بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق

دسته: فقه، حقوق، الهیات

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 331 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 190

 • پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق
 • کیفری
 • مرور زمان
 • حقوق کیفری
 • مرور زمان کیفری و غیرکیفری
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق
 • خرید پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
 • سیستم همکاری در فروش فایل
 • فروش فایل
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی

بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق

(بصورت جامع و کامل در قالب 190 صفحه)

* آپدیت جدید:

اضافه شدن فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور زمان کیفری در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران با 20 صفحه

چکیده

«مرور زمان کیفری در حقوق ایران» موضوعی است که باتوجه به تحولات قانونی و نیازهای قضایی موجود، برای پایان نامه حاضر انتخاب شده است. سوابق تاریخی مرور زمان در حقوق ایران، تغییرات قوانین مربوط به آن، بررسی نظرهای موافق و مخالف دانشمندان، تحلیل مقررات فعلی و نتیجه گیری از بحثها، عنوان بخشها و فصلهای مختلف را تشکیل می دهد. نتیجه ای که نگارنده از بخشهای مذکور در این رساله بدست آورده است ضرورت تدوین و تصویب مقرارت مرور زمان کیفری وتوسعه آن در قوانین جزایی است. نقص مقررات جدید مرور زمان کیفری و لزوم اصلاح و تکمیل آن، در بخش سوم تاحد امکان مورد توجه قرار گرفته است.

مواد 173 الی 176 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 که مربوط به مرورزمان کیفری و در کانون نقد و توجه قضات و حقوق دانان قرار دارد نیز مورد بررسی قرارگرفته است که امید است مقدمه مناسبی برای اصلاحات بعدی این مقررات باشد.

کلمات کلیدی:

مرور زمان

تجدید اعتبار

حقوق کیفری

مرور زمان کیفری و غیرکیفری

پیشگفتار

تهیه و تدوین پایان نامه تکلیفی است که به میزان قابل ملاحظه ای با فعالیتهای علمی دانشجویان در مسیر تعلّم و یادگیری متفاوت است زیرا ادای چنین تکلیفی با مطالعه، نقل ونقد و بررسی آراء و نظرات علما واندیشمندان در موضوع انتخابی، و ارائه نظریاتی کاملتراز آنچه که از گذشتگان نقل شده است، ملازمه دارد. چنین سیر و سلوک علمی را بیشتر در سیره دانشمندان و محققین باسابقه می توان سراغ داشت نه دانشجوی جوانی که سالها با یادگیری و انتقال یک طرفه اطلاعات علمی ازطرف مدرسین و اساتید خود، خو گرفته است. این مختصر عرض شد تا نقائص جزوه حاضر را توجیه و اغماض و ارشاد خوانندگان در نارسائیها را ایجاب نماید.

کلام دیگر اینکه انجام این تحقیق با مطالعه و طرح و نقد نظرات مکاتب یا گروهها وافراد مختلف، پیوستگی نام دارد و نگارنده ناگزیر است با تقویت دلائل گروهی، دیدگاه دسته دیگر پیرامون موضوع تحقیق را نقض و رد نماید. این اقدام را نباید انکار مقام علمی افراد یا گروهی تلقی کرد. نتیجه گیری از مباحث در مورد تقویت و ضرورت تأسیس مرورزمان کیفری در قوانین، نظری است که بطور حتم از ایراد و نقد دیگران مصون نخواهدماند و لذا نگارنده نیز بررسی حاضر را برای تأیید یا رد مرور زمان کیفری کافی نمی داندبلکه برخورد صحیح بانهاد حقوقی مذکور را عبارت از اقدام جمعی گروهی از اهل علم می داند که با مطالعه و بررسی موازین دینی و حقوقی و رعایت مصالح و مقتضیات اجتماعی، بطور واقع بینانه در خصوص کیفیت وضع مقررات مرور زمان کیفری وغیرکیفری، نظرات جامعی را ارائه دهند تا اساس تصمیمات دستگاه قانونگذاری قرارگیرد.

