نگهداری و پشتیبانی، حمل و نقل و طراحی شهری

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 25 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 27

 • نگهداری و پشتیبانی، حمل و نقل و طراحی شهری
 • تحقیق نگهداری و پشتیبانی، حمل و نقل و طراحی شهری
 • پروژه نگهداری و پشتیبانی، حمل و نقل و طراحی شهری
 • مقاله نگهداری و پشتیبانی، حمل و نقل و طراحی شهری
 • دانلود تحقیق نگهداری و پشتیبانی، حمل و نقل و طراحی شهری
 • پروژه
 • پژوهش
 • مقاله
 • جزوه
 • تحقیق
 • دانلود پروژه
 • دانلود پژوهش
 • دانلود مقاله
 • دانلود جزوه
 • دانلود تحقیق

نگهداری و پشتیبانی، حمل و نقل و طراحی شهری

چکیده:

این متن در واقع یک دید جهانی از پشتیبانی که در مورد شهرها صورت می گیرد آماده می نماید. آن بیان می دارد که بسیاری از توافقات در حال رشد هستند از جمله طراحانی که نگهداری یک اساس عالی را برای یک برنامه ریزی کلی و برای پیچیدگی های یک جامعه در حال ساخت آماده می نمایند. اگرچه مخالفتهای روشنی در رابطه با توزیع و انتشار آن و در رابطه با چگالی و تراکم شهرها و زیرساختهای حمل و نقل وجود دارد. بعضی راه حلهای مفید هم دنبال خواهد شد.

مقدمه:

توسعه پشتیبانی یا پشتیبانی به طور ساده به این معنا است که سابقه جهانی هیچ توسعه اجتماعی یا اقتصادی نباید به محیط زیست آسیب برساند.

این فکر از مرحله سیاسی جهانی در دهه سوم قرن بیستم گسترش یافت که تاکنون نیز در قسمتی از جامعه به چشم می خورد. پشتیبانی همه قوانین و شغلها و حرفه ها را تغییر می دهد و پیچیدگیهای بسیاری را در رابطه با این که چگونه مردم برای آینده خود پیش بینی کنند را توسعه می دهد. (Pezzoli, 1997). تقاضا جهت برنامه ریزی شهرها پر از جذابیت و بحث و مجادله است.

منشأ برنامه ریزی منطقه ای و شهری به طور محکم مربوط است به خواستن ایجاد توسعه در محیط زیست و ایجاد آینده بهتر. نگرش Ebenzer Howard و Patrick Geddes و Lewis Mumford همه ریشه در این مطلب دارد که نیاز به این است که شهری سبز داشته باشیم. امروزه طراحان بسیاری وجود دارد که از نگهداری و پشتیبانی برای استدلال این که چرا آنها در حال برنامه ریزی راههایی که انجام می دهند هستند. این متن سعی بر آن دارد که راههایی را که پشتیبانی شکل می دهد تا چگونه برنامه ریزی صورت گیرد را به اثبات می رساند و تفاوتهایی که در طراحان مشاهده می شود مربوط به توسعه پشتیبانی می باشد، این مسائل مرتبط به نگهداری است که طراحان تعیین می کنند.

Ž این که این مسئله تا چه اندازه ضروری است که از چهارچوب برنامه ریزی کلی استفده شود و مراحل برنامه ریزی چگونه باید با جامعه و چشم اندازهای جامعه در حال ساخت شروع گردند.

Ž مسائلی که طراحان را تقسیم می کند.

Ž دید طراحان در رابطه با اندازه شهرها چگونه است.

Ž دید طراحان در رابطه با تراکم و وابستگی به ماشین و دید طراحان در رابطه با سرمایه گذاری زیرساختهای حمل و نقل چگونه است بعضی از راه حلها در رابطه با این مسائل سعی و تلاش خواهد شد.

