ارزیابی عوامل تاثیرگذار منطقه ای و فرا منطقه ای در ظهور، تداوم و سقوط طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس

دسته: علوم سیاسی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 134 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 88

 • طرحهای امنیتی در خلیج فارس
 • نقش عوامل فرامنطقه ای نظامهای امنیتی در خلیج فارس
 • خلیج فارس
 • عوامل تاثیرگذار منطقه ای طرحهای امنیتی در خلیج فارس
 • طرحها و نظامهای امنیتی
 • دانلود پایان نامه علوم سیاسی
 • عوامل فرا منطقه ای
 • ارزیابی عوامل تاثیرگذار منطقه ای و فرا منطقه ای در ظهور، تداوم و سقوط طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس
 • امنیت در منطقه خلیج فارس
 • عوامل منطقه ای

دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی

ارزیابی عوامل تاثیرگذار منطقه ای و فرا منطقه ای در ظهور، تداوم و سقوط طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس

چکیده:

خلیج فارس همواره در طول تاریخ خود جاذبه هایی داشته است که مورد توجه دیگران قرار می گرفت. این جاذبه ها در طی تاریخ متغیر بوده است. زمانی که تجارت و بازرگانی در رأس اولویت های دیگر کشورها بود خلیج فارس آنقدر ثروت و بازار مصرف داشت که مورد طمع دیگران قرار گیرد و سپس اروپائیان را یکی پس از دیگری روانه منطقه سازد و بعضی کشورهای منطقه خلیج فارس را صحنه تاخت و تاز و رقابت برای تسلط بر منطقه قرار دهند.

فصل اول تأثیر متغیرهای منطقه ای مانند رقابتهای منطقه ای، تعدد منابع تهدید و از این رو تعدد تلقی از تهدید را در ظهور، عملکرد، و فروپاشی سیستم های امنیتی خرده منطقه خلیج فارس تحلیل می کند. فصل دوم نیز نقش عوامل فرامنطقه ای در پیدایش و تداوم نظامهای امنیتی در خرده منطقه خلیج فارس را مورد تأمل قرار می دهد. در خصوص نقش موسوم به قدرتهای خارجی، ایالات متحده تنها قدرت خارجی این منطقه می باشد که نقش عمده ای در تحولات منطقه دارد، اگر چه در این پژوهش همچنین به بررسی نقش مصر، سوریه و اتحاد جماهیر شوروی نیز می پردازیم و کوششهای این کشورها برای تأثیر گذاری در چارچوب امنیت منطقه را مورد مداحه قرار می دهیم.

در قسمت پایانی این تحقیق به بررسی دلایل عدم موفقیت طرحهای امنیتی در منطقه اشاره می کنیم که به بحث عدم تلقی واحد از مفهوم تهدید میان کشورهای اصلی دخیل در امر امنیت خلیج فارس می پردازیم، و به این نتیجه می رسیم که هر کدام از این کشورها-آمریکا، ایران، عراق و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس- دیدگاه و تلقی متفاوتی از مفهوم تهدید دارند که گاهی در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند و لذا چون نگرانی های امنیتی یکسانی ندارند در نتیجه نمی توانند با ایجاد یک سیستم امنیتی دسته جمعی نیازهای امنیتی یکدیگر را پاسخ دهند. در موارد بسیاری این تلقی متفاوت از امنیت در بین این مجموعه از کشورها، ناشی از منافع متضاد حاکمیتهای منطقه است. منافع و امنیت عربستان، عراق، و ایران آنقدر در مقابل هم قرار دارد که مشکل می توان به برآیند مشخصی از این منافع دست یافت. بی تردید جستجوی یک برآیندی معقول از منافع این دسته از کشورها گریز ناپذیر است؛ به عبارت دیگر، باید منافع این واحدها قابل جمع باشد.

همچنین اگر بر اساس آموزه های مکتب کپنهاک به بررسی مقوله امنیت در خلیج فارس بپردازیم، این امنیت نه معطوف به شهروندان است و نه جامعه، بلکه هدف امنیت، به طور خاص امنیت رژیمهای حاکم است. در پایان نیز نتیجه گیری کرده و برای برون رفت از معمای امنیت منطقه خلیج فارس با توجه به عیوب طرحهای سابق و نیز واقعیت های منطقه به ارائه پیشنهاد می پردازیم.

کلمات کلیدی:

خلیج فارس

عوامل منطقه ای

عوامل فرا منطقه ای

طرحها و نظامهای امنیتی

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

طرح موضوع

فصل اول: بررسی نقش عوامل منطقه ای در ظهور و سقوط طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس

مباحث مربوط به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

الف) تهدیدات مشترک متوجه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

تهدیدات ناشی از بافت جمعیتی ناهمگون

بحران مشروعیت و هویت

تهدیدات خاص متوجه هر کدام از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

عربستان سعودی

کویت

امارت عربی متحده

قطر، بحرین، عمان

مباحث مربوط به ایران و عراق

ایران.

الف) تهدیدات اقتصادی

ب) تهدیدات سیاسی

ج) تهدید ناشی از حضور بیگانگان در منطقه.

عراق

انقلاب اسلامی ایران به عنوان عامل همگرایی و واگرایی

مشکل کشورهای منطقه در ایجاد یک سیستم امنیت منطقه ای

فصل دوم: بررسی نقش عوامل فرا منطقه ای در پیدایش و تداوم نظامهای امنیتی در منطقه خلیج فارس

آمریکا

تلقی آمریکا از مفهوم تهدید

برنامه کمکهای امنیتی به کشورهای خلیج فارس

نیروی واکنش سریع آمریکا و عملکرد های آن

اتحاد جماهیر شوروی

دکترین برژنف و امنیت خلیج فارس

مصر

سوریه

تحلیلی بر عدم موفقیت طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس

منابع

مقالات مرتبط


 • دسته: علوم سیاسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 107 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 65 مطالعه سیر تاریخی سیستمهای امنیتی تجربه شده در منطقه خلیج فارس طرحهای امنیتی منطقه خلیج فارس نظام امنیت ایرانی سیستم امنیتی خلیج فارس بررسی پیشینه و سرگذشت...

