه بررسی علل فرار دختران در...

 • بر خلاف تصورات عامه مردم، زندان محل نگهداری و مکانی برای مجازات نیست، بلکه امروزه مکانی برای آموزش، پرورش، مشاوره، تعالی بخشیدن به جسم و روان انسان هایی که به نوعی از همه آزادی ها محروم شده اند، می باشد انسان...

 • در تحقیق صورت گرفته اثرات مثبت و منفی زندان بر فرد و جامعه مورد بررسی قرار گرفته و در راهکارهای مبارزه با کاهش استفاده از حبس تأکید شده است بررسی این اثرات راه گشای مسائلی است که از دیر باز بر...

 • دسته بندی: علوم انسانی» روان شناسی فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 9 دانلود مقاله با موضوع اعتیاد، ایدز و هپاتیت در زندان، در قالب word و در 9 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از توضیحات ابتدای مقاله:...

 • اعتیاد، سالها تنها به عنوان یک «جرم» شناخته می شد و فرد معتاد را صرفاً یک «مجرم» می شناختند تحقیقات جامعی که به ویژه در دانشگاه «یل» انجام گرفت بروز تغییرات شیمیایی و حتی، فیزیکی در بافت مغز افراد معتاد را...

 • دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 310 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 132 پایان نامه تخفیف مجازات و تحولات آن از منظر قانون مجازات اسلامی پایان نامه تخفیف مجازات و تحولات آن از منظر قانون مجازات اسلامی از...

 • دسته: سمینار فرمت فایل: docx حجم فایل: 157 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 43 چکیده سمینار آثار درجه بندی تعزیرات بر اعمال مجازات های سالب آزادی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رویکرد قانون جدید، پیش بینی مجازات حبس و مشمول دانستن...

 • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 27 دانلود تحقیق در مورد بررسی فقهی- اقتصادی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه، در قالب doc و در 27 صفحه، قابل ویرایش، شامل عملیات بازار باز، اهمیت...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 886 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 169 پایان نامه بررسی مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی پایان نامه بررسی مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 41 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 بررسی نقش تکمیلی روش های حل اختلاف جایگزین (ADR) در حل و فصل دعاوی مربوط به ضمان قهری و خسارات ADR دعاوی حل اختلاف جایگزین دانلود...

 • حاملگی با استفاده از رحم جایگزین به روشی اطلاق می شود که طی آن جنین های یک زوج نابارور به رحم یک زن بارور سالم (میزبان) منتقل می شود و پس از طی حاملگی و زایمان نوزاد به والدین اصلی (ژنتیک)...

 • دسته بندی: مهندسی» مهندسی متالورژی فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf در این فایل pdf بررسی استفاده از ضایعات به عنوان سوخت های جایگزین در صنعت سیمان مورد بررسی قرار گرفته است … تحقیق پیرامون سیمان صنعت سیمان سیمان...

 • دسته بندی: مهندسی» مهندسی متالورژی فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 13 دانلود مقاله با موضوع بررسی تست های بیومکانیکال بر روی اجزای جایگزین غضروف در ستون فقرات انسان، در قالب pdf و در 13 صفحه. در...