بررسی UML و کاربرد آن

دسته: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 28 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 40

 • بررسی UML و کاربرد آن
 • تحقیق بررسی UML و کاربرد آن
 • پروژه بررسی UML و کاربرد آن
 • مقاله بررسی UML و کاربرد آن
 • دانلود تحقیق بررسی UML و کاربرد آن
 • پروژه
 • پژوهش
 • مقاله
 • جزوه
 • تحقیق
 • دانلود پروژه
 • دانلود پژوهش
 • دانلود مقاله
 • دانلود جزوه
 • دانلود تحقیق

بررسی UML و کاربرد آن

چکیده:

در مدلسازی شیئ گرای نرم افزار با استفاده ازUML چهره هایی مختلف یک سیستم با استفاده از دیاگرامهای مختلف نمایش داده می شوند. ساختار پایدار سیستم از طریق دیاگرامهای کلاس واکنش بین قطعات مختلف مدل از طریق دیاگرام های کنش مثل دیاگرام های توالی و دیاگرانم های همکاری نمایش داده می شود. بنابراین یک مدل کامل شامل چندین دیاگرام از انواع مختلف می باشد. بنابراین سازگاری بین دیاگرامهای مختلف از اهمیت بسیاری برخوردار است.

در این مقاله آنالیز سازگاری بین دیاگرامهای گلاس و توالی با استفاده از گرافهای نوع ویژگی و تبدیلات آنها شرح داده شده است. اگر بخواهیم به طور صریح بگوییم دیاگرامهای کلاس به گرافهای نوع ویژگی که به آنها گرافهای کلاس می گوییم تبدیل می گردند. همچنین چند تایی ها به قیودی تبدیل می گردند که به آنها قیود چند تایی می گوییم. دیاگرامهای توالی توسط یک گرامر گراف گونه نمایش داده می شوند که به آنها گرامرهای گراف گونه کنش می گویم.

آنالیز سازگاری شامل موارد وجودی، آشکاری و چند تایی می گردد برای آنالیز سازگاری از تکنیکهای جبری موجود، برای گرامرهای گراف گونه استفاده شده است.

1­ـ ممقدمه

برای ایجاد یک سیستم جدید واعمال تغییرات در یک سیستم موجود در ابتدا باید کارکرد آن سیستم تعیین گردد. درحقیقت ساختار ایستا و پویای سیستم باید کاملاً مشخص و مدلسازی گردد. بنابراین واجب است، عناصری برای نمایش ساختار داخلی، رفتار سیستم و کنش بین قطعات مختلف آن در نظر گرفته شوند. در صورتی که از یک متد شیئ گرا استفاده کنیم، در آنصورت UML برای نمایش و مدلسازی سیستم و قطعات آن انتخاب مناسبی است. UML چند نوع مختلف دیاگرام را که هر کدام سیستم را از زاویه ای خاص نمایش می دهند، . تعریف می کند. هر دیاگرام یا ساختار ایستای سیستم، یا رفتار داخلی آن و یا کنش بین قطعات مختلف را نمایش می دهد. بنابراین مدل کامل سیستم شامل چندین دیاگرام از انواع مختلف می باشد. علاوه براینکه دیاگرامها از نظر املایی باید درست باشد و همچنین هر یک به تنهای سازگار باشند، دیاگرامهایی که از یک نوع نیستند، نیز باید با هم سازگار باشند. برای آنالیز سازگاری دیاگرامهای کلاس و توالی از گرافهای نوع ویژگی و تبدیلات آنها استفاده شده است.

برای درک بهتر راه حل ارائه شده در بخش بعد، ابتدا دیاگرام های کلاس و توالی و ویژگیهایی که باید بررسی گردند، مورد مطالعه قرار می گیرند.

دیاگرامهای UML

UML یک زبان مدلسازی یکپارچه می باشد، که برای مدلسازی انواع سیستم های نرم افزاری مبتنی بر متدولوژی شیئی گرا در نظر گرفته شده است. این زبان برای تشریح، نمایش، ساخت و X مستند سازی سیستم های نرم افزاری مورد استفاده قرار می گیرد. نسخه1-1 UML در نوامبر 1997 توسطOMG مورد قبول واقع شده است و نسخه 3-1 آن از مارس 1999در دسترس می باشد. به خاطر استفاده فراوان این زبان در صنعت و تحقیقات این زبان بصورت استاندارد در آمده است.

