نظریه اشتباه در حقوق مدنی

دسته: فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 92 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 60

 • حقوق مدنی
 • معامله
 • اشتباه در نوع معامله
 • نظریه اشتباه
 • نظریه اشتباه در حقوق مدنی
 • اشتباه

برای بحث درباره اشتباه بهتر است ابتدا ماده 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.

بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق ماده 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.

این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعه مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می دهیم.

فهرست مطالب:

مقدمه: 3

بخش اول: اشتباه4

فصل اول: تعریف اشتباه4

فصل دوم: اقسام اشتباه5

الف- اشتباه مشترک: 5

ب- اشتباه متقابل: 5

ج- اشتباه یک جانبه: 5

د-تفاوت بین اشتباه متقابل و اشتباه یک جانبه: 6

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن.. 7

الف- آثار اشتباه: 7

ب- شرایط تأثیر اشتباه: 7

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه8

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد): 8

مبحث دوم: اشتباه در موضوع معامله: 8

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف معامله: 10

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله: 12

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله: 12

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی: 13

فصل پنجم: موارد غیرحقوقی اشتباه14

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون: 14

ب- اسنادی که اشتباها امضاء میشوند: 14

بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه15

فصل اول: مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن.. 15

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم.. 15

گفتار اول: مفهوم کلی و اصطلاحی بطلان.. 15

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران.. 15

گفتار دوم: مقایسه مفهوم بطلان با مقایسه مشابه. 18

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد. 19

بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن.. 22

بند سوم: مقایسه عقد باطل و عقد قابل فسخ.. 25

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ. 27

دیدگاه اول: برپایه عناصر تشکیل دهنده قرارداد. 31

دیدگاه دوم: برپایه مصلحت و اهداف ضمانت اجراهای مربوط به شرایط اساسی عقد. 31

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد. 34

مبحث دوم: خصائص و ویژگیهای بطلان در قراردادها به طور کلی.. 35

گفتار اول: مختصات و ویژگیهای بطلان.. 35

بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل.. 35

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان.. 38

بندسوم: عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل.. 38

بند چهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح.. 39

گفتار دوم: خصائص و ویژگیهای بطلان در برخی از قراردادها41

بند اول: ویژگیهای بطلان درقرار داد نکاح.. 41

بند دوم: ویژگیهای بطلان در قراردادهای احتمالی.. 44

فصل دوم: بطلان قرارداد بواسطه اشتباه47

بطلان قرارداد بواسطه اشتباه47

اشتباه در ارزش معامله و اشتباه در انگیزه قرارداد (جهت) 52

فهرست منابع.. 55

منابع فارسی: 55

کتابهای خارجی: 58

منابع و مآخذ عربی.. 58

منابع و مآخذ به زبان انگلیسی: 60

منابع و مآخذ به زبان فرانسوی.. 60

مقالات مرتبط


 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 73 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق دانلود مقالات ارشد حقوق حقوق بشر حقوق مدنی مطلق تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی تفسیر حقوق مدنی در قانون...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 84 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 96 پایان نامه نظریه اشتباه در حقوق مدنی پایان نامه نظریه اشتباه در حقوق مدنی نظریه اشتباه در حقوق مدنی مقاله نظریه اشتباه در حقوق مدنی پروژه نظریه اشتباه...

 • پروپوزال تکمیل شده رشته حقوق با عنوان (تأثیر اشتباه در مسئولیت کیفری در حقوق ایران و فرانسه) دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 21 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 6 پروپوزال رشته حقوق (تأثیر اشتباه...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 127 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 110 بررسی نظریه اشتباه در حقوق مدنی تحقیق بررسی نظریه اشتباه در حقوق مدنی پروژه بررسی نظریه اشتباه در حقوق مدنی مقاله بررسی نظریه اشتباه در حقوق مدنی...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 127 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 110 پروژه بررسی نظریه اشتباه در حقوق مدنی دانلود تحقیق بررسی نظریه اشتباه در حقوق مدنی مقاله بررسی نظریه اشتباه در حقوق مدنی تحقیق بررسی نظریه اشتباه در...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 330 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 360 دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی دولت مسوولیت های بدون تقصیر حقوق مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی جبران خسارت دولت بررسی مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در...

 • دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 43 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 دانلود مقاله تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا خرید مقاله تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا دانلود...

 • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 154 اشتباه، مبین ناهمخوانی است. مرتکب به گونه ای فکر می کند و جامعه در کل، به نحوی دیگر. جامعه اصرار دارد که دیدگاهش صحیح است،...

 • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 49 دانلود تحقیق در مورد تأثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا، در قالب doc و در 49 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده،...

 • تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا دسته: علوم انسانی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 38 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 54 تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا تاثیر جهل یا اشتباه...

 • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 143 دانلود تحقیق با موضوع مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکت های تجاری و مدنی در انجام معاملات، در قالب word و در...

 • هدف از انجام این تحقیق نیز آن است که معاملاتی که مدیران از سوی شرکت و به نمایندگی از آن انجام می دهند با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد در این تحقیق به بررسی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 124 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 304 تحقیق اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی تحقیق اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی کلیک جهت دانلود تحقیق...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 269 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 258 نظریه های مکاتب سیاسی دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی تطبیقی نظریه های مکاتب سیاسی در مورد غایت دولت با مسوولیت مدنی دولت دانلود پایان نامه جبران خسارت...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 86 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 126 پایان نامه اشتباه در موضوع قرارداد پایان نامه اشتباه در موضوع قرارداد کلیک جهت دانلود پایان نامه اشتباه در موضوع قرارداد چیکده این رساله تحت عنوان...

 • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 19 دانلود تحقیق در مورد اشتباه در قتل، در قالب word و در 19 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: اشتباه در قتل: همانگونه که...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 59 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 93 بررسی اشتباه و ابطال قراردادها تحقیق بررسی اشتباه و ابطال قراردادها پروژه بررسی اشتباه و ابطال قراردادها مقاله بررسی اشتباه و ابطال قراردادها دانلود تحقیق بررسی اشتباه...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 43 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 اشتباه در موضوع معامله همکاری در فروش فقه امامیه مقالات ترجمه شده حقوقی مدنی انجام پروژه و پایان نامه معامله خرید مقالات رشته حقوق مقاله رشته حقوق با...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 59 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 93 پروژه بررسی اشتباه و ابطال قراردادها دانلود تحقیق بررسی اشتباه و ابطال قراردادها مقاله بررسی اشتباه و ابطال قراردادها تحقیق بررسی اشتباه و ابطال قراردادها مقاله بررسی...

 • انسان موجودی اجتماعی است و روابط گوناگون افراد با یکدیگر از عناصر سازنده هر اجتماعی است لازمه بر طرف ساختن نیازهای معیشتی افراد جامعه، برقراری روابط قراردادی و کوشش در جهت استحکام این روابط است؛ بنابراین ضرورت وجود نظم تجاری اجتماع...