رابطه هوش عاطفی و مهارتهای ارتباطی با کارایی مدیران تربیت بدنی در دانشگاه های دولتی کشور

پژوهش حاضر در نظر دارد که میزان هوش عاطفی، مهارت های ارتباطی را در مدیران تربیت بدنی در دانشگاه های دولتی کشور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد همچنین رابطه هوش عاطفی و مهارتهای ارتباطی با کارایی مدیران تربیت بدنی در دانشگاه های دولتی کشورمورد بررسی قرار داده و در نهایت با توجه به یافته های حاصل از این تحقیق و همچنین مطالعات انجام شده در

دسته: علوم انسانی

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 216 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 36

 • رابطه هوش عاطفی و مهارتهای ارتباطی با کارایی مدیران تربیت بدنی در دانشگاه های دولتی کشور
 • ارتباط گریزی
 • هوش عاطفی
 • ارتباطی مهارتهای هوش
 • هوش هیجانی

توجه به هیجان ها و عواطف و کاربرد مناسب آنها در روابط انسانی، درک هیجانات خود و دیگران و مدیریت مطلوب آنها و نیز ایجاد همدلی با دیگران و استفاده مثبت از هیجان ها موضوعی است که طی دهه گذشته با عنوان هوش هیجانی (عاطفی) مورد توجه قرار گرفته است.

توجه به بهره وری سازمانی که خود حاصل کارایی و کارایی است، از مقوله هایی است که همواره ذهن مدیران سازمان ها را به خود مشغول می دارد. بی تردید کارایی مدیران از مواردی است که می تواند بهره وری را تحت تاثیر قرار دهد، بر همین اساس شناسایی عواملی که بتواند کارایی مدیران را بهبود بخشد از الزامات مدیریت منابع انسانی در هر سازمانی است، بر همین پایه است که ارزشیابی کارایی مدیران اهمیت می یابد، در واقع ارزشیابی کارایی راهی است که مدیران می توانند به نقاط قوت و ضعف مدیران پی ببرند و با شناسایی عوامل اثرگذار بر آن، فعالیت های سازمانی را بهبود بخشند (رضا، 2010). شناسایی این عوامل و بهبود آنها می تواند کارایی شغلی را ارتقا دهد. یکی از عوامل موثر در عملکر مدیران میزان مهارت های مدیران می باشد که هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی به عنوان یکی از این ضروریت ها مطرح می شود. دانشگاه به عنوان یک عامل اجرایی در آموزش و تربیت فرد وهدایت وی به سمت شهروندی موثر و مفید به حال جامعه، دارای نقش موثر بوده و بدون تردید تامین کننده نیروی انسانی مورد نیاز جامعه درآ ینده خواهد بود. به همین دلیل امروزه در جوامع مختلف , دانشگاه ها از نظر کمی و کیفی رشد و گسترش یافته و تقاضا برای راهیابی روز به روز زیادتر می شود و تعداد کثیری دانشجو برای تحصیل و برخورداری از مزایای آن به این مراکز روی می آورند.

دانشگاه بعنوان یک نهاد تعلیم و تربیت از همه نهادهای اجتماعی پیچیده تر است. دانشگاه همانند سایر سازمان های رسمی بایستی با وظایف ساخت، اداره و جهت دادن به ترکیب پیچیده ای از منابع انسانی درگیر گردد. بر خلاف اغلب سازمانهای رسمی تولید دانشگاه انسان است و این امر موجب پیدایش مسائل ویژه در مدیریت دانشگاه می گردد.

بنابراین سازمان های ورزشی بخصوص مدیران دانشکده های تربیت بدنی برای اینکه بتوانند برنامه های اصولی تربیت بدنی را در جهت تأمین سلامت جسمانی و روانی دانشجویان ارائه دهند و زمینه های مساعدی را برای رشد و پرورش استعدادهای ورزشی دانشجویان ایجاد نمایند و از حداکثر توان جسمانی و روانی و فکری کارکنان خود بهره گیرند. توانایی ارتباطی مدیران در موفقیت و اثر بخشی کارکنان و سازمان های آنها اثر بسزایی دارد.

مساله هوش به عنوان یکی از ویژگی های اساسی که تفاوت فردی را در بین انسان ها موجب می شود از ابتدای تاریخ مکتوب انسان ها مورد توجه بوده است (ونگ ولاو، 2003).