1-2- دیاگرامهای کلاس

1-1-2- تعریف

دیاگرامهای کلاس ساختار ایستای سیستم را نمایش می دهند، یعنی عناصر موجود در سیستم، ساختار داخلی آنها و ارتباط آنها با سایر عناصر سیستم را مشخص می کنند. عناصر سیستم بصورت کلاس در دیاگرام کلاس نمایش داده می شوند.

چند نوع مارتباط ایستا بین کلاسها وجود دارد یعنی تناظر، مجتمع، ترکیب، وابستگی و تعمیم.

مفهوم بسته ها در UML یک مکانیزم درختی برای گروهبندی کلاسها، به دست می دهد. ساختار داخلی کلاسها با لیستهایی از متدها و ویژگیها نمایش داده می شود. جزئیات بیشتر عناصر مدل در بخش بعد تشریح شده اند. وابسته به سطح مجرد سازی و پیچیدگی سیستم، عناصر کمتر و یا بیشتری مورد بررسی قرار می گیرند.

2-1-2 عناصر دیاگرامهای کلاس

یک کلاس یک شرح برای مجموعه اشیائی است، که دارای یک ساختار، رفتار، ارتباطها و معنی می باشند. هر کلاس دارای یک نام می باشد و می تواند متعلق به یک بسته باشد.

اشیائی که از یک کلاس هستند دارای یک لیست ویژگیها و یک لیست متدهای یکسان می باشند، اماL1 مقادیر ویژگیها ممکن است متفاوت باشند. یک دیاگرام کلاس می تواند دارای اشیایی باشد، که نمونه هایی از کلاسها می باشند. شکل معمول تعریف یک ویژگی بصورت زیر می باشد.

Visibility name: type expressio

نوع ویژگی (type- expression) توسط UML تعریف نمی شود و این مقدار وابسته به زبان می باشد در حقیقت نوع متغیر، برای زبانی است، که در نهایت کلاس مورد نظر در آن ایجاد و پیاده سازی خواهد شد. ممکن است کلاسهای موجود در دیاگرام کلاس به عنوان نوع متغیر برای ویژگیها مورد استفاده قرار گیرند. این زمانی است که یک ویژگی یک مرجع برای یک شیء از آن کلاس نگهداری می کند. آشکاری ویژگیها شامل یکی از موارد protecded (#) , public (+) و prirate (-) می باشد. ویژگیهای عمونی (public) برای سایر کلاسها قابل دسترس هستند، ویژگیهای محافظت شده تنها برای اشیاء همان کلاس و یا زیرکلاسهای آن قابل دسترس می باشند و ویژگیهای خصوصی ((prirate تنها برای خود شیء قابل دسترس می باشند. سایر جزئیات مثل مقادیر اولیه، چند تایی و رشته های مربوط به ویژگی ها، همگی اختیاری هستند.

یک متد در UMLتوسط یک رشته که به شکل زیر می باشد تعریف می گردد.

Visitility name (parameter

Visibility name (parameter – list): return-type-expression

لیست پارامترهای هر متد شامل یکسری پارامتر می باشد که همگی دارای فرمتی به شکل زیر هستند.

Name: type-expression

آشکاری متدها همانند ویژگیها مورد بررسی قرار می گیرد. متدی که یک عملیات را محقق می سازد دارای همان خصوصیات عملیات می باشد و البته دارای یک بدنه پیاده سازی می باشد که عملیات را پیاده سازی می کند.

کلاسها بصورت درختی توسط بسته ها؟ ؟ سازماندهی می گردند.

هر کلاس حداکثر به یک بسته تعلق دارد و بسته به نوع آشکاری آن قابل دستیابی از طرف سایر بسته ها می باشد.

ساختاری بین کلاسها از طریق روابط تناظر و تعمیم نشان داده می شود. یک کمان بیانگر ارتباط ساختاری یک شیء از کلاس مبدأ با یک شیء از کلاس مقصد می باشد. یک رابطه تناظر دو طرفه که بصورت یک خط نشان می دهد. این ارتباط ساختاری به ایت معنی است که شیء مبدأ به راحتی به شیء مقصد دسترسی پیدا می کند دلیل این امر آن است که شیء مبدأ یک مرجع به شیء مقصد را در خود نگهداری می کند. رابط تناظر معمولاً بایزی می باشند اما می توان روابط تناظر چند گانه را نیز داست. روابط چند گانه در این مقاله بررسی نمی گردند.

از طرفی بصورت تئوری امکان وجود چند رابطه تناظر بین دو کلاس وجود دارد. اما در برخی موارد این مسأله تمکن است نیک دیاگرام ناسازگار ختم گردد.

روابط تجمع و ترکیت انواع خاصی از ناظر هستند که رابطه ‘بخشی از’ را نمایش می دهند. باری نمایش این روابط انتقال خط واصل بین د رکلاس یک لوزی قرار داده نمی شود که در رابطه ترکیب این لوزی توپر و در رابطه تجمع این لوزی تو خالی می باشد. رابطه تجمع به طور کلی رابطه کل و جزء را نمایش می دهد.

یک رابطه ترکیب یک رابطه قوی تر نسبت به تجمع می باشد و به این معنی است، که جزء در نظر گرفته برای ترکیب تنها برای ترکیب می باشد و نمی تواند جزء شیء دیگری باشد. این بدان معنی است، که تمام اجزای یک ترکیب هنگام از بین رفتن ترکیب از بین می روند.

یک رابطه تعمیم بین دوکلاس برای نمایش ارث بری کلاس فرزند از کلاس پدر می باشد. تمام ویژگیها و عملیات کلاس پدر به کلاس فرزند به ارث می رسد. از طرفی کلاس فرزند، خود می تواند عملیات و ویژگیهای خود را داشته باشد. رابطه تعمیم امکان جایگزینی را محقق می سازد. یعنی در جایی که یک نمونه از کلاس پدر مورد نیاز است، می تواند یک نمونه از کلاس فرزند مورد استفاده قرار بگیرد. اما عکس این عمل ممکن نیست، یعنی یک نمونه از کلاس پدر نمی تواند جایگزین یک نمونه از کلاس فرزند گردد. در روابط تعمیم حلقه ممکن نیست این در حالی است، که حلقه برای روابط تناظر مجاز می باشد.

uml امکان ارث بری یگانه و چند گانه را ممکن ساخته است. در طول این مقاله تنها ارث بری یگانه مورد بررسی قرار می گیرد، اما ارث بری چندگانه مشکلی برای چک سازگاری نیست.

uml رابطه تناظر را همراه با دو انتهای آن در نظر می گیرد. بنابراین امکان اضافه کردن ویژگیهای مربوط به دو انتهای یک رابطه تناظر در نظر گرفته شده است.

با افزودن یک Rolename به یک سمت رابطه، اشیاء کلاس آن سمت یک نام بدست می آورند، که توسط اشیاء کلاس سمت دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

چندتایی درنظر گرفته شده برای هر ارتباط تعداد اشیائی را که توسط آن رابطه با شیء مورد نظر در ارتباط هستند، تعیین می کند.

چند تایی یک بازه از اعداد غیر منفی است که بصورت (حد بالا…حد پایین) می باشد. حد پایین صفر به این معنی است که شیء نیازی به یک مرجع ندارد. از طرف دیگر حد پایین 1 وجود شیء متناظر را قطعی می کند، یعنی حداقل یک مرجع برای شیء متناظر باید وجود داشته باشد. جدول (x) مقادیر ممکن باری بازه چند تایی را نمایش می دهد.

ممکن است دیاگرام کلاس با توجه به چند تایی ها منجر به یک دیاگرام شیء تهی گردد و یا ناسازگاری بوجود آید. آشکاری یک رابطه تناظر می تواند محدود گردد. این کار با استفاده از کلمات کلیدی protected (#) , Public (+) و یا private (-) صورت می گیرد. این کلمات کلیدی دسترسی و استفاده از rolename ها را محدود می سازند. مفهوم این کلمات کلیدی همانند آن چیزی است، که برای ویژگیها گفته شده است. شکل (X) یک دیاگرام کلاس همراه با رابطه های تناظر یکطرفته و دو طرفه، تجمع و تعمیم می باشد.

4-4 الگوریتمهای چک سازگاری

ایده اصلی در این الگوریتمها به این شکل است، که تمام گرافهای ایجاد شده توسط گرامر گراف گونه باید در قیود چند تایی صدق کنند و با گراف کلاس سازگار باشند. الگوریتم اصلی قوانین مطرح شده در شرط کنترلی را یکی یکی در نظر گرفته و الگوریتمهای مربوط به چک وجود، چک آشکاری و چک چند تایی را اجرا می کند.

