بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 29 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 55

 • دانلود مقاله
 • دانلود تحقیق
 • پژوهش
 • دانلود پژوهش
 • دانلود پروژه
 • بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا
 • دانلود تحقیق بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا
 • تحقیق بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا
 • پروژه
 • دانلود جزوه
 • پروژه بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا
 • جزوه
 • مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا
 • تحقیق
 • مقاله

بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می سازد و از سوی دیگر نقشی پیش گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه قاضی عالی قرار گیرد تشویق می شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش بینی طرق شکایت از آراء گام ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می آید و آن دادگاه می تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می نامند.

بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه (عدولی) شکایت گفته اند (واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.

بخش اول: طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت

طرق شکایت را علی الرسم به دو دسته تقسیم می کنند طرق عادی یا عمومی شکایت از احکام و طرق فوق العاده یا اختصاصی یا استثنایی شکایت از احکام با توجه به اینکه تقسیم بندی طرق شکایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شکایت نمی باشند به تقسیم بندی دیگر که در عین حال منطقی تر نیز می باشد باید توجه نمود که بر مبنای آن طرق (عادی) شکایت از طرق (فوق العاده) شکایت از هم متمایز می گردند.

طرق عادی عبارتند از پژوهش به حکم غیابی- طرق فوق العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه یک طریقه فوق العاده دیگری هم هست که عبارت است از شکایت از دادرس (قاضی) Prise a Partie که در قانون ما نیست. مقصود حق شکایتی است که به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی که از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ کسی را محکوم کرده و محکوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می کند در سال 1312 وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شکایت لایحه ای تحت عنوان قاضی تشکیل دیوان شکوی تقویم مجلس کرد این لایحه از بیم اینکه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شکل قضا گریزان نماید در مجلس مسکوت ماند. بدین ترتیب که طرق (عادی) شکایت قاعده عام را در این خصوص تشکیل می دهد و بنابراین تمامی آرا قابل شکایت عادی می باشند مگر اینکه خلاف آن پیش بینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال 1358 (زمان لازم الاجرا شدن لایحه قانونی تشکیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاکنون، واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شکایت شمرده می شدند (می شوند) زیرا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احکام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی که استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق العاده شکایت شمرده می شوند، بدین معنا که تنها نسبت به آرایی قابل طرح می باشند که قانونگذار تصریح نموده باشد.

فصل اول: (طرق عادی شکایت از آراء)

طرق عادی یا معمولی اصولاً به روی عموم اصحاب دعوی باز است لازم نیست به موجب حکم خاص قانون تجویز شود همین قدر کافی است که حکم خاص آن را منع نکرده کسی که از یک طریقه عادی شکایت میخواهد استفاده کند مکلف نیست که استحقاق خود را در استفاده از آن اثبات کند. برطرف اوست که ادله بر علیه او اقامه نموده و اثبات نماید که او استثنائاً از یک وضعیتی است که به او اجازه استفاده از آن را نمی دهد.

طرق فوق العاده شکایت که در این جا موضوع بحث ما است عکس آن است. اصولاً آن طرق باز نیست مگر به طور محدود با قیودی که درقانون پیش بینی شده است و هر کس بخواهد در هر مورد از آن طرق استفاده کند بر او است که اعتراض را طوری بدهد که در قانون برای اعمال آن طریقه پیش بینی شده است مثلاً کسی که از حکم یا قراری پژوهش می خواهد هر گونه اعتراض به رسیدگی دادگاه نخستین بکند دادگاه پژوهش مکلف است مجدداً به دعوی رسیدگی کرده حکم مورد اعتراض را فسخ یا تائید کند لیکن کسی که فرجام می خواهد فقط در حدود ماده 559……. می تواند اعتراض بکند و اگر اعتراضهای ماهیتی و خارج از موارد مذکور در آن ماده بکند مورد توجه واقع نمی شود و دیوان کشور را مورد رسیدگی نمی نماید.

