بررسی قاچاق اموال تاریخی فرهنگی جیرفت و ارائه راهکارهای موثر برای مقابله با این پدیده و پیشگیری از تکرار آن

دسته: فقه، حقوق، الهیات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 21677 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 155

 • قاچاق اشیا عتیقه جیرفت
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی
 • بررسی قاچاق اموال تاریخی فرهنگی جیرفت و ارائه راهکارهای موثر برای مقابله با این پدیده و پیشگیری از تکرار آن
 • قاچاق اموال تاریخی فرهنگی
 • راهکارهای موثر برای پیشگیری از قاچاق
 • بررسی قاچاق اموال تاریخی فرهنگی جیرفت و ارائه راهکارهای موثر برای مقابله با این پدیده و پیشگیری از تکرار آن
 • دانلود پایان نامه حفاری غیرمجاز

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی

بررسی قاچاق اموال تاریخی فرهنگی جیرفت و ارائه راهکارهای موثر برای مقابله با این پدیده و پیشگیری از تکرار آن

* قابل استفاده برای رشته باستان شناسی

چکیده:

‫هدف از پژوهش بررسی چگونگی واقعه غم انگیز قاچاق و غارت اشیا فرهنگی٬ تاریخی منطقه جیرفت و همچنین بررسی راهکارهای موثر بر مقابله با این پدیده و پیشگیری از تکرر آن. در تحریر این پایان نامه از روش کتابخانه ای و با بهره گیری از روزنامه ها٬ مجلات٬ مقالات موجود پیرامون میراث فرهنگی و همچنین با استفاده از آمار جرایم علیه آثار فرهنگی و تاریخی کشور که در طول چهار سال (83 – 80) در محاکم داخلی و بین المللی مطرح بوده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اتخاذ سیاست های حمایتی موثر برای حفظ گنجینه های گرانبها در سراسر ایران و پیشگیری از غارت اموال فرهنگی و تاریخی کشور کاملا ضروری می باشد و صنعت توریسم می تواند یکی از بزرگترین منابع تحصیل درآمد و موجب پیشرفت و توسعه کشور عزیزمان ایران باشد. ‬

کلمات کلیدی:

حفاری غیرمجاز

ح ف ظ م راث ف ره ن گ ی

قاچاق اموال تاریخی فرهنگی

راهکارهای موثر برای پیشگیری از قاچاق

مقدمه:

اموال تاریخی-فرهنگی، نشانه فرهنگ وتمدن یک کشور ونماینگر هویت یک ملت می باشد. ایران به عنوان یکی از کشورهای باستانی و ماندگار از گذشته های دور وصاحب فرهنگ و تمدن غنی و کهن، با دریایی از عناصر و اشیای مزبور که هر یک مبین بخشی از تاریخ و تمدن این ملت است، بر سطح زمین و زیر خاک، تقدس خاص خود را دارد. هنوز قانونگذار نتوانسته قانون مؤثری وضع نماید تا بتواند جلوی قاچاق این اموال را بگیرد؛ قوانینی که در کشور وجود دارد، قدرت آن را ندارد که بتواند حداقل میزان این گونه جرایم را با پایین بیاورد و این قوانین موجود نیز به طور کامل اجراء نمی شود. معمولاً جریمه نقدی مجازات خوب ومناسبی برای این گونه مجرمین نبوده، زیرا با آن همه اشیاء و اموالی که به دست می آوردند، از لحاظ مالی مشکلی ندارند، بنابراین هر روز بیشتر از قبل ما شاهد تخریب و از بین بردن آثار تاریخی برای به دست آوردن اموال تاریخی و قاچاق اینگونه اموال هستیم.

غارت اموال فرهنگی و تاریخی ایران توسط جهان غرب، ریشه در سالیان دور دارد، اما از دوره مظفر الدین شاه، غارت این اموال صورت جدی تری به خود گفته و روز به روز شدت آن افزوده شده است. البته بعد از انقلاب و اخیراً با توجه به اهمیت این اموال و جلو گیری از انجام حفاری های غیر مجاز، قاچاق وتخریب این اموال، اقداماتی انجام شده است، من جمله تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور به سال 1364 که وظایف سازمان مذکور عبارت بوده از: پژوهش، نظارت، حفظ، احیاء و معرفی آثار تاریخی و فرهنگی. آثار تاریخی وفرهنگی می تواند یکی از منابع درآمد غیر نفتی برای ایران باشد، اما به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح، با وجود اینکه جزو 10 کشور برتر دنیا از حیث دارا بودن اما کن ومیراث تاریخی، فرهنگی، هستیم در عمل ضعیف ترین صنعت کشور، صنعت گردشگری می باشد.

