تحقیق آماری تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 111 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 26

 • مقاله تحقیق آماری تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور
 • تحقیق تحقیق آماری تأثیر سطح اقتصاد خانواده ب
 • تحقیق آماری تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور
 • پایان نامه تحقیق آماری تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور
 • پروژه تحقیق آماری تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور

تحقیق آماری تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور

سرمقاله

امروزه کسی نیست که در خصوص مضرات و اثرات سوء سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر شکّی داشته باشد. کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که در حال حاضر بحران مواد مخدر در کنار 3 بحران یعنی ((بحران نابودی محیط زیست، بحران تهدید اتمی و بحران فقر)) به عنوان مسئله روز در آمده است. طبیعی است که حل این بحران و معضل و بلای خانمانسوز از عهده یک سازمان و یا چند مرجع، آن هم صرفاً با یک بر خورد قهری نه تنها خارج بوده بلکه نگرش یک بُعدی به مسئله است و وضعیت فعلی را بدتر خواهد نمود. به گونه ای که عمیقاً احساس می شودتنها راه حل موضوع، خارج شدن از ((برنامه روزی)) و گام برداشتن در مسیر ((برنامه ریزی)) و ایجاد عزم ملی و بسیج همگانی در این راستا است.

اعتیاد یا به تعبیر آن وابستگی به مواد مخدر و سوء مصرف آن در قرن حاضر از مهمترین و دردناکترین معضلات بشری است. سیل خروشان اعتیاد بی رحمانه در مسیر حرکت خود، کودکان، نوجوانان و جوانان و حتی سالخوردگان را طعمه قرار داده و علاوه بر متلاشی کردن کانون گرم و پاک خانوادگی سبب ناکامی در زندگی و تمایل بخودکشی و مرگ در آنها نیز می گردد.

موضوع تحقیق:

تحقیق آماری در خصوص ارتباط وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده بر معتاد شدن افراد در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور

مسئله تحقیق:

 1. بررسی فراوانی های مربوط به اعتیاد در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور
 2. میزان ارتباط وضعیت اقتصادی خانواده با اعتیاد
 3. میزان ارتباط سطح درآمد برای ارائه تفریحات سالم و اعتیاد
 4. ارتباط سطح سواد و اشتغال با شیوع اعتیاد

مفاهیم تعریف شده در مسئله و موضوع تحقیق:

الف: زندانیان ب: خانواده ج: اعتیاد د: وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد و خانواده ها

تعریف اعتیاد: اعتیاد یعنی عادت کردن، خو گرفتن، حالتی که سبب مداومت در استعمال بعضی از داروها از قبیل تریاک، مرفین، هروئین، حشیش، اکستازی و الکل در انسان می شود. (فرهنگ فارسی عمید) یا به عبارتی دیگر حالتی ناشی از استعمال منظم و پیگیر بعضی از مواد که شخص در صورت محرومیت از آنان دچار اختلالات عصبی و مزاجی می شود.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

درک راههای مبارزه با اعتیاد و اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه با توجه به نتایج تحقیق

اهداف تحقیق:

الف: هدف کلی

1- بررسی و آشنایی با علل خانوادگی اعتیاد در جامعه زندانیان نیشابور

2- آشنایی با نیازها و تمایلات و خواسته های زندانیان نیشابور

ب: اهداف جزئی:

1- شناسایی مهمترین عوامل خانوادگی مؤثر در اعتیاد زندانیان نیشابور

2- تعیین میزان و تنوع و پراکندگی مواد مواد مخدر در بین زندانیان نیشابور

فرضیات تحقیق:

فرضیات انتخاب شده جهت بررسی در این پژوهش عبارتند از:

الف: احتمالاً میان اعتیاد یکی از اعضای خانواده (الگوی معتاد) و اعتیاد زندانی رابطه معنی داری وجود دارد!

ب: به نظر می رسد میان انسجام در بین اعضای خانواده و اعتیاد زندانی رابطه معنی داری وجود دارد!

ج: احتمالاً بین کم توجهی والدین به نیازهای جوانان در زندگی و اعتیاد زندانی رابطه معنی داری وجود دارد!

ح: احتمالاً میان میزان در آمد و وضعیت اقتصادی خانواده و اعتیاد زندانی رابطه معنی داری وجود دارد!

هـ: به نظر می رسد میان سطح سواد و آگاهی والدین و اعتیاد زندانی رابطه معنی داری وجود دارد!

متغییرهای تحقیق:

متغییر وابسته: اعتیاد زندانیان ندامتگاه نیشابور

متغییر مستقل: که اثر آنها را بررسی متغییر وابسته مورد آزمون قرار گرفته شده است. عبارتند از:

1) وجود الگوی معتاد در خانواده 2) انسجام خانواده و ارتباطات عاطفی در بین اعضای خانواده

3) کم توجهی به نیازهای افراد در معرض اعتیاد 4) پایین بودن وضعیت اقتصادی در خانواده

5) میزان سواد و آگاهی والدین و خود فرد معتاد

جامعه آماری در تحقیق:

تعداد 58 نفر از زندانیان ندامتگاه نیشابور انتخاب و در معرض آزمون قرار گرفتند که سوالات مشخصی از نمونه ها پرسیده شد و در فرم های مربوطه ثبت شد.

نمونه فرم سوالات مورد آزمون:

فرم ثبت اطلاعات مربوط به تحقیق و پژوهش در خصوص تاثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در زندانیان ندامتگاه نیشابور

نمونه شماره:

سن:

جنس:

متاهل:

مجرد:

افراد تحت تکفل:

اعتیاد به مواد مخدر:

دارد

ندارد

نوع اعتیاد:

تزریقی

استنشاقی

اکستازی

خوراکی

علت معتاد شدن

بیکاری

فقر

بیماری

سرگرمی

وضعیت معیشتی:

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

وضعیت درآمد:

بالای 200 هزارتومان

100 تا 200 هزارتومان

تا 100 هزارتومان

درآمد ندارم

وضعیت اشتغال:

کار تمام وقت

کارنیمه وقت

کار پاره وقت

بیکار

وضعیت تحصیل

بیسواد

ابتدایی

سیکل

دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکترا

. چند سال است که اعتیاد به مواد مخدر پیدا نموده اید؟

. آیا وضعیت معیشتی شما در خانواده نقشی در معتاد شدن شما داشته است؟ بلی خیر

. در خانواده شما سابقه اعتیاد وجود داشته است؟ بلی خیر

. آیا روابط عاطفی بین خانواده و بین پدر و مادر در سطح خوبی بوده است.؟ بلی خیر

. آیا میزان درآمد در خانواده شما به اندازه ای بوده که اعضای خانواده شما بتوانند به تحصیل ادامه دهند؟ بلی خیر

. آیا میزان در آمد شما و یا خانواده تان به اندازهای بوده که بتواند وسایل سرگرمی و تفریحی شما را فراهم کند؟ بلی خیر

ازمیان 58 مورد نمونه مورد آزمون که همگی مرد میباشند:

مقالات مرتبط


 • دسته بندی: علوم پایه» آمار فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 28 دانلود پروژه آماری با موضوع بررسی تأثیر اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه، در قالب word و در 28 صفحه،...

 • دسته: plan پلان فرمت فایل: doc حجم فایل: 95 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 پایان نامه تحقیق در خصوص تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور پایان نامه تحقیق در خصوص تأثیر سطح اقتصاد...

 • دسته: علوم اجتماعی فرمت فایل: doc حجم فایل: 334 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 میزان ارتباط وضعیت اقتصادی خانواده با اعتیاد ارتباط سطح سواد و اشتغال با شیوع اعتیاد پژوهش تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 111 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 مقاله آماری تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور تحقیق آماری تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر...

 • این محصول در زمینه تحقیق در خصوص تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان میباشد دسته: عمومی بازدید: 4 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 333 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 بررسی تاثیرسطح اقتصاد خانواده ها...

 • دسته بندی: علوم انسانی» روان شناسی فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 28 دانلود پروژه آماری تأثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان، در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش....

 • دسته: علوم اجتماعی فرمت فایل: doc حجم فایل: 45 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 حجم نمونه و جامعه آماری در تعیین علل گرایش جوانان به مواد مخدر حجم نمونه و جامعه آماری در تعیین علل گرایش جوانان به مواد مخدر از...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 92 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 103 پایان نامه بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر شامل، کرک، شیشه، LSD، اکتسامی و... در بین دانشجویان آزاد ابهر پایان نامه بررسی علل گرایش...

 • دسته بندی: علوم انسانی» علوم اجتماعی فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 106 دانلود تحقیق با موضوع بررسی و علل و عوامل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر در شهرکرد، در قالب word و در 106...

 • دسته بندی: علوم انسانی» علوم تربیتی فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 92 دانلود تحقیق با موضوع بررسی اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و گرایش به مصرف مواد معتادان به مواد مخدر، در...

 • دسته: علوم اجتماعی فرمت فایل: docx حجم فایل: 38 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 علت گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر در ایران و سایر کشورها دانلود پایان نامه علت گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر در ایران و سایر کشورها...

 • دسته: علوم اجتماعی فرمت فایل: doc حجم فایل: 240 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 پایان نامه علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر پایان نامه علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر کلیک جهت دانلود پایان نامه علل گرایش...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 105 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 گرایش به خودکشی و نشانگان اختلالات روانی در معتادان به مواد مخدر معتادان به مواد مخدر پروپوزال گرایش به خودکشی و نشانگان اختلالات روانی در...

 • در این تحقیق برای بررسی برخی از فاکتورهای مهم و عوامل مؤثر بر گرایش به تخریب و رفتار تخریبی زندانیان از دیدگاههای مختلف و نظریات جدید اسیب شناسی اجتماعی که در تحقیقات پیشین مورد غفلت واقع شده، استفاده شده است دسته:...

 • این محصول و بهتر بگیم این پروژه و پایانامه در چند روز گشته توسط یکی از دانشجویان دانشگاه زنجان ارائه شده و چون محقق از دانشجویان خدمات دانشویی این فروشگاه میباشد بلافاصله این پروژه ناب و برتر که با موضوع نگاهی...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 78 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 56 مقاله انواع مواد مخدر مقاله مبارزه با مواد مخدر دانلود مقاله اعتیاد مقاله اعتیاد انواع مواد و مبارزه با مواد مخدر کلیک جهت دانلود مقاله اعتیاد...

 • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 130 دانلود پایان نامه با موضوع تأثیر مجازات اعدام در بازدارندگی از ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان ها، در قالب word و...

 • اعتیاد به مواد مخدر یکی از شایعترین آسیب های اجتماعی جهان معاصر و از جمله ایران است به گونه ای که اگر ادعا شود اعتیاد مواد مخدر یکی از بحران های اصلی دنیای کنونی است و به صورت یک معضل جهانی...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 288 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 99 پایان نامه بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی در شهرستان نیشابور مقاله...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 288 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 99 روش تحقیق بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی در شهرستان نیشابور روش...