تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی

دسته: فقه، حقوق، الهیات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 73 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 37

 • دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق
 • دانلود مقالات ارشد حقوق
 • حقوق بشر
 • حقوق مدنی مطلق
 • تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی
 • تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی
 • دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
 • حقوق مدنی نسبی
 • سلب حقوق مدنی

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی

چکیده:

ماده 959 قانون مدنی ایران مقرر می دارد: «هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند». نویسندگان حقوق مدنی ایران تفسیرهای گوناگونی از ماده مزبور ارائه کرده اند. اختلاف رأی بین نویسندگان حقوق مدنی در تفسیر ماده مزبور را می توان به گوناگونی مفاهیم اصطلاح «حقوق مدنی» در ادبیات حقوقی نسبت داد. «حقوق مدنی» در مفهوم شخصی بر دو دسته از حقوق فردی دلالت دارد: 1) حقوق مدنی نسبی، به معنای حقوق و امتیازهای ناشی از حکومت قانون بر موقعیت خاص حقوقی، 2) حقوق مدنی مطلق، به معنای حقوق و آزادیهای عمومی مربوط به حیثیت انسانی که آحاد بشر، صرفا به خاطر انسان بودن مستقیما، مطلقا و بدون توجه به وضعیت حقوقی خاص دیگری از آن برخوردار هستند. در ادبیات حقوقی معاصر به این دسته از حقوق، «حقوق مدنی بشر» نیز اطلاق می شود.

این مقاله می کوشد تا نشان دهد اصطلاح حقوق مدنی مذکور در ماده 959 و همچنین مواد 957، 958 و 961 ق. م. در مفهوم حقوق مدنی مطلق به کار رفته است. بنابراین قانونگذار ایران به موجب مواد 957، 958، 959، 960 و 961 ق. م. ضمن تأکید بر برخورداری همه انسانها از حقوق و آزادیهای مربوط به حیثیت ذاتی بشر، حمایت خود از این حقوق، در حوزه حقوق خصوصی ایران را به غیر قابل سلب بودن حقوق و آزادیهای مزبور از انسان، خواه به صورت کلی و خواه به صورت جزئی حتی با رضایت و توافق شخص، اعلام کرده است.

کلمات کلیدی:

حقوق بشر

سلب حقوق مدنی

حقوق مدنی نسبی

حقوق مدنی مطلق

مقدمه

ماده 959 قانون مدنی ایران تصریح می کند: «هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند». بین نویسندگان حقوق مدنی ایران در مورد تفسیر ماده مذکور و تعیین قلمرو آزادی اراده در سلب حقوق مدنی، اتفاق نظر وجود ندارد. برخی یا توجه به قید «به طور کلی» مذکور در ماده 959 قانون مدنی و تمسک به مفهوم مخالف آن، نخست نتیجه گیری کرده اندکه سلب حقوق مدنی یا حق اجرای آن، اگر به صورت کلی باشد، ممنوع و باطل است، اما از آنجا که سلب حق به طور جزئی، لازمه آزادی قراردادها است، شخص می تواند تمام یا قسمتی از حقوق مدنی یا حق اجرای آن را به صورت جزئی از خود سلب کند.

در تأیید این نظر به قابلیت اسقاط جزئی حقوق، مانند اسقاط خیارات و اسقاط حق شفعه استدلال شده است [1، ص 209؛ 2 ص 67 و 3، ص 129]. بر اساس نتایج حاصل از این نظر، سلب یکی از حقوق مدنی مانند مالکیت، ازدواج یا حق خرید خانه یا شرکت در مناقصه دولتی، به خاطر آنکه متضمن سلب حقوق مدنی به صورت کلی است، فاقد اعتبار شناخته می شود [4، ص 158؛ 5، ص 24]. طرفداران این نظر، سپس به تبعیت از پاره ای ارای فقهی که در خصوص مسأله تحریم حلال ابراز شده است، [6، ص 227: 7، ص 24] دو راه برای اسقاط جزئی حق پیشنهاد می کنند: 1. حق در مورد خاص و نسبت به شخص معین اسقاط شود.