مفهوم پشتیبانی

توسعه پشتیبانی توسط کمیسیون Brundtland در سال 1977 بعد از این که به آنها وظیفه راه حل اختلافات جهانی آشکار بین توسعه و محیط زیست داده شد (1987و WCED). آنها به این نتیجه رسیدند که امکان پذیر است که جهان را به توسعه برسانیم به همان صورتی که محیط زیست به توسعه می رسد اگر:

Ž ملتهای با درآمد بالا مسئولیت و وظایف خود را در رابطه با کاهش مصرف منابع طبیعی با گام برداشتن در جهت مراحل توسعه، توسعه تقسیم ملتهای با درآمد اندک به آنها که بیشتر نیاز دارند. در این صورت رشد جمعیت ثابت خواهد و سوء استفاده از منابع طبیعی به آسانی انجام خواهد شد.

Ž همه ملتها نیاز به این دارند که توسعه را به عنوان هدف جامعه ببینند بنابراین توسعه باید بصورت ذاتی و به خودی خود مراحل را از پایین به بالا به انجام برساند.

Ž همه حرفه ها و قوانین نیاز به تنظیم و دسترسی یکپارچه و کلی بیشتری دارند. اگر پشتیبانی تبدیل به یک متغیر واقعی گردد تأکید این صفحه بر این می باشد که در چهارچوب تفکر نسبت به توسعه پشتیبانی و نگهداری تفاوتهای واضحی وجود دارد. که در این تفاوتها برنامه ریزان راههای نگهداری را پیشنهاد می کنند. به طور کلی شرایط به صورت یک سری مسائل و مطالب بحث برانگیزد شدید دیده نمی شوند و به حساب نمی آیند و در حقیقت به صورت یک پیمان منطقه ای محکم می باشد.

پیمان و موافقت نامه: چهارچوب های کلی نگری و پردازش برنامه های جدید در طی نگهداری:

دیک در سال 1988 پیشنهاد داد که نگهداری و پشتیبانی یک مفهوم یا راهکار می باشد که مفهوم آن دعوت به یک تئوری یا نظریه برنامه ریزی و به صورت برنامه ریزی رایج و متداول می باشد. (تئوری برنامه ریزی رایج). زیرا برنامه ریزی اولیه، اصولاً از اصول اجتماعی مدرنیته تبعیت می کند. در این شیوه و دیدگاه، مدرنیسم در ارتباط با رشد و توسعه، بستگی به افزایش منابع قابل استفاده، پشتوانه های اقتصادی، متخصصان برنامه ریز و کارشناسان ماهر دارد. تعداد کمی از برنامه ریزان از عقیده و نظر جدید مدرنیسم در هزاره جدید حمایت می کنند و بانک جهانی نیز به نظر می رسد با این مفهوم و راهکار پایه ای که بیانگر نحوه توسعه نگهداری و ودیدگاه نسبت به آن می باشد موافق است. (1999) به خصوص در مناطقی که پیمان منطقه ای وجود داشت و ظهور کردند نیاز به یک چهارچوب برنامه ریزی نوین و کلی نگری در رابطه با آن و همچنین نیاز به پردازش برنامه های دقیق و حساس جامعه ای می باشد.

کمتر به صورت سراسری می شود.

سرمایه گذاری زیرساخت های حمل و نقل:

زیرساخت ها، بخصوص در حمل و نقل موجب شکل دهی به شهرها می شود و این برای نگهداری شهری بحرانی می باشد. در پنجاه سال اخیر توسعه شهری توسط تدارک و تهیه زیرساخت ها برای اتومبیل تعریف شده بود و اختصاص می یافت. پراکندگی ثانویه شهرها و وابستگی آنها به خودرو در حالت فعلی از لحاظ جدی بودن از جهت نگهداری مرتبه پایین تر می باشد. تولید و انتشار گازهای گل خانه ای به تنهایی جهت شیوه برخورد و دیدگاهی که توانایی افزایش موتورها و دستگاه های حمل و نقلی را می دهد سؤال برانگیز می باشد که همین دستگاه ها و موتورهای حمل و نقلی حجم زیادی از گازهای گل خانه ای را به خود اختصاص می دهند.