1- توقف اجرای حکم معترض علیه در اعتراض اصلی

از آنجا که معترض ثالث به نحوی که قبلاً توضیح داده ایم در دادرسی شرکت نداشته است و حکم صادره موجب اخلال در حقوق وی شده است و به همین دلیل مقنن به منظور حفظ حقوق ضایع شده او اجازه داده است که چنین شخصی بتواند نسبت به آن حکم، اگر چه قطعی شده است، اعتراض کند. بدیهی است با توجه به این امر منطق حکم می کند که اجراء حکم معترض علیه به تأخیر افتد تا پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و احتمالاً حقانیت وی استیفاء حقوق او بر اثر اجرا شدن حکم متعذر و ناممکن نباشد. بنابراین معمترین اثر اعتراض شخص ثالث تأخیر در اجرای حکم معترض علیه است که البته با رعایت حقوق محکوم له پرونده انجام خواهد شد؛ زیرا این تأخیر اجرای حکم الاصول و بدون قید و شرط نیست بلکه تأخیر اجرای حکم معترض علیه موکول به دو شرط است که مقنن در ماده 424 قانون آ. د. م مقرر داشته است:

شرط اول- اگر ثابت شود که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد.

شرط دوم- در صورت احراز شرط اول دادگاه با تحصیل تأمین از شخص معترض مطابق مقررات راجعه به تأمین خواسته، قراری در تأخیر اجرای حکم معترض علیه به مدت معینی می دهد که البته تشخیص موارد مندرج در ماده 424 فوق الذکر یعنی خطر و ضرر ناشی از اجرای حکم میزان تأمین آن و بالاخره مدت تأخیر اجرای حکم به عهده دادگاه می باشد. بنابراین اگر دو شرط محتوم فوق الذکر نباشد، اجرای حکم معترض علیه، متوقف نمی شود زیرا صدور ماده 424 صراحت دارد که «اعتراض شخص ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد … » و این منطقی است چرا که در طریق فوق العاده شکایت از احکام اصل بر عدم تاثیر آن در اجرای حکم است مانند مورد فرجام و استثنائاً با شرایط خاص موجب تأخیر یا توقف اجرای آن می شود.

2- تأخیر صدور حکم در مورد اعتراض طاری

گفتیم، اعتراض ثالث وقتی عنوان طاری یا غیر اصلی دارد که حکم یا قرار معترض علیه، در حین محاکمه ای از سوی یکی از اصحاب دعوی و علیه دیگری ارائه و به آن استناد شود، در این صورت هر گاه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض مذکور صادر می شود، موثر در اصل دعوی خواهد بود، صدور حکم اصل دعوی را به تأخیر انداخته منتظر نتیجه دعوی اعتراض می شود. اما اگر چنین تشخیصی را ندهد، به دعوی رسیدگی کرده رای خواهد داد و در صورتی که دادگاه مذکور صلاحیت رسیدگی نداشته باشد، یعنی درجه آن پائین تر از دادگاهی باشد که حکم معترض عنه را صادر کرده موافق ماده 421 معترض باید به دادگاه صادر کننده حکم معترض عنه دادخواست بدهد و دراین صورت هر گاه معترض در مدت مقرر (20 روز) دادخواست ندهد، رسیدگی به اصل دعوی تعقیب خواهد شد و دادگاه رأی خود را صادر خواهد کرد (ماده 423 قانون آ. د. م)

ج- آثار رأی صادر نسبت به اعتراض شخص ثالث

آنچه در بند «ث» گفته ایم آثار دادخواست اعتراض ثالث و به عبارتی شروع اعتراض بوده است که برحسب مورد سبب تأخیر اجرای حکم معترعلیه و یا تأخیر صدور حکم در دعوی اصلی بوده است و اما بحث ما در این بند مربوط است به آثاری که بعد از رسیدگی به اعتراض و متعاقب رأی صادره نسبت به آن ظهور می یابد. بدیهی است نتیجه رسیدگی به اعتراض شخص ثالث یا حقانیت او است و یا بی حقی او، در صورت اول یعنی وقتی که اعتراض شخص ثالث وارد تشخیص داده شد آثاری دارد که نسبت به حکم معترض علیه جاری می گردد و در صورت دوم که رأی به عدم ورود اعتراض ثالث داده می شود، لذا حکم معترض علیه اعتبار خود را باز می یابد