پژوهشگران هوش هیجانی را شناخت، کنترل و به کارگیری قابلیتهای عاطفی خود و دیگران در رفتارهای فردی و گروهی برای کسب حداکثر نتایج میدانند که دارای چهار مؤلفه خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه است. افراد با هوش هیجانی بالا از توانمندیهای اجتماعی و مهارتهای ارتباطی برخوردارند و با درک احساسات خود و دیگران، در انتقال و بیان احساسات به خوبی عمل میکنند (پاشاشریفی حسن، 1386)

هوش هیجانی دربردارنده آگاهی، تنظیم و بیان درست دامنه ای از هیجانات است. لذا توانایی شناخت، ابراز و کنترل این هیجانات یکی از ابعاد مهم هوش هیجانی است و توانایی فرد در هر کدام از این توانایی ها منجر به اختلالاتی برای فرد می شود (شامرادلو، 1383). در این رابطه مایر و سالووی (1998) بیان می دارند برخورداری فرد از هوش هیجانی می تواند زمینه بهبود بسیاری از کارایی های رفتاری فرد از جمله کارایی شغلی را به وجود آورد. در این رابطه اکسترمرا و فرناندز (2005)، هوش هیجانی را به عنوان پیش بینی کننده عمده ای در بهبود کارایی افراد در جنبه های مختلف زندگی می دانند.

هوش هیجانی به عنوان مجموعه ای از توانایی های غیر شناختی، بر دانش ها و مهارت ها و توانایی رویارویی موفقیت آمیز در شرایط مختلف محیطی تأثیر می گذارد (بار-ان، 1997).

هوش هیجانی مجموعه ای توانایی ها مانند خودآگاهی، همدلی، خودنظم بخشی، انگیزش خود و مهارت های اجتماعی می باشد که بر کارایی های رفتاری افراد تأثیر می گذارد (گلمن، 1995). بنابراین هوش هیجانی به عنوان یکی از عوامل موثر بر کارایی شغلی کارکنان مطرح می شود که می بایست به آن توجه شود.

گلمن (2000) هوش عاطفی را مهارتی می داند که دارنده آن می تواند با کسب خودآگاهی روحیات خود را کنترل نموده و خودمدیریتی خود را بهبود بخشد و از طریق مدیریت روابط به شیوه ای رفتار کند که روحیه خود و دیگران را بالا ببرد. هوش عاطفی، توانایی فرد برای اداره احساسات و عواطف، همدلی با سایر افراد و برخورد مناسب در روابط عاطفی است. مایر و سالوی4 (2004) هوش عاطفی را توانایی ارزیابی، بیان و تنظیم عاطفه خود و دیگران و همچنین استفاده کارآمد از آن می دانند. هر چه یک شغل پیچیده تر باشد، هوش عاطفی اهمیت بیشتری می یابد) اسمیگلا و پاستوریا 5، 2000) مهارت های هوش عاطفی به فرد اجازه می دهد تحت شرایط سخت، بهتر فکر کند و از هدر رفتن زمان به واسطه احساساتی همچون خشم، اضطراب و ترس جلوگیری نماید. افرادی که دارای هوش عاطفی بالایی هستند، بهتر با دیگران کنار می آیند و اجازه نمی دهند اضطراب و پریشانی آنان را از حل موفقیت آمیز مشکل باز دارد. چنین افرادی نسبت به دیگران توجهی خالصانه و صادقانه دارند. به سرعت و سهولت ذهن خود را آرام و شفاف می سازند و به این ترتیب راه را برای بصیرت و بینش درونی و ایده های خلاق به روی خود می گشایند.

وزینگر 6 (200) معتقد است که افرادی که هوش عاطفی بالایی دارند، هیجانات خود را بکار می گیرند تا با استفاده از آنها رفتار و تفکر خود را در راستای دستیابی به اهداف هدایت نمایند. از نظر وی به کارگیری هوش عاطفی در محیط کار امکان پذیر بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است. او به این نکته اشاره می نماید که هوش عاطفی را می توان پرورش داد و توسعه بخشید. هوش عاطفی خصوصیتی نیست که افراد داشته باشند یا نداشته باشند، بلکه افراد هوش عاطفی خود را با آموزش و تمرین مهارت ها و قابلیت هایی که هوش عاطفی را افزایش می دهد، تقویت می کنند.