همچنین آسیب پذیری تمام شهرها به وابستگی نفت در تمام دنیایی که تمام تولیدات نفتی در منطقه ای خارج از خاورمیانه انجام می شود همچنین دلیل کافی می باشد که تمام این راهها و مسیرها با یکدیگر جمع شوند. فروپاشی برج های دوقلو علامتی جهت هشدار درباره آسیب پذیری جدید شهری نسبت به سیاست نفتی بود و هشدار داد که تا زمانیکه این شهرها واردات نفتی خود را کاهش ندهند به نگهداری کامل شهری دست نخواهند یافت منطبق اقتصادی و یا به عبارتی راه حل منطقی در رابطه با اقتصاد برای کاهش (غیر از ساخت) مصرف نفت در زیر ساخت های حمل و نقلی این می باشد که ما اطلاعات و داده ها و نتایجی را که در بازه شهرها به صورت سراسری تحصیل کرده ایم را جمع کنیم. (نیومن و کن ورتی در سال 1999). اطلاعات نشان می دهد که شهرهایی که سیستم حمل و نقل ریلی بهتری دارند به صورت مشخص هزینه کمتری را از سهم کلی مخارج نسبت به هزینه های حمل و نقلی می پردازند که این هزینه کمتر از هزینه شهرهایی است که بر اساس آزاد راهها و بزرگراهها و خودروها ساخته شده است می باشد. سیستم ماشینی و مکانیزه شدن برای این حالت به نظر می رسد که:

(a) زمین نیاز دارد که زیر ساخت ها بر روی آن احداث شود و نیازهای اساسی آن برای پارکینگ در نظر گرفته شود. یک خط آهن یکطرفه می تواند 50000 مسافر را در هر ساعت جابجا نماید و همچنین خط حمل و نقل اتوبوسی توانایی جابجایی 7000 مسافر را در هر ساعت دارد ولی حمل و نقر بزرگراهی و ماشینی فقط توانایی حمل 2500 مسافر را در هر ساعت دارد. هر خودرو در آمریکا تخمین زده می شود که احتیاج به 8 فضای پارکینگ در شهر دارد.

(b) همچنین قیمت و هزینه نگهداری خودرو به صورت خانواده ای و شخصی نیز قابل ملاحظه است به خصوص اگر ماشین دوم یا سوم. نتایج پژوهش در استرالیا نشان داده است که خانوارها می توانند به جای ماشین دوم در طی زندگی خود حدود 750000 دلار ذخیره کنند.

مقالات مرتبط


 • دسته: معماری فرمت فایل: pdf حجم فایل: 720 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 دانلود سریال د دانلود پروژه دانلود پرسشنامه دانلود نمونه سوالات دانلود مقاله دانلود تحقیق طراحی و جانمایی انواع ایستگاهها در شبکه های حمل و نقل ریلی برون شهری...

 • تعریف مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی عبارتست از ضرورت جبران ضررهای وارده به یک شخص مسئولیت مدنی به دو معنای عام و خاص به کار می رود مسئولیت مدنی به معنای عام «به جایی به کار می رود که شخص در برابر...

 • بطورکلی سیستم های حمل و نقل به چهار دسته هوایی، جاده ای، ریلی و دریایی تقسیم می شوند که برای دسترسی به هر یک از این سیستم ها مسافران باید خود را به فرودگاه ها، پایانه ها، ایستگاه های راه آهن...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 25 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 پروژه نگهداری و پشتیبانی، حمل و نقل و طراحی شهری دانلود تحقیق نگهداری و پشتیبانی، حمل و نقل و طراحی شهری مقاله نگهداری و پشتیبانی، حمل و...

 • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 10 تعریف مسئولیت مدنی: مسئولیت مدنی عبارتست از ضرورت جبران ضررهای وارده به یک شخص. مسئولیت مدنی به دو معنای عام و خاص به کار می...

 • دسته: معماری فرمت فایل: doc حجم فایل: 720 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 جانمایی شبکه های حمل و نقل ریلی برون شهری و درون شهری طراحی و جانمایی انواع ایستگاهها در شبکه های حمل و نقل ریلی برون شهری و درون...