فهرست مطالب

تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی 1

چکیده: 2

کلمات کلیدی: 2

چکیده 3

1-مقدمه 4

2-مفاهیم حقوق مدنی در ادبیات حقوقی 6

2-1-مفاهیم حقوق 6

2-2-مفاهیم حقوق مدنی 8

3-تحلیل ماده 959 قانون مدنی در پرتو مفاهیم «حقوق مدنی» 18

3-1-بررسی آرای نویسندگان حقوق مدنی درباره مواد 959 قانون مدنی 18

3-2-وجود تمیز حقوق مدنی نسبی و حقوق مدنی مطلق 21

3-3-2-حدود آزادی اراده در سلب حقوق مدنی 31

4-نتیجه گیری 34

5-منابع 35

مقالات مرتبط


 • دسته: پژوهش فرمت فایل: doc حجم فایل: 99 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 مقاله مقایسات قانون کاری ایران و اروپا و اصلاحات قانون کاری ایران مقاله مقایسات قانون کاری ایران و اروپا و اصلاحات قانون کاری ایران از دانلود فایل مطمئن...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 41 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق تعهدات قراردادی کنوانسیون 1980 رم قانون حقوق بین الملل خصوصی سوئیس تعارض قوانین دانلود مقالات حقوقی دانلود مقالات رشته حقوق آزادی...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 124 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 304 تحقیق اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی تحقیق اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی کلیک جهت دانلود تحقیق...

 • پروپوزال کامل (احکام راجع به فسخ معاملات در قانون مدنی و قانون تجارت) دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 25 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 قانون مدنی فقه اسلامی پروپوزال (احکام راجع به فسخ...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 330 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 360 دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی دولت مسوولیت های بدون تقصیر حقوق مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی جبران خسارت دولت بررسی مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در...

 • به لحاظ اهمیت فصل چهاردهم قانون مدیریت خدمات کشوری و تأثیر مستقیم اجرای این قانون در زندگی روزمره کارکنان دولت ضرورت دارد که با دقت و ظرافت پیامدهای اجرای هر بند را بررسی و تجزیه و تحلیل نمود چرا که پیامدهای...

 • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 303 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 116 ارزیابی عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 88 ارزیابی عملکرد اصل 44 قانون اساسی ارزیابی عملکرد دستگاه ها و نهادهای مرتبط دانلود پایان...

 • در اجرای تبصره سه قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب آذرماه 1379 مجلس محترم شورای اسلامی، بدینوسیله آیین نامه اجرایی ماده مذکور را مشتمل بر 5 فصل، 95 ماده، 54 تبصره و 46 بند به...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 1395 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 47 دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق دانلود پایان نامه قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل دانلود پایان نامه حقوق دانلود پایان نامه قانون حاکم بر داوری تجارت بین...

 • کاملترین جزوه قانون تجارت (900 قانون و پیوست های جدید) در 78 صفحه فایل pdf دسته: جزوات درسی بازدید: 4 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 1026 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 78 کاملترین جزوه قانون تجارت (900 قانون و پیوست های...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 91 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 دانلود مقالات حقوقی دانلود مقالات ارشد حقوق داوری تجاری دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 221 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 106 بررسی فقهی مستشاران زن در لایحه جدید قانون حمایت از خانواده و قانون سابق بررسی فقهی مستشاران زن در لایحه جدید قانون پایان نامه بررسی فقهی مستشاران زن...

 • دوستان عزیز این مجموعه دربرگیرنده معرفی و مطالعه قانون بولتزمن من میباشد که به دوزبان انگلیسی و فارسی همراه با ارائه مثالی با فرمول این قانون در قالب آفیس word ارائه میگردد دوستان عزیز تا کنون نمونه این بررسی و به...

 • دسته بندی: مدیریت» مدیریت مناقصات فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: ppt تعداد صفحات: 30 مروری بر قانون برگزاری مناقصات و تأثیر آیین نامه های اجرایی بر قانون، در قالب پاورپوینت و در 30 اسلاید، شامل مروری بر قانون برگزاری...

 • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 12 دانلود تحقیق با موضوع تاریخچه تدوین قانون مدنی، در قالب word و در 12 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: فکر تدوین قانون اساسی...

 • ماده 10 قانون مدنی میگوید «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است میخواهیم بدانیم که ماده 10 قانون مدنی چرا قراردادهای خصوصی را با در نظر گرفتن شرط عدم...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 121 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 170 پایان نامه استیفاء در قانون مدنی پایان نامه استیفاء در قانون مدنی استیفاء در قانون مدنی پایان نامه استیفاء کلیک جهت دانلود پایان نامه استیفاء در...

 • ثبت در آیینه قانون مدنی «با نگرشی بر تأثیر مقررات ثبتی بر معاملات اموال غیرمنقول» موضوع این مقاله تعیین وضعیت حقوقی و آثار و احکام معامله مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی است و منظور از معامله، بیع نامه می باشد...

 • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحات: 172 مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره مند شدن کسی از...

 • مقدمه از آنجا که برای صحت هر معامله شرایطی لازم است که متعاملین یا طرفین قرارداد می بایست آنها را دارا بوده تا عقد یا قرارداد بر بنیان قانونی شکل گرفته و استحکام لازم را داشته باشد بر همین اساس قانونگذار...