مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

دسته: فقه، حقوق، الهیات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 69 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 28

 • مرور زمان
 • خرید مقالات، پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق
 • حقوق کیفری
 • مرور زمان حدی و تعزیری
 • حد و تعزیر
 • انجام پروژه و پایان نامه
 • کیفری
 • دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر
 • مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر
 • جرایم مستوجب حد و تعزیر

مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر

مقدمه

«مرور زمان حدی و تعزیری» عبارت است از این که پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب کیفری یا صدور حکم مجازات و یا اجرای آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اکثر سیستمهای داوری کشورهای جهان پذیرفته شده است. در ایران تا سال 1357 در کلیه جرایم به استناد مواد 49 تا53 قانون مجازات عمومی مرور زمان اعمال می شد؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایی حذف گردید. لکن به تدریج با توجه به مشکلات اجرائی و قضائی در برخی از موارد مورد تأیید قرار گرفت که در این مورد می توان به مواد 173 تا 175 قانون آئین دادرسی کیفری سال 1378 اشاره نمود.

در فقه عامه مجازاتهای تعزیری بطور اجماعی مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومی می شود. لکن در فقه شیعه این مسأله سابقه ای ندارد و نظر صریحی در این باره اظهار نشده است؛ اما با توجه به اصل کلی حاکم در فقه شیعه می توان مرور زمان را پذیرفت. در این مقاله ابتدا به تبیین نظریه مذاهب مشهور اسلام درباره مرور زمان در مجازاتهای حدی و تعزیری پرداخته شده است. سپس امکان پذیرش مرور زمان حدی و تعزیری از دیدگاه اسلامی تجزیه و تحلیل شده است.

سابقه تاریخی مرورزمان

گرچه از نظر تاریخی زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولی عده ای زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومی می دانند [الامین، 211 [در عین حال، اکثر حقوقدانان بر این باورند که نخستین نظام حقوقی که مرور زمان در آن به رسمیت شناخته شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون (Solon) مقنن رومی و از قوانین الواح دوازده گانه (450-449 ق. م) بوده که بوسیله دسومبر (Decemvirs) که ده نفر از قضات برجسته آن کشور بودند و مأموریت مخصوص در جمع آوری قوانین داشتند اقتباس شده است. [سرمدی، 24] اولین قانون رومی که مرور زمان را مورد قبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) می باشد که مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش بینی نموده، و سپری شدن مدت مزبور را پاک کننده و مطهر عنوان نموده است. [واعظی، 7]

این قاعده حقوقی در آن دوره به کلمه «اوزوکاپیون» (Usucapion) به معنای تصرفات مادی، اطلاق می شد. امپراطورهای قبل از ژوستی – نین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوکاپیون و مرور زمان هم در آن موقع این بود که اولی به مالکیت حقوق مدنی و دومی به مالکیت فطری و طبیعی اطلاق می شد. ولی ژوستی ـ نین کلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو کاپیون به مرور زمان انتقال یافت، به موجب قوانین ژوستی نین مدت مرور زمان سی یا چهل سال بود. [پاشا، 188]

مرور زمان از حقوق رومی وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن کشور وارد حقوق اکثر کشورهای جهان (از جمله ایران) گردید. [گارو، 27: 654] گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته شده بود [پاشا، 189] و تحت عنوان یرلیغ غازانی چنین آمده است (حجتهای کهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشوید … و حجتهای کهنه که تاریخ آن بیش از سی سال باشد به موجب حکم یرلیغی … مسموع ندارد. [پاشا، 396] در حقوق اسلامی، درباره وجود قاعده ای با عنوان مرور زمان، دو نظریه کاملاً متفاوت وجود دارد. عده ای بر این باورند که مرور زمان در حقوق اسلامی نفیا و اثباتا سابقه ای ندارد [شفایی، 212] و اثری از این قاعده در متون اصیل اسلامی یافت نمی شود.

ولی با مراجعه به متون اسلامی اعم از متون فقهی شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگری، آشکار می شود که مرور زمان در حقوق اسلام سابقه ای بس طولانی دارد فقهای، شیعه در کتابهای گران سنگی از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرائع الاسلام، قواعد الاحکام، جواهر الکلام، مجمع الفائده و البرهان و … آن را تحت عنوان، تقادم، مطرح نموده و حکم فقهی آن را بیان داشته اند. علمای مذاهب مختلف اهل سنت نیز، در این باره آراء گوناگونی اظهار نموده اند. در این زمینه می توان به کتبی از قبیل؛ فتح القدیر، بدائع الصنائع، مبسوط سرخسی و … اشاره نمود. در مذهب حنفی مرور زمان در امور کیفری به شکل نسبتا مفصلی مورد کنکاش قرار گرفته که در صفحات بعدی، آراء هر یک از مذاهب اسلامی مورد بحث قرار می گیرد.

در ایران نیز این قاعده حقوقی در قوانین کیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته بود. و در مواد 51و52 قانون مجازات عمومی، سال 1304 و مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومی اصلاحی، سال 52 و در شق چهارم، ماده 8 اصول محاکمات جزایی، سال 1318، مرور زمان در جرایم شناخته شده بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از مسائل کیفری که به شدت در موضع تغییر و حذف قرار گرفت، مسأله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد کیفری توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و بطور کلی حذف گردید.

کلمات کلیدی:

کیفری

حقوق کیفری

حد و تعزیر

مرور زمان

مرور زمان حدی و تعزیری

جرایم مستوجب حد و تعزیر

فهرست مطالب

مرورزمان درجرایم مستوجب حدوتعزیر 1

مقدمه 3

سابقه تاریخی مرورزمان 3

تعریف وانواع مرور زمان کیفری 6

الف: تعریف 6

ب: انواع مرور زمان کیفری 6

با توجه به تعریف ارائه شده مرور زمان کیفری به سه نوع تقسیم می شود. 6

فلسفه وادله قائل به مرور زمان 7

الف: نظریه تارد 7

ب: نظریه از بین رفتن دلائل جرم 8

ج: نظریه ترس از مجازات 8

د: نظریه چشم پوشی دادسرا 9

ه: نظریه اصلاح و درمان مجرم 9

و: نظریه سقوط حق، بر اثر مسامحه و غفلت تشکیلات قضایی 9

ز: نظریه نسیان 10

ح: نظریه ایجاد حق مکتسب برای مجرم 10

ت: نظریه مصالح عمومی و اجتماعی 11

مرور زمان جرایم حدی در مذاهب اسلامی 12

الف ـ آراء مذاهب اسلامی 12

ب ـ ادله آراء و اقوال 13

1- پذیرش مرور زمان در جرایم حدی 13

2- پذیرش مرور زمان در حدود اثبات شده با شهادت نه با اقرار 13

دلیل اول: ادله نقلی 14

دلیل دوم: اجماع 14

دلیل سوم: استدلال عقلی 14

بررسی ونقد ادله حنفی 16

ادله حدود عدم پذیرش مرور زمان در جرایم حدی عبارتند از: 20

تحلیل ونتیجه گیری 21

برای جریان هر حکمی باید دو امر اثبات شود که عبارتند از: 21

1- وجود مقتضی و علت حکم، 21

2- عدم مانع، 21

مرور زمان در تعزیرات 22

الف: قرآن 23

ب: روایات 24

ج: عقل و بنای عقلاء 25

نتیجه گیری 25

منابع 26

الف) فارسی 26

ب) انگلیسی 28

مقالات مرتبط


 • قاعده مرور زمان یک تأسیس حقوقی بسیار مهم و پرکار برد و همچنین مفید برای حقوق هر کشور است، همچین باعث ثبات اوضاع حقوقی می شود اگر این قاعده وجود نداشته باشد، مجنی علیه ای که در احقاق حق خود کوتاهی...

 • دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 61 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 72 دانلود تحقیق آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟ ارتداد کیفر دانلود پژوهش آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟ دانلود مقاله آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟ آیا ارتداد...

 • مقدمه قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 هر چند از مضامین و پیامهای سلف خود – که چندین دهه بر نظام دادرسی کشور حاکم بود و تجارب تلخ و شیرین فراوانی به همراه داشت و در عین حال از پشتوانه...

 • آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟ دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 54 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 68 آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟ آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟ کلیک جهت دانلود آیا ارتداد...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 331 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 190 پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق کیفری مرور زمان حقوق کیفری...

 • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 33 مقدمه قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 هر چند از مضامین و پیامهای سلف خود – که چندین دهه بر نظام دادرسی کشور حاکم...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 پروژه بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا دانلود تحقیق بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا مقاله بررسی مرور زمان...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 دانلود مقاله دانلود تحقیق پژوهش دانلود پژوهش دانلود پروژه بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا دانلود تحقیق بررسی مرور زمان در آیین دادرسی...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 74 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 مقالات ترجمه شده حقوق ادله موافقین مر انجام پروژه و پایان نامه مرور زمان کیفری دانلود مقاله حقوق با عنوان مرور زمان کیفری حقوق کیفری خرید...

 • دسته: پژوهش فرمت فایل: doc حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 مقاله لوئیس مامفورد و مرور مقاله منظر طبیعی و منظر شهری مقاله لوئیس مامفورد و مرور مقاله منظر طبیعی و منظر شهری مقاله لوئیز مامفورد از دانلود فایل...

 • دسته: زبان و ادبیات فارسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 71 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 مقاله مرور زندگینامه شاعران کتب درسی ادبیات مرور زندگینامه شاعران کتب درسی ادبیات دانلود مقاله زندگی شاعران حبیب یغمایی گلچین گیلانی حبیب چاچیان محمود کیانوش...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 19 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 آزمون حافظه بصری کیم کاراد اثر مرور و تکرار روی حافظه بصری و انتقال آن به حافظه بلند مدت پژوهش بررسی اثر مرور و تکرار...

 • road extraction satellite image دسته: مقالات ترجمه شده بازدید: 3 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 76 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 استخراج مسیر تصویر ماهواره مرور تحقیقات استخراج جاده در تصاویر هوایی و ماهواره¬ای کلیک جهت دانلود بدون...

 • دسته: حسابداری فرمت فایل: doc حجم فایل: 56 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 یک مرور از حسابداری افزوده و تکنیک های گردش پول نقد برای استفاده در ارزیابی دارایی یک مرور از حسابداری افزوده و تکنیک های گردش پول نقد برای...

 • تخلیه های جزئی، بار ظاهری، کالیبراسیون، آشکار سازهای (دتکتورهای) UWB دسته: مقالات ترجمه شده isi بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 680 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 تعیین بار ظاهری PD و کالیبراسیون: یک مرور بحرانی Partial discharges apparent...

 • مقاله ترجمه شده با عنوان مرور اولویت دهی فاکتورهای محیطی خارجی سازمان بر روی عملکرد رقابتی در صنعت بانکداری با رویکرد پیش بینی: بررسی موردی بانک سپه 1391. کلیک جهت دانلود عنوان انگلیسی مقاله: Review and prioritization of the...

 • دسته بندی: مهندسی» مهندسی مکانیک فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 12 نرم افزار Solid Edge یک ابزار کمک کامپیوتر است که بر اساس سیستم CAD طراحی شده است. به کمک این نرم افزار امکان مونتاژ ماشین...

 • دسته: پژوهش فرمت فایل: doc حجم فایل: 27 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 پروژه ارزیابی کار و زمان پروژه ارزیابی کار و زمان (زمان سنجی محصول) شرکت ریخته گری پروژه ارزیابی کار و زمان (زمان سنجی محصول) شرکت ریخته گری از...

 • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 876 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 183 پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل پایان نامه بررسی تاثیر...

 • دسته بندی: مدیریت» مدیریت پروژه فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 9 مقاله ارزیابی مدل های موجود در موازنه زمان -هزینه -کیفیت، در قالب pdf و در 9 صفحه … مقاله ارزیابی مدل موجود موازنه زمان هزینه...