 • دسته: عمران فرمت فایل: doc حجم فایل: 8314 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 210 پایان نامه بهینه و ایمن سازی سیستم حمل و نقل همگانی معابر شهری برای استفاده نابینایان پایان نامه بهینه و ایمن سازی سیستم حمل و نقل همگانی معابر...

 • پاورپوینت حمل و نقل ترافیک شهری دسته: علوم انسانی بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 1244 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 پاورپوینت حمل و نقل ترافیک شهری پاورپوینت حمل و نقل ترافیک شهری کلیک جهت دانلود تعریف...

 • دسته: طرح های توجیهی فرمت فایل: doc حجم فایل: 19 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 پروژه کارآفرینی اتوماسیون حمل و نقل درون شهری (تاکسی تلفنی) پروژه کارافرینی اتوماسیون حمل و نقل درون شهری (تاکسی تلفنی) طرح توجیهی اتوماسیون حمل و نقل...

 • برنامه ریزی حمل و نقل شهری 103 صفحه در قالب word دسته: شهرسازی بازدید: 8 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 810 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 103 دانلود تقاضای سفر برنامه ریزی حمل و نقل شهری طرح جامع حمل و نقل...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 28 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 مقاله قوانین مرتبط با مقوله حمل و نقل شهری مقاله قوانین مرتبط با مقوله حمل و نقل شهری کلیک جهت دانلود مقاله قوانین مرتبط با مقوله...

 • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 32 مقدمه انجام امور جامعه بشری با تنظیم، تدوین و اجرای قوانین، مقررات وظوابط امکان پذیراست. با توجه به پیچیدگی قوانین ومقررات کسانی که علم و...

 • دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی فرمت فایل: doc حجم فایل: 19 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 دانلود پروژه اتوماسیون حمل و نقل درون شهری (تاکسی تلفنی) طرح توجیه فنی اتوماسیون حمل و نقل درون شهری (تاکسی ت دانلود کارآفرینی اتوماسیون...

 • دسته: منابع طبیعی فرمت فایل: pdf حجم فایل: 293 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 حوادث جاده ای خودروهای آلاینده و آلوده ساز حمل و نقل محیط زیست تاثیر سیاستهای مختلف نظارت بر آلودگی هوا ناشی از حمل و نقل جاده ای...

 • مقدمه انجام امور جامعه بشری با تنظیم، تدوین و اجرای قوانین، مقررات وظوابط امکان پذیراستبا توجه به پیچیدگی قوانین ومقررات کسانی که علم و اگاهی بیشتری بر قوانین ومقررات مربوط به شغل وحرفه وتخصص خود داشته، در انجام کار خود توفیق...

 • دسته: عمران فرمت فایل: doc حجم فایل: 11564 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 235 پایان نامه توسعه الگوی ارزیابی جانمایی سیست مهای هوشمند حمل و نقل شهری پایان نامه توسعه الگوی ارزیابی جانمایی سیست مهای هوشمند حمل و نقل شهری از دانلود...

 • پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل شهری در 50 اسلاید دسته: شهرسازی بازدید: 6 بار فرمت فایل: ppt حجم فایل: 3612 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 برنامه ریزی حمل و نقل شهری برنامه ریزی حمل و نقل شهری از دانلود فایل...

 • دسته: عمران فرمت فایل: doc حجم فایل: 1902 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 181 پایان نامه استراتژی ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از سوختهای تجدیدپذیر در ناوگان حمل و نقل عمومی (مطالعه شهر تهران) پایان نامه استراتژی ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده...

 • گزارش کارآموزی حسابداری پروژه پیمانکاری شرکت حمل و نقل پیک سوخت شرق دسته: حسابداری بازدید: 5 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 339 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 62 گزارش کارآموزی حسابداری پروژه پیمانکاری شرکت حمل و نقل پیک سوخت شرق گزارش...

 • دسته: برق، الکترونیک، مخابرات فرمت فایل: doc حجم فایل: 36 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 پایان نامه کارشناسی ناپیوسته برق (قدرت) با عنوان مبدلهای DC به AC و استفاده آنها در زمینهای حمل و نقل ریلی مبدلهای DC به AC حمل...