 • دسته: علوم سیاسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 63 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 نقش ساختارها و ظرفیتهای داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس دانلود مقالات رشته علوم سیاسی بررسی نقش ساختارها و ظرفیتهای داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس در پیدایش طرحهای...

 • دسته: علوم سیاسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 79 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 ارزیابی تاثیر عوامل منطقه ای در پیدایش و فروپاشی سیستمهای امنیتی در منطقه خلیج فارس دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی بررسی نقش عوامل منطقه ای...

 • دسته: علوم سیاسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 83 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 46 ارزیابی تاثیر عوامل فرا منطقه ای در ظهور و استمرار نظامهای امنیتی در منطقه خلیج فارس خلیج فارس نظامهای امنیتی عوامل فرا منطقه ای نظامهای امنیتی در...

 • دسته: علوم سیاسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 108 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 65 بررسی پیشینه و سرگذشت طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس طرحهای امنیتی منطقه خلیج فارس نظام امنیت ایرانی سیستم امنیتی خلیج فارس بررسی پیشینه و سرگذشت طرحهای...

 • دسته: علوم سیاسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 263 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 246 میزان تاثیر گذاری قدرتهای خارجی بر تحولات امنیتی خلیج فارس دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل نقش قدرت های فرامنطقه ای بر تحولات امنیتی خلیج...

 • در حوزه نظریه پردازی در روابط بین الملل ما با دو دسته از آثار و فعالیت های نظری روبه رو هستیماز یک سو، در نظریه پردازی رده اول (در مورد ساختار و پویایی نظام بین الملل) نظریه پردازی صورت می گیردچنین...

 • دسته: تاریخ فرمت فایل: doc حجم فایل: 13338 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 142 پایان نامه بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ساری از سقوط آل زیار تا ظهور مرعشیان پایان نامه بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ساری از سقوط آل زیار تا...

 • دسته: کتابخانه فرمت فایل: pdf حجم فایل: 30 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 ظهور حضرت مهدی (عج) و آثار ظهور آن حضرت ظهور حضرت مهدی (عج) و آثار ظهور آن حضرت کلیک جهت دانلود کلیک جهت دانلود

 • دسته: سمینار فرمت فایل: docx حجم فایل: 681 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 68 دانلود گزارش کار آموزی دانلود پرسشنامه دانلود پایان نامه دانلود پایان نامه کارشناسی دانلود پروژه پایانی دانلود مقاله دانلود پاورپوینت بررسی چالش های امنیتی و اراﯾه مدلی برای...

 • مقدمه در جهان امروز امنیت نیاز همه مردم و سرمایه ای برای تمام دولتها بشمار میرود اهمیت این مهم بویژه در جمهوری که در منطقه ای بحران خیز و در جوار کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان و تنگه مهم و استراتژیک...

 • مقدمه دوماه بیش از حوادث یازده سپتامبر، حسنین هیکل، روزنامه نگار و روشنفکر مصری، از گزارش مستند گروه جمهوریخواه بر کاخ سفید پرده برداشت وی هدف اصلی آنان را این گونه بیان کرد «جهانیان باید سروری آمریکا بر عالم را بپذیرند...

 • دسته بندی: علوم انسانی» علوم سیاسی فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 46 مقدمه: دوماه بیش از حوادث یازده سپتامبر، حسنین هیکل، روزنامه نگار و روشنفکر مصری، از گزارش مستند گروه جمهوریخواه بر کاخ سفید پرده برداشت:...

 • دسته بندی: علوم انسانی» تاریخ فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 26 مقدمه در جهان امروز امنیت نیاز همه مردم و سرمایه ای برای تمام دولتها بشمار میرود. اهمیت این مهم بویژه در جمهوری که در منطقه...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 2319 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 پروژه بررسی پروفیل های قائم سرعت صوت و تشکیل کانال صوتی در منطقه خلیج فارس دانلود تحقیق بررسی پروفیل های قائم سرعت صوت و تشکیل کانال صوتی...

 • دسته: فنی و مهندسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 2319 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 جزوه دانل پروژه بررسی پروفیل های قائم سرعت صوت و تشکیل کانال صوتی در منطقه خلیج فارس بررسی پروفیل های قائم سرعت صوت و تشکیل کانال...

 • دسته: پژوهش ها فرمت فایل: doc حجم فایل: 2170 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 بررسی پروفیل های قائم سرعت صوت و تشکیل کانال صوتی در منطقه خلیج فارس پایان نامه بررسی پروفیل های قائم سرعت صوت و تشکیل کانال صوتی در...

 • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 704 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 160 پایان نامه ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت هواپیمایی خلیج فارس پایان نامه ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت هواپیمایی خلیج فارس...

 • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 78 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 145 ارزیابی عوامل تاثیرگذار در بهره وری کارمندان سازمان دانلود پایان نامه مدیریت صنعتی بهره وری کارکنان کارخانه آسفالت سازی سازمان مهندسی عمران شهر تهران بهره وری کارکنان عوامل...

 • دسته: حمل و نقل فرمت فایل: doc حجم فایل: 698 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 157 ارزیابی و تشریح عوامل تاثیرگذار در تصادفات و ارائه راهکار برای کاهش آن دانلود پایان نامه حمل و نقل دانلود پایان نامه تصادفات تصادفات جاده ای...