دراینجا دو الگوریتم ارائه شده است الگوریتم اول مربوط به چک وجود و آشکاری می باشد وم الگوریتم دوم برای چک چند تایی در نظر گرفته شده است

پس از اینکه هر دو الگوریتم برای یک قانون اجرا شدند، آن قانون روی گراف فعلی اجرا می گردد. گراف فعلی برای اولین قانون همان گراف شروع می باشد.

در صورتی که الگوریتم چک وجود و آشکاری با خطا و مواجه شود، در آنصورت آن قانون برروی گراف فعلی قابل اجرا نمی باشد.

الگوریتم با گراف شروع، آغاز می گردد. دراین مرحله وجود نقشها و کلاسها به همراه ارتباط آنها و چندتایی ها مورد بررسی قرار می گیرند. به دلیل اینکه ما از دیاگرامهای کامل استفاده می کنیم، بنابراین گراف شرومع خالی و یا دارای ندهای مستقل می باشد.

ندهای مستقل ندهای هستند که هیچ ومابستگی چند تایی به یکدیگر نداترند. الگوریتم 5-4-1 چک وجود و چک آشکاری

این الگوریتم یک قانون از گرامر گراف گونه و گراف کلاس را مورد استفاده قرارمی دهد. قوانین درگرامر گراف گونه بصورت L ® R نمایش داده می شوند، که L وR هر دو گراف هستند. این الگوریتم بر اساس وجود مورفیزم هایی بین گرافهای LوR و گراف کلاس (CG) می باشد. در حقیقت باید مومرفیزم هایCG , R®CG ® L وجود داشته باشند و البته این مورفیزمها باید کامل باشند.

قسمت اصلی این الگوریتم بر اساس جزئیات ویژگیهای موجود درمورفیزم می باشد. نوع ویژگیها، نام کلاسها، نقشها و مجموعه های ویژگیها وعملیات بصورت صریح تعریف شده اند و در مورفیزم مورد استفاده قرار می گیرند. تنها مشکلی که در این بخش موجود دارد، چک آشکاری است. چک وجود از طریق مورفیزم به راحتی قابل دستیابی است، ولی چک آشکاری با توجه به وجود بسته ها، نقشها، ویژگیها و عملیات بصورت فرمال امکان پذیر نیست و در این مقاله ارائه نشده است. شکل (1-5) یک چک وجود ناموفق را نشان می دهد. در این شکل قسمت سمت راست قانون (R) با گراف کلاس دارای مورفیزم نیست.

5-4-2 الگروریتم چک چند تایی

این الگوریتم از یک قانون، مجموعه قیود چندتایی و گراف فعلی استفاده می کند. این الگوریتم از دو الگوریتم که وابسته به نوع قید چند تایی می باشند، استفاده می کند. هر قانون باید با تمامی قیود چندتایی چک شود.

چک قانون با قیود کلی

این الگوریتم یک قانون بصورت L®R و یک قید کلی بصورت P®C را گرفته و حد پایین یک چندتایی را بررسی می کند. برای چک حد پایین، باید تمام تداخل های مناسب بین R و P بدست آیند. یک تداخل مناسب گفته می شود، اگر ندهای ایجاد شده جدید در R با بخشی ازP تداخل داشته باشند و یا اگر قانون بخشی را حذف می کند، آن بخش مورد نیاز C باشد. به این ترتیب یک مجموعه از تداخلها ایجاد می گردد. هرتداخل O باید با قانون p®C گسترش یابد. به این ترتیب یک مجموعه ازگسترشهایی به نام H بدست می آید. اگر بتنوان قانون را بصورت معکوس بر یکی از این گسترشها اعمال کرد. بدون اینکه شرایط را زیر پا گذاشت، درآنصورت سازگاری اثبات می گردد.

شکل (2-5) یک چک ناموفق برای حد پایین چند تایی را نشان می دهد. در این مثال حد پایین مورد بررسی این است، که کلاس B حداقل با یک کلاس C در ارتباط می باشد. O تنها تداخل ممکن می باشد و عکس قانون برای گسترش H قابل اعمال نیست، به این ترتیب ناسازگاری با قیود کلی چند تایی مورد بررسی قرار می گیرد.

