تحقیق حق شفعه در حقوق مدنی ایران

دسته بندی: علوم انسانی» حقوق

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 67

– تعریف حق شفعه حق شفعه عبارت است از حق تملک قهری حصه فروخته شده یک شریک به وسیله دیگر در ازای پرداخت مثل ثمن مقرر به مشتری اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گویند. به همین جهت است که در ماده 808 ق. م مقرر می دارد: هر گاه، حال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود رابه قصد …

 • تحقیق در رابطه با حق شفعه
 • اوصاف حق شفعه
 • تحقیق رشته حقوق
 • تعریف حق شفعه
 • مفهوم لغوی حق شفعه
 • حق شفعه
 • تاریخچه حق شفعه

پیشگفتار

الف – موضوع تحقیق

ب – هدف از انتخاب موضوع

ج – روش تحقیق

د – نمای کلی از موضوعات مورد بحث

مقدمه

فصل اول: کلیات و مفاهیم

مقدمه

بخش اول: تاریخچه حق شفعه

بخش دوم: مفهوم حق شفعه

مبحث اول: مفهوم لغوی حق شفعه

مبحث دوم: مفهوم اصطلاحی

بخش سوم: اوصاف حق شفعه

مبحث اول: حق شفعه، حق مالی است

مبحث دوم: حق شفعه، حقی عینی است

مبحث سوم: حق شفعه به ارث انتقال می یابد

مسائل:

مسأله اول: چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث

مسأله دوم: صرفنظر نمودن یک از وراث از حق شفعه خویش

مسأله سوم: همسر متوفی و حق شفعه به ارث رسیده

مبحث چهارم: حق شفعه قابل انتقال نیست

مبحث پنجم: حق شفعه قابل اسقاط است

مبحث ششم: حق شفعه از آثار بیع صحیح است

مبحث هفتم: حق شفعه قابل تبعیض نیست

فصل دوم: شرایط ایجاد حق شفعه

مقدمه

شرط اول: غیر منقول بودن مورد شفعه

شرط دوم: قابل تقسیم بودن مورد شفعه

شرط سوم: لزوم شرکت

استثناء بر شرط

شرط چهارم: محدود بودن شرکاء به دو نفر

شرط پنجم: انتقال سهم مشترک بواسطه بیع

چند نکته

نکته اول: وقفی بودن حصه یکی از دو شریک

بند اول: دیدگاه فقها

بند دوم: دیدگاه قانونگذار

نکته دوم: خیاری بودن بیع

بند اول: دیدگاه فقها

بند دوم: دیدگاه قانونگذار

نکته سوم: بیع فضولی

نکته چهارم: اقاله بیع

نکته پنجم: فسخ بیع

فصل سوم: زوال حق شفعه

زوال اختیاری وقهری

اسباب زوال حق شفعه

مبحث اول: اسباب ارادی زوال حق شفعه

الف: اسقاط حق پیش از بیع

ب: فروش حصه از جانب شفیع

مبحث دوم: اسباب قهری زوال حق شفعه

الف: فوریت در حق شفعه

ب: ناتوانی و مسامحه شفیع در تأدیه ثمن

ج: تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه

د: تلف مبیع پس از اخذ به شفعه

فصل چهارم: اخذ به شفعه

ماهیت اخذ به شفعه و تعریف آن

شرایط شفیع

دعوای اخذ به شفعه

خلاصه و نتیجه گیری

فهرست منابع

مقدمه:

در این مقدمه چهار عنوان مهم زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

الف – تعریف حق شفعه

ب – اطراف حق شفعه

ج – فلسفه اخذ به شفعه

د – مخالفت شفعه با قواعد حقوقی

الف – تعریف حق شفعه

حق شفعه عبارت است از حق تملک قهری حصه فروخته شده یک شریک به وسیله دیگر در ازای پرداخت مثل ثمن مقرر به مشتری اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گویند. به همین جهت است که در ماده 808 ق. م مقرر می دارد: هر گاه، حال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود رابه قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع گویند.

ب – اطراف حق شفعه:

حق شفعه در حالت کلی سه طرف دارد:

1-) شریک باقی، که بعد از فروخته شدن مهم شریکش و پیدایش حق شفعه، شفیع نامیده می شود.

2) شریکی که فروشنده است و معمولا به عنوان بایع از اواسع برده می شود.

3) خریدار که در واقع شریک جدید است و اخذ به شفعه از مال او صورت می گیرد.

ج) فلسفه اخذ به شفعه

تاسیس حق شفعه؛ برای جبران ضرر ناشی از شریک است و همچنین برای جبران ضرر ناشی از تقسیم که بدین وسیله ملک شراکتی به استقلال می رسد. اخذ به شفعه ماهیتاً از ایقاعات است بنابراین فقط به اراده شفیع واقع می شود و رضای طرف دیگر مورد توجه نیست.