در حالی که تا قبل از انقلاب، همه ساله هزاران قطعه از نفیس ترین اشیاء باستانی ما تحت عناوین مختلف و با پوشش های دیپلماتیک و غیر آن از کشور، خارج شده وموزه ها و ویترین کلکسیونرهای خصوصی را پر می ساخت، امروزه سازمان میراث فرهنگی کشور، همزمان وهمراه با حفظ ونگهداری اموال تاریخی و فرهنگی کشور، سعی دارد تا از راه های حقوقی و قضایی، اموال به تاراج رفته را به کشور مسترد داشته و تاکنون موفقیت های چشمگیری هم در ایران زمینه بدست آورده و در تعدادی از محاکم قضایی بین المللی نیز موفق بوده است.

جرایم علیه میراث تاریخی، فرهنگی، از آن جهت که بر علیه اموال عمومی که مظهر بر جسته تمدن ایران بوده می باشند، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی و قابل گذشت است. وضعیت نابسامان میراث فرهنگی در ایران، تخریبات، نابودیها و حوادث ناگواری که به طور مداوم این گنجینه ها را در معرض خطر قرار می دهند، در حد بسیار زیادی ناشی از محافظه کارهای نابجا و عدم سیاستگذاری صحیح در خصوص سازماندهی اطلاعات لازمه حقوقی در جهت حفظ و صیانت از آثار تاریخی، فرهنگی و مذهبی می باشد و تا هنگامی که امکانات لازم در جهت ارائه اطلاعات صحیح فراهم نگردد، هیچ گام مفیدی در عرصه پاسداری از میراث باستانی برداشته نخواهد شد.

در سیستم حقوق کیفری ایران تنها به مجازاتها و پیامدهای جرایم علیه میراث تاریخی و فرنگی توجه شده و از همکارهای ممانعت کننده از وقوع این جرایم، شرایط وابزارهای حفاظتی و حمایت کننده متناسب با فناوری روز به طور دقیق و منظم سخن به میان نیامده است، حال آنکه به عنوان مثال نظام حقوقی یونان در خصوص میراث فرهنگی آن کشور و لزوم شناسایی این میراث ارزشمند گام هایی مؤثر از سالها قبل برداشته وهر چند وقت یکبار بنابر شرایط ضروری وبا در نظر گرفتن پیشرفت تکنیکی و علمی متدهای حفاظتی وامنیتی مؤثری را در سرتاسر کشور فوق برای هر چند صحیح تر و بهتر حمایت نمودن از گنجینه های هنری وتاریخی باستانی آن سرزمین اتخاذ و در پیش گرفته است. در خصوص خروج بی رویه میراث و قطعات باستانی تاریخی-فرهنگی از کشور، متأسفانه یکی از بالاترین آمارهای سرقت مداوم گنجینه های تاریخی را ایران در فهرست کشورهای دنیا داراست که خبر از شمار فرآینده انواع گوناگون سرقت از این اثار دارد و نهایتاً خرید و فروش و معامله غیر قانونی آنها را زمینه ساز می شود.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: کلیات

1-1 طرح مساله

1-2 هدف و انگیزه پژوهش

1-3 اهمیت موضوع

1-4 سوالات پژوهش

1-5- فرضیات پژوهش

1-6- محدودیتها و مشکلات پژوهش

1-7- روش پژوهش

1-8-ساماندهی پروهش

فصل دوم: موقعیت جغرافیایی و تاریخی جیرفت و سابقه تاریخی بحث

2-1-موقعیت جغرافیایی

2-2 موقعیت تاریخی

2-3-سابقه تاریخی بحث

2-3-1-سابقه تاریخی حفاری غیر مجاز

2-3-2-سابقه تاریخی قاچاق اشیاء تاریخی و فرهنگی

فصل سوم: مفاهیم

3-1- اموال فرهنگی

فصل چهارم: سیاست جنایی ایران در قبال حفاری غیر مجاز، قاچاق و وضعیت آن در جیرفت

4-1-سیاست جنایی ایران

4-2-جرم انگاری

4-3-پاسخ های کیفری و غیر کیفری

4-3-1- پاسخ های کیفری در قبال حفاری غیر مجاز و قاچاق اموال تاریخی-فرهنگی

4-3-2- پاسخ غیر کیفری در قبال حفاری غیر مجاز و قاچاق اموال تاریخی-فرهنگی

فصل پنجم: وضعیت در جیرفت

5-1-حادثه جیرفت تلخ ترین حادثه برای میراث فرهنگی کشور

فصل ششم: انواع جرایم ارتکابی

6-1-جرم حفاری غیر مجاز

6-2-جرم قاچاق اشیاء تاریخی و فرهنگی

6-3-مشارکت و معاونت در جرایم حفاری غیر مجاز و قاچاق اموال تاریخی، فرهنگی

فصل هفتم: شیوه برخورد مراجع انتظامی و فضایی

7-1-شیوه برخورد مراجع انتظامی

7-2 شیوه برخورد مراجع قضایی

فصل هشتم بررسی وضعیت جرایم علیه آثار تاریخی، فرهنگی از دیدگاه علم آمار

8-1 یافته ها ونتایج

نتیجه گیری

فهرست منابع و مأخذ

مقالات مرتبط


 • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 35 بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه...