چک قوانین با قیود عدم وجود

این الگوریتم یک قانون به شکل R L ® و قید عدم وجود N را گرفته و حد بالای یک چندتایی را چک می کند. در این الگوریتم هم، تمام تداخلهای مناسب قسمت سمت راست قانون (R) و قید عدم وجود (N) بدست می آیند. یک تداخل مناسب است اگر قسمتهای جدید ایجاد شده در R با قید عدم وجود تداخل داشته و از طرفی امکان اعمال قانون بصورت معگوس بر روی آن ومجود داشته باشد.

نتیجه اعمال این الگوریتم بدست آمدن چندین قید کاربردی منفی می باشد. یک ناسازگاری زمانی حاصل می گردد، که نتوان قانون را با توجه به قیود بدست آمده بر روی گراف فعلی اعمال کرد. این زمانی رخ می دهد، که یک مورفیزم از قید کاربردی منفی به گراف فعلی وجود داشته باشد. شکل (3-5) یک چک ناموفق برای حد بالای یک چند تایی را نشان می دهد. استفاده از قانون با قید کاربردی منفی به همراه گراف فعلی S امکان پذیر نیست. زیرا مومرفیزم بین َL و S وجود دارد.

فهرست

چکیده

مقدمه

دیاگرام uml

دیاگرامهای کلاس

تعریف

عناصرهای دیاگرام کلاس

دیاگرامهای توالی

عناصر دیاگرامهای توالی

گراف کلاس

نمایش دیاگرام کلاس به گراف کلاس و قبود چندتایی

قبود چندتایی

قید کلی

قید عدم وجود

نمایش دیاگرامهای توالی توسط گرامرهای گراف گونه

پیامهای بین دو شیء موجود:

پیامهایی که یک شیء جدید را ایجاد می کنند:

پیامهای که باعث از بین رفتن یک شیء می گردند

آنالیز سازگاری بین ندیاگرامهای کلاس و توالی

چک وجود

چک آشکاری

چک چند تایی

الگوریتمهای چک سازگاری

چک وجود و چک آشکاری

الگروریتم چک چند تایی

چک قانون با قیود کلی

چک قوانین با قیود عدم وجود

چکیده

مقدمه

بررسی معیار کامل بود و سازگاری

دیاگرامهای حالت UML

آنالیز ایستا

حالتها و انتقالها

گاردها

انتقالهای ترکیبی

آنالیز دسترسی

تبدیل گراف

قوانین

قانون در روش Double Pushowt

قوانین در روش Single Pushout

قانون معکوس

کاربرد قانون

کاربرد شرایط

گرامر گراف گونه

مقدمه ای بر مفاهیم گرافهای نوع ویژگی

گرافها

مورفیزم

مقالات مرتبط


 • دسته: کامپیوتر و IT فرمت فایل: docx حجم فایل: 145 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 63 دانلود گزارش کارآموزی دان دانلود پایان نامه دانلود پروژه دانلود پاورپوینت آموزش توسعه نرم افزار های شیء گرا توسط UML دانلود طرح توجیهی مقاله رشته کامپیوتر...

 • دسته: کامپیوتر و IT فرمت فایل: pdf حجم فایل: 1116 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی نرم افزار کامپیوتر با عنوان ارزیابی UML جهت پشتیبانی از چارچوب زکمن ارزیابی UML معماری سازمانی سامانه های اطلاعاتی پشتیبانی از...

 • دسته: کامپیوتر فرمت فایل: doc حجم فایل: 1015 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 62 دانلود پژوهش دانلود جزوه پروژه دانلود تحقیق تحقیق پژوهش اهورا فایل خرید مقاله مقدمه ای بر UML دانلود پروژه دانلود مقاله مقدمه ای بر UML دانلود و خرید...

 • دسته: کامپیوتر و IT فرمت فایل: docx حجم فایل: 824 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 180 دانلود پرسشنامه دا دانلود پایان نامه ارشد دانلود پاورپوینت دانلود گزارش کار آموزی بررسی UML از نظر قابلیت پوشش به چارچوب زکمن دانلود پایان نامه دانلود...