د) مخالفت شفعه با قواعد حقوقی

به طوریکه می دانیم قاعده این است که در حقوق مدنی مالکیتها محترم باشد و کسی حق تعرض به مالکیت دیگری را نداشته باشد لیکن حق شفعه مخالف این رو به طبیعی است. به تعبیر دقیق تر حق شفعه هم مخالف قاعده تسلیط و هم مخالف اصل عدم ولایت می باشد. «اصل عدم ولایت مردم در حقوق خصوصی» یکی از قواعد مسلم در حقوق مدنی است یعنی کسی در حقوق خصوصی دیگران حق دخل و تصرف ندارد و اصولاً هیچکس تحت ولایت دیگری نیست؛ به استثنای صغار یا محجورینی که حجرشان متصل به صغر است که این امر در قانون متکی به نص است. بنابراین، به دلیل خلاف قاعده بودن این حق، مقررات اخذ به شفعه تفسیر مفیق می شوند یعنی در اجرای آن همواره به موارد منصوص و متقین اکتفا می کنیم. به عبارت دیگر در مورد تردید در اجرا یا عدم اجرای مقررات این حق، اصل عدم را اجرا می کنیم چون وجوب اجرا وجوب این حق مستلزم اثبات است.

مقالات مرتبط


 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 124 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 304 تحقیق اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی تحقیق اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی کلیک جهت دانلود تحقیق...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 73 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق دانلود مقالات ارشد حقوق حقوق بشر حقوق مدنی مطلق تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی تفسیر حقوق مدنی در قانون...

 • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 143 دانلود تحقیق با موضوع مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکت های تجاری و مدنی در انجام معاملات، در قالب word و در...

 • تحقیق جامع در مورد (حق شفعه) دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 167 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 51 حق شفعه شرایط و آثارآن حق شفعه کلیک جهت دانلود فهرست مطالب چکیده 4...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 330 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 360 دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی دولت مسوولیت های بدون تقصیر حقوق مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی جبران خسارت دولت بررسی مسئولیت مدنی دولت مطابق قواعد عمومی در...

 • هدف از انجام این تحقیق نیز آن است که معاملاتی که مدیران از سوی شرکت و به نمایندگی از آن انجام می دهند با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد در این تحقیق به بررسی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت...

 • دسته بندی: علوم انسانی» حقوق فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 31 دانلود تحقیق در مورد ایقان وجدان قاضی، مقایسه اجمالی سیستم های حقوق اسلام، حقوق ایران و حقوق فرانسه، در قالب doc و در 31 صفحه،...

 • دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 30 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 بررسی وضعیت اجاره بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی دانلود مقاله بررسی وضعیت اجاره بدون مدت در حقوق مدنی ایران،...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 75 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 دانلود مقالات حقوق دانلود مقاله بررسی داوری داخلی دانلود مقالات حقوقی مقررات آیین دادرسی مدنی دانلود مقالات رشته حقوق دانلود مقاله بررسی داوری داخلی بر اساس مقررات آیین...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 560 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 220 پایان نامه مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس پایان نامه مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران...

 • دسته: پژوهش فرمت فایل: docx حجم فایل: 121 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 مطالعه تطبیقی نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران مطالعه تطبیقی نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران از دانلود...

 • دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 168 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 148 گرایش خصوصی حق دفاع آیین دادرسی مدنی پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق اصل تناظر...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 86 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 54 مسئولیت مدنی دولت از نگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه و نظام حقوقی ایران جبران خسارت مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی دولت مسئولیت مدنی دولت از نگاه فقه امامیه...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 154 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 131 پایان نامه اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران پایان نامه اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران از دانلود فایل مطمئن...

 • اساساً تقصیر یک مفهوم اخلاقی است و از حوزه اخلاق به حوزه حقوق رسوخ پیدا کرده است اما پس از نفوذ و رسوخ در عرصه مسئولیت های حقوقی ویژگی های مختلفی را با در نظر گرفتن تنوع موضوعات حقوقی اکتساب نموده...

 • دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 89 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 پروپوزال مسئولیت مدنی ناشی از فسخ یا بطلان قرارداد در حقوق ایران و انگلیس پروپوزال مسئولیت مدنی ناشی از فسخ یا بطلان قرارداد در حقوق ایران و انگلیس...

 • تحقیق کامل و با رعایت فرمت با عنوان حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 161 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 بررسی حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران حضانت...

 • دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 53 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 مسئولیت مدنی شرکت سهامی در حقوق ایران دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق جبران خسارت مسئولیت مدنی شرکت سهامی مسئولیت مدنی شرکت سهامی در حقوق ایران...

 • پروپوزال کامل رشته حقوق (جرایم مربوط به اجرای احکام مدنی در نظام کیفری ایران) دسته: آزمون ارشد بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 27 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 9 اجرای احکام مدنی نظام کیفری ایران پروپوزال حقوق (جرایم مربوط...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 28 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 دانلود مقاله دانلود تحقیق پژوهش دانلود پژوهش دانلود پروژه بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران دانلود تحقیق بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران تحقیق بررسی مسئولیت مدنی...