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول: کلیات 6

1-1 پیشینه تاریخی مرور زمان 7

1-1-1 -تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران 8

1-1-1-1 -مرور زمان در ایران قدیم 8

1-1-1-2- مرور زمان در حقوق جدید ایران 11

1-1-2 -: مرور زمان در دیگر کشورهای جهان 29

1-2 – تعاریف و مفاهیم مرور زمان 38

1-2-1- تعریف لغوی مرور زمان 38

1-2-2 -: تعریف اصطلاحی مرور زمان 39

1-2-3 – مقایسه مقررات مرور زمان با احکام مشابه در قوانین 41

1-3- اقسام مرور زمان 45

1-3-1- انواع مرور زمان 45

1-3-2- مقایسه مرور زمان کیفری و مدنی 49

فصل دوم – احکام و آثار مرور زمان 53

2-1- احکام و مقرات مرور زمان کیفری 55

2-1-1 احکام مرور زمان کیفری 55

2-1-1-1 مبدأ مرور زمان تعقیب یا جرم 56

الف) مبدأ مرور زمان در جرایم فوری (آنی) 57

ب) مبدأ مرور زمان در جرایم مستمر 58

ج) مبدأ مرور زمان در جرم به عادت 59

د) مبدأ مرور زمان جرم مرکب 60

2-1-1-2- انقطاع مرور زمان 60

2-1-1-3-تعلیق مرور زمان 62

الف) علل قضایی تعلیق 62

ب) علل عملی تعلیق 62

2-1-1-4 -مبدأ مرور زمان حکم و مجازات 64

2-1-2- اوصاف و آثار مرور زمان کیفری 65

2-1-2 -1- امری بودن مقررات مرور زمان 65

2-1-2 -2-مرور زمان و اعتبار امر محکوم بها 65

2-1-2-3 توجه به مرور زمان در تمام مراحل دادرسی 66

2-1-2-4 – مرور زمان کیفری و حقوق شاکی و مدعی خصوصی 66

2-1-2-5 -بقای محکومیت و سجل کیفری 67

2-1-2-6 -مرور زمان کیفری و مجازاتهای تبعی و تتمیمی 67

2-1-3 -مرور زمان در انواع مختلف جرایم 67

2-2-مرور زمان در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امورکیفری مصوب 30/6/78 70

2-2-1- دایره اعتبار و اجرای مقررات مرور زمان 71

2-2-1-1 -نوع جرایم و مجازاتهای مشمول مرور زمان 71

الف) مجازاتهای بازدارنده 72

ب) مرور زمان در اقدامات تأمینی و تربیتی 81

2-2-1-2 -اعتبار مقررات مرورو زمان در مراجع مختلف قضایی 85

2-2-2- انواع، مدتها و آثار مرور زمان در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 30/6/78 90

2-2-2-1- انواع مرور زمان 90

2-2-2-2- مدتهای مرور زمان 91

2-2-2-3 -آثار مرور زمان 92

2-2-3- نتیجه بحث 94

فصل سوم: نقد مرور زمان 100

3-1- نظر حقوقدانان 102

3-1-1- موافقین مرور زمان کیفری 102

3-1-2- مخالفان مرور زمان کیفری 109

3-2 – مرور زمان در فقه اسلامی 114

3-2-1- تاریخچه و شاخه های فقه اسلامی 116

3-2-2- مرور زمان کیفری در فقه اهل سنت 119

3-2-2-1 نظریه ابوحنیفه و موافقان او 119

3-2-2-2 نظریه امامان مذاهب دیگر اهل سنت 123

3-2-3- مرور زمان در فقه امامیه 125

3-2-3-1- مرور زمان مدنی در فقه امامیه 125

الف) دلایل عدم قبول مرور زمان مدنی در فقه امامیه 125

ب) دلایل فقهی در قبول مرور زمان مدنی 127

3-2-3-2- مرور زمان کیفری در فقه امامیه 130

الف) مرور زمان در حدود، قصاص و دیات 131

ب) مرور زمان در تعزیرات 133

پاسخ به پرسشهای اصلی تحقیق و نتیجه 141

فهرست منابع 146

چکیده انگلیسی 151

فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور زمان کیفری در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران

علایم اختصاری

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ق. ا

قانون مجازات اسلامی ق. م. ا

قانون آیین دادرسی کیفری ق. آ. د. ک

قانون آیین دادرسی مدنی ق. آ. د. م

قانون مجازات عمومی ق. م. ع

قانون تجارت ق. ت

سال هجری شمسی ه. ش

سال هجری قمری ه. ق

مقالات مرتبط


 • دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل: pdf حجم فایل: 27 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 دانلود گزارش کار آموزی دانلود پرسشنامه دانلود پایان نامه دانلود پروپوزال دانلود پروژه پایانی دانلود پروژه دانلود مقاله دانلود فایل دانلود تحقیق دانلود پاورپوینت «مطالعه...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 دانلود مقاله دانلود تحقیق پژوهش دانلود پژوهش دانلود پروژه بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا دانلود تحقیق بررسی مرور زمان در آیین دادرسی...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 64 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 9 دانلود مقاله بررسی خودکشی از دیدگاه فقه جزایی و حقوق کیفری انجام پروژه و پایان نامه همکاری در فروش چگونگی تشخیص خودکشی عوامل موثر خودکشی خرید...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 پروژه بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا دانلود تحقیق بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا مقاله بررسی مرور زمان...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 74 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 مقالات ترجمه شده حقوق ادله موافقین مر انجام پروژه و پایان نامه مرور زمان کیفری دانلود مقاله حقوق با عنوان مرور زمان کیفری حقوق کیفری خرید...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 534 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 188 بررسی مصادیق و مبانی تفاوت حقوق زن و مرد در باب حدود در حقوق کیفری و مطابقت آن با فقه حقوق زن حقوق مرد حقوق کیفری...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 196 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 75 بررسی مسئولیت کیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق کیفری با حقوق تطبیقی بررسی مسئولیت کیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق کیفری با حقوق تطبیقی از دانلود...

 • قاعده مرور زمان یک تأسیس حقوقی بسیار مهم و پرکار برد و همچنین مفید برای حقوق هر کشور است، همچین باعث ثبات اوضاع حقوقی می شود اگر این قاعده وجود نداشته باشد، مجنی علیه ای که در احقاق حق خود کوتاهی...

 • مقدمه قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 هر چند از مضامین و پیامهای سلف خود – که چندین دهه بر نظام دادرسی کشور حاکم بود و تجارب تلخ و شیرین فراوانی به همراه داشت و در عین حال از پشتوانه...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 69 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 مرور زمان خرید مقالات، پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق حقوق کیفری مرور زمان حدی و تعزیری حد و تعزیر انجام پروژه...

 • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 33 مقدمه قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 هر چند از مضامین و پیامهای سلف خود – که چندین دهه بر نظام دادرسی کشور حاکم...

 • دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل: docx حجم فایل: 163 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 136 پایان نامه بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی پایان نامه بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران...

 • دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 217 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 148 قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه قلمرو...

 • دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 726 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 148 پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه پایان نامه قلمرو مکانی قوانین جزایی در حقوق کیفری ایران و فقه...

 • مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً...

 • امنیت و قوام نظام یک جامعه وابسته به تشویق و پاداش نیکوکاران و تنبیه و کیفر هنجارشکنان و متخلفان از قانون است مکتب حیات بخش اسلام با برنامه های تربیتی و اخلاقی و خودسازی از سویی، و اصلاح محیط از سوی...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 439 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 247 عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء پایان نامه عوامل رفع مسئولیت کیفری عوامل رفع مسئولیت کیفری پایان نامه عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و...

 • مقاله کارشناسی ارشد – عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 5 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 438 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 247 مقاله کارشناسی ارشد – عوامل رفع مسئولیت کیفری در...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 200 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 117 پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران قاچاق دانلود پایان نامه جرم قاچاق کالا و...

 • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 58 دانلود تحقیق در مورد مطالعه و بررسی جرم دزدی از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامی، در قالب doc و در 58 صفحه، قابل...