 • پروژه uml به همراه فایل rational آموزشگاه راننده گی بصورت کامل همراه با فایل پاورپوینت برای درس مهندسی نرم افزار و آزمایشگاه مهندسی نرم افزار دسته: کامپیوتر بازدید: 5 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 736 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50...

 • دسته: کامپیوتر و IT فرمت فایل: doc حجم فایل: 669 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 140 انجام پروژه برنامه نویسی تجزیه و تحلیل سیستم پرسنلی پروژه برنامه نویسی مهندسی نرم افزار با عنوان سیستم پرسنلی طراحی شده با VB. net و متدولوژی...

 • دسته: کامپیوتر فرمت فایل: doc حجم فایل: 1018 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 48 دانلود پژوهش دانلود تحقیق پروژه مقاله در مورد UML تحقیق جزوه اهورا فایل خرید مقاله در مورد UML دانلود جزوه خرید و دانلود مقاله در مورد UML خرید...

 • دسته: سمینار کامپیوتر فرمت فایل: doc حجم فایل: 3358 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 160 پایان نامه انطباق چارچوب معماری سازمانی زکمن با UML 2.0 پایان نامه انطباق چارچوب معماری سازمانی زکمن با UML 20 کلیک جهت دانلود پایان نامه...

 • دسته: کامپیوتر فرمت فایل: doc حجم فایل: 25 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 تحقیق دانلود پژوهش خرید مقاله آشنایی با UML دانلود مقاله مقاله پژوهش دانلود و خرید تحقیق آشنایی با UML دانلود رایگان تحقیق آشنایی با UML دانلود پروژه دانلود...

 • فرمت فایل PPT پاورپوینت (قابل ویرایش) چکیدهنام درس کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش زبان فارسی نام کتاب کاربرد فناوری های جدید در آموزش نام مؤلف دکتر شهناز ذوفن شماره ویرایش ویرایش اول تابستان 1383 انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم...

 • دسته: پاورپوینت فرمت فایل: pptx حجم فایل: 5990 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 237 پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی بر اساس کتاب کاربرد نرم افزارهای تخصصی در اقتصاد کشاورزی پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 355 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 102 مقاله بررسی اصول مفاهیم اولیه مکانیک شکست و کاربرد آن در روسازیهای بتنی (سمینار) تحقیق بررسی اصول مفاهیم اولیه مکانیک شکست و کاربرد آن در روسازیهای بتنی...

 • هدف از انجام این پروژه بررسی کاربرد نانو تکنولوژی درالکترونیک و مسائل مختلف حول این مبحث می باشد. کلیک جهت دانلود پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی کاربرد نانو تکنولوژی درالکترونیک دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر...

 • دسته: فنی و مهندسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 152 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 مقاله بررسی پوشش های لایه نازک، کاربرد خواص مکانیکی و روش های اندازه گیری تحقیق بررسی پوشش های لایه نازک، کاربرد خواص مکانیکی و روش های...

 • دسته بندی: مهندسی» مهندسی معماری فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 35 دانلود تحقیق با موضوع بررسی کاربرد چوب و هنر معرق در معماری داخلی، در قالب docx و در 38 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، پیش...

 • مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری – بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی دسته: حسابداری بازدید: 4 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 553 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 130 مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری – بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی مقاله...

 • دسته: فنی و مهندسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 مقاله بررسی کاربرد کدینگ در مخابرات تحقیق بررسی کاربرد کدینگ در مخابرات پروژه بررسی کاربرد کدینگ در مخابرات مقاله بررسی کاربرد کدینگ در مخابرات دانلود تحقیق...

 • دسته بندی: مهندسی عمران» ساختمان و سازه فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 32 خلاصه خوردگی قطعات فولادی در سازه های مجاور آب و نیز خوردگی میلگردهای فولادی در سازه های بتن آرمه ای که در معرض...

 • پاورپوینت بررسی فناوریهای نوین و کاربرد سازه های فضاکار در طراحی و اجرای فضاهای ورزشی در 26 اسلاید قابل ویرایش دسته: آزمون ارشد بازدید: 3 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 890 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 پاورپوینت بررسی فناوریهای نوین...

 • مقاله انواع سقف و کاربرد آنها معرفی سقف ها و کاربردشان دسته: عمران و نقشه کشی بازدید: 7 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 863 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 انواع شقف معرفی سقف ها مقاله بررسی انواع سقف ها و...