مقالات مرتبط


 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 468 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 270 مقاله بررسی تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی تحقیق بررسی تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی پروژه بررسی تعیین رابطه هوش عاطفی و...

 • بررسی تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 468 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 289 بررسی تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی بررسی تعیین رابطه هوش عاطفی و...

 • تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی دسته: علوم اجتماعی بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 419 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 285 تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی...

 • دسته: مبانی و پیشینه نظری فرمت فایل: docx حجم فایل: 153 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 65 مبانی و پیشینه نظری انواع هوش (هوش عقلانی، هوش هیجانی، هوش معنوی، هوش بدنی) مبانی نظری و پیشینه پژوهش انواع هوش از دانلود فایل مطمئن...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 468 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 270 مهارت پروژه تحقیق بررسی تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی عاطفی هوش رابطه مقاله بررسی تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی پای پروژه...

 • تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی دسته: علوم انسانی بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 425 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 266 تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی...

 • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 640 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 122 پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی عاطفی و سبک های مدیریت مدیران بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی و...

 • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 575 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 161 سبک مدیریت سازمان بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران هوش هیجانی مدیران کلیک جهت دانلود در این پژوهش به بررسی رابطه هوش...

 • پژوهش حاضر در نظر دارد که میزان هوش عاطفی، را در مدیران شهرداری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد و در نهایت با توجه به یافته های حاصل از این تحقیق و همچنین مطالعات انجام شده در این زمینه...

 • هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با سبک رهبری تحول بخش و مسائل مختلف حول این مبحث می باشد. کلیک جهت دانلود پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: رابطه هوش عاطفی مدیران با...

 • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 233 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 104 پایان نامه بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده پایان نامه بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده کلیک جهت دانلود پایان...

 • مقاله حاضر در خصوص شیوه های ارتقاء مهارتهای ارتباطی مدیران و فرماندهان مرزبانی در 13 صفحه با وسواس تمام و با دقت بالا در رعایت تمامی استانداردهای لازمه در خصوص مقالات isi برای ارئه در مقطع کارشناسی و ارشد می باشد...

 • دسته بندی: مدیریت» مدیریت منابع انسانی فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 9 هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر میزان هوش فرهنگی بر بهبود مهارتهای ارتباطی افراد است. جامعه آماری، شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی منطقه 9...

 • بررسی رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امکانات علمی، عملی و منابع انسانی دسته: روانشناسی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 37 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 64 عملی و منابع انسانی تربیت بدنی عملی و منابع انسانی رضایت...

 • مطالعه رابطه بین هوش هیجانی و خستگی شدید کارکنان (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه دولتی قم) چکیده هدف از این مطالعه بررسی رابطه هوش هیجانی و خستگی شدید است روش این پژوهش توصیفی است و شاخه ای از همبستگی، جامعه آماری پژوهش...

 • دسته: روان شناسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 185 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 70 بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر نگرش های ناکار آمد مهارتهای ارتباطی اضطراب اجتماعی دانشجویان از...

 • دسته: روان شناسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 185 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 70 نگرش های ناکارآمد دانشجو بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر اضطراب اجتماعی مهارت های ارتباطی از...

 • مقاله ترجمه شده با عنوان بهبود بازده کارکنان؛ تأثیرات وابسته هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری. کلیک جهت دانلود عنوان انگلیسی مقاله: Emerald Article: Enhancing employee outcomes: The interrelated influences of managers emotional intelligence and leadership style عنوان فارسی...

 • دسته بندی: مدیریت» سایر گرایش های مدیریت فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 210 دانلود تحقیق با موضوع بررسی تاثیر هوش عاطفی و هوش اخلاقی کارکنان اداری بر تعهد سازمانی، در قالب word و در 210 صفحه،...

 • دسته بندی: مدیریت» مدیریت استعداد فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: ppt تعداد صفحات: 32 پاورپوینت با موضوع هوش هیجانی، هوش عاطفی، بسیار زیبا و کاربردی در 32 اسلاید … هوش عاطفی هوش عاطفی pdf هوش هیجانی pdf هوش هیجانی...