 • دسته: دکترا فرمت فایل: doc حجم فایل: 54 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 آزادسازی بازارهای مالی دانلود مقالات اقتصاد دانلود مقالات رشته اقتصاد بازار سرمایه آزادسازی بازار سهام راهکارهای آزادسازی بازارهای مالی در ایران پدیده آزاد سازی و راه حلهای این...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 1069 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 175 دانلود پایان نامه جزا و جرم شناسی دانلود پایان نامه قاچاق کالا در مرز بازرگان قاچاق دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 21693 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 155 جرم حفاری غیرمجاز و قاچاق اشیاء عتیقه و ارائه راهکارهای موثر برای پیشگیری دانلود پایان نامه جرم حفاری غیرمجاز دانلود پایان نامه قاچاق اشیاء عتیقه راهکارهای...

 • دسته: کارشناسی ارشد فرمت فایل: doc حجم فایل: 122 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 139 انجام پایان نامه رشته ادبیات دوره صفویه خرید پایان نامه رشته ادبیات کهن ترین نثر تاریخی فارسی فروشگا بازبینی متون تاریخی فارسی بازبینی متون تاریخی فارسی دوره...

 • دسته: علوم اجتماعی فرمت فایل: doc حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 مقاله تهاجم فرهنگی و پدیده های فرهنگی مقاله تهاجم فرهنگی و پدیده های فرهنگی کلیک جهت دانلود تهاجم فرهنگی و پدیده های فرهنگی فهرست مطالب:...

 • دسته: پژوهش فرمت فایل: doc حجم فایل: 113 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 مقاله قاچاق و علل و عوامل قاچاق مقاله قاچاق و علل و عوامل قاچاق کلیک جهت دانلود مقاله ای در خصوص پدیده قاچاق و عوامل موثر...

 • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 24 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 48 پایان نامه بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکارهای لازم جهت بیرون رفت از این متشکل پایان نامه بررسی و شناخت...

 • دسته بندی: علوم انسانی» علوم اجتماعی فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 45 پیشگفتار: فرهنگ از مقولات سهل و ممتنع است که هم می توان برخورد سطحی و صوری با آن کرد و هم می توان به...

 • دسته: اقتصاد فرمت فایل: doc حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 خرید مقالات رشته اقتصاد انجام پروژه و پایان نامه رشته اقتصاد بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم و عوامل موثر بر نقدینگی و راهکارهای مقابله با تورم...

 • دسته: کشاورزی فرمت فایل: doc حجم فایل: 256 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 151 پایان نامه راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید کشاورزی واحد ابهر پایان نامه راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه...

 • دسته: کشاورزی فرمت فایل: doc حجم فایل: 1764 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 135 پایان نامه راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید کشاورزی واحد ابهر راهکارهای مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید کشاورزی...

 • دسته: شیمی فرمت فایل: doc حجم فایل: 9668 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 290 دانلود پایان نامه کوره های دوار سیمان تاثیر بهره برداری و آنالیز شیمیایی خوراک کوره بر کارآیی کوره های دوار سیمان ارزیابی علل موثر بر بازدهی کوره های...

 • دسته: روانشناسی، علوم تربیتی واجتماعی فرمت فایل: pdf حجم فایل: 753 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر قاچاق کالا در ایران دانلود مقاله قاچاق کالا تعهد اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر قاچاق کالا در ایران توسعه...

 • دسته: صنایع غذایی فرمت فایل: docx حجم فایل: 56 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 92 بررسی وضعیت بازار سبزیجات خشک (داخلی و خارجی) مشکلات این بازار و راهکارهای توسعه و پیشرفت بازار بررسی وضعیت بازار سبزیجات خشک (داخلی و خارجی) مشکلات این...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 186 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 پایان نامه بررسی راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم پایان نامه بررسی راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم مقاله بررسی راهکارهای...

 • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 657 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 133 پیشینه تاریخی فساد اداری دانلود پایان نامه فساد اداری فساد اداری دانلود پایان نامه مدیریت بررسی فساد اداری در ایران بررسی فساد اداری در ایران، نقش فرهنگ سازمانی...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 186 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 مقاله بررسی راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم تحقیق بررسی راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم پروژه بررسی راهکارهای پیشگیری از...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 12393 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 260 مقاله بررسی آلاینده های موجود در هوا و نقش آن در ایجاد بیماری های جسمی و روحی و راهکارهای پیشگیری تحقیق بررسی آلاینده های موجود در هوا...

 • دسته: فنی و مهندسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 12393 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 260 مقاله بررسی آلاینده های موجود در هوان و نقش آن در ایجاد بیماری های جسمی و روحی و راهکارهای پیشگیری تحقیق بررسی آلاینده های موجود در...