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه … 1

بخش اول: «طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت» … 4

فصل اول: «طرق عادی شکایت از آراء» … 6

فصل دوم: «طرق فوق العاده شکایت از آراء» … 7

مبحث اول: شناخت فرجام و جایگاه آن … 9

مبحث دوم: طرح موضوع اعاده دادرسی … 10

مبحث سوم: اعتراض شخص ثالث … 22

بخش دوم: «آثار تعلیق» … 35

فصل اول: اثر تعلیقی … 37

مبحث اول: فرجام خواهی … 38

مبحث دوم: بررسی اثر تعلیقی فرجام خواهی … 40

فصل دوم: بررسی اثر تعلیقی در اعاده دادرسی … 42

فصل سوم: اثر تعلیقی در اعتراض ثالث … 44

فصل چهارم: اثر تعلیقی تجدید نظرخواهی در شعب تشخیص … 48

مقالات مرتبط


 • مقدمه قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 هر چند از مضامین و پیامهای سلف خود – که چندین دهه بر نظام دادرسی کشور حاکم بود و تجارب تلخ و شیرین فراوانی به همراه داشت و در عین حال از پشتوانه...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 97 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 پروپوزال حمایت از شهود در فرایند دادرسی با تاکید برقانون آیین دادرسی کیفری پروپوزال حمایت از شهود در فرایند دادرسی با تاکید برقانون آیین دادرسی کیفری پروپوزال...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 331 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 190 پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق کیفری مرور زمان حقوق کیفری...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 پروژه بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا دانلود تحقیق بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا مقاله بررسی مرور زمان...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 97 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 پروپوزال حمایت از شهود فرایند دادرسی با تاکید برقانون آیین دادرسی کیفری پروپوزال حمایت از شهود در فرایند دادرسی پروپوزال حمایت از شهود در فرایند دادرسی با تاکید...

 • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 33 مقدمه قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 هر چند از مضامین و پیامهای سلف خود – که چندین دهه بر نظام دادرسی کشور حاکم...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 55 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 221 مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی کلیک جهت دانلود مبحث...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 74 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 مقالات ترجمه شده حقوق ادله موافقین مر انجام پروژه و پایان نامه مرور زمان کیفری دانلود مقاله حقوق با عنوان مرور زمان کیفری حقوق کیفری خرید...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 101 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 140 بررسی ماده 128 و تبصره آن از قانون آئین دادرسی کیفری دانلود پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ق آ د ک دانلود پایان...

 • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 73 بخشی از متن: آیین دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از کشف جرم و تعقیب آن و...

 • دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 85 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 72 خرید مقاله آیین دادرسی کیفری 1 خرید مقاله و تحقیق آیین دادرسی کیفری 1 دانلود تحقیق آیین دادرسی کیفری 1 دانلود مقاله آیین دادرسی کیفری...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 75 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 دانلود مقالات حقوق دانلود مقاله بررسی داوری داخلی دانلود مقالات حقوقی مقررات آیین دادرسی مدنی دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقاله بررسی داوری داخلی بر اساس مقررات آیین...

 • دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 168 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 148 گرایش خصوصی حق دفاع آیین دادرسی مدنی پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق اصل تناظر...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 154 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 131 پایان نامه اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران پایان نامه اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران از دانلود فایل مطمئن...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 196 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 75 بررسی مسئولیت کیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق کیفری با حقوق تطبیقی بررسی مسئولیت کیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق کیفری با حقوق تطبیقی از دانلود...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 124 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 304 تحقیق اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی تحقیق اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی کلیک جهت دانلود تحقیق...

 • پروپوزال تکمیل رشته حقوق (بررسی فقهی و حقوقی رجوع از شهادت و اقرار در مراحل مختلف دادرسی کیفری ایران) دسته: آزمون ارشد بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 26 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 6 پروپوزال حقوق (بررسی فقهی و...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 234 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 125 پایان نامه بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس پایان نامه بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس از دانلود فایل مطمئن...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 383 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 122 پایان نامه بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس پایان نامه بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس از دانلود فایل مطمئن...

 • دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 397 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 126 دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس دانلود پایانامه کارشناسی ارشد ر دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق...