بررسی رابطه بین بلوغ عاطفی با کیفیت زندگی دانشجویان متاهل

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 120 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 103

 • بررسی رابطه بین بلوغ عاطفی با کیفیت زندگی دانشجویان متاهل
 • پایان نامه کارشناسی علوم تربیتی مدیریت برنامه ریزی آموزشی
 • بررسی رابطه بین بلوغ عاطفی با کیفیت زندگی دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور اردبیل 9291

پایان نامه کارشناسی علوم تربیتی مدیریت برنامه ریزی آموزشی

بررسی رابطه بین بلوغ عاطفی با کیفیت زندگی دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور اردبیل 92-91

مقدمه

کیفیت زندگی مفهومی است که در سالهای اخیر نظر محققان و روان شناسان را به مساله «کیفیت زندگی» و اهمیت آن در سلامت و روان افراد جلب کرده است (اسکولاک، 2008).

کیفیت زندگی عبارت است از میزان آگاهی فرد از تجارب زندگی خود نقشی که در آن تجارب دارد، این تعاریف ریشه در 2 دیدگاه فلسفی دارد یکی در دیدگاه، (لذت جویی) ارسطو بر آن است که زندگی آرمانی، به معنای زندگی همراه با شادی و لذت و اجتناب از ناراحتی می باشد. که هدف زندگی کسب لذت می باشد و دیدگاه دیگر، علمی است حاکی از آن است که زندگی آرمانی به معنای شکوفاسازی توان مندی های انسانی است یعنی هر آنچه برای فرد با ارزش است مطابق با خودواقعی می باشد. (هانت، مارشال، 2002)

دوره بلوغ دورانی مبهم از نظر شاخت خصایص و دوران تمایلات متضاد است با ورود کودک به دنیای جوانی و بلوغ، ولادتی تازه و مرحله ویژه و مستقل از دوره های قبل و بعد پدید می آید آن را مرحله انتقال، مرحله نجات از کودکی و دوران تحولات همراه با دگرگونی های سریع و غافلگیر کننده طوفان حیات و مرحله طفولیگری نیز می نامند افراد در ین دوران احیاناً با ترس و بیم هایی مواجه می گردند که رفع و تعدیل آن نیازمند حمایت از سوی والدین و مربیان است. (قائمی، 1389)

بلوغ عاطفی قسمتی از مهمترین دوران زندگی هر فرد است که در صورت بروز مشکل در این دوران موجب روان تنشی بسیاری چون اضطراب، تنش ناکامی عاطفی، و آشفتگی عاطفی در زندگی روزمره می شود و تاثیر مستقیم بر روند کیفیت زندگی خواهد داشت. (کیومنگ و کایرن، 2005)

برخورداری از کیفیت زندگی ضعیف می تواند بر روی ارتباطات خانوادگی نیز اثر گذار باشد همچنین کیفیت زندگی ضعیف می تواند موجب به کارگیری مکانیسم های مقابله و سازگاری ناموثر در افراد شده و متعاقباً موجب افزایش تنش در آنان گردد و افزایش تنش در ارتباط عاطفی و جسمی شود و می تواند در ارتباطات اجماعی تاثیر منفی داشته باشد (فرانس، 2006)

ونگر و فربرگ (2002) کیفیت زندگی را آندسته از خصوصیاتی تعریف می کند که برای بیمار ارزشمند است و حاصل احساس راحتی یا ادراک خوب بودن است و در راستای توسعه و حفظ منطقی عملکرد جسمانی، هیجانی و عاطفی و عقلانی است به طوری که فرد بتواند توانایی هایش را در فعالیتهای با ارزش زندگی حفظ کند. (به نقل از بوبس، 2008)

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه.. 1

بیان مسئله.. 3

اهمیت و ضرورت پژوهش.. 4

اهداف پژوهش.. 5

هدف کلی.. 5

اهداف جزئی.. 5

سوالات پژوهش.. 7

تعاریف نظری پژوهش (مفهومی).. 8

تعریف عملیاتی.. 10

فصل دوم

مقدمه.. 12

تعریف بلوغ.. 12

بحران دوران بلوغ.. 14

تاثیر بلوغ بر حالت هیجانی و رفتاراجتماعی.. 15

تعریف بلوغ عاطفی.. 17

ویژگی های افرادی که به بلوغ عاطفی نرسیده اند.. 19

تاریخچه روانشناسی بلوغ.. 21

تاثیرات بلوغ عاطفی و روانی در رفتار نوجوان.. 22

کیفیت زندگی.. 24

تاریخچه و پیدایش مفهوم کیفیت زندگی.. 24

تعریف کیفیت زندگی.. 28

سنجش کیفیت زندگی.. 31

کیفیت زندگی وابسته به سلامت.. 32

کیفیت زندگی و شخصیت فرد.. 37

تعاریف اختصاصی.. 38

مدلهای کیفیت زندگی.. 38

تئوری تلفیقی کیفیت زندگی.. 38

کیفیت زندگی مرتبط با سلامت.. 40

کیفیت زندگی و رضایت از زندگی.. 42

روابط خانوادگی.. 43

خانواده و دیدگاههای نظری مربوط به آن.. 43

عناصر پنجگانه کیفیت زندگی.. 44

پیشینه تحقیق مرتبط با کیفیت زندگی.. 46

کیفیت زندگی وابسته به سلامت.. 49

درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی و تغییر طررحواره ها 52

تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور.. 53

فصل سوم

روش پژوهش.. 58

جامعه آماری و نمونه و روش نمونه گیری.. 58

ابزارهای اندازه گیری.. 59

کیفیت زندگی.. 59

بلوغ عاطفی.. 60

روش گردآوری اطلاعات.. 62

روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 63

فصل چهارم

بخش اول آمار توصیفی.. 66

بخش دوم آمار استنباطی.. 68

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری.. 81

محدودیت های پژوهش.. 82

پیشنهادات.. 83

فهرست منابع.. 84

مقالات مرتبط


 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 48 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 65 مقاله بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه سیستان تحقیق بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم...

 • بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه سیستان دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 48 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 72 بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان...

 • این مجموعه یکی از بهترین محصولات فروشگاه سرزمین آرزوها میباشد در این مجموعه مقاله ای با عنوان بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال نگاشته شده است که میتوانید این مقاله را از...

 • دسته: روان شناسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 47 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 72 بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 86 بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در...

 • دسته: علوم اجتماعی فرمت فایل: pdf حجم فایل: 42 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 72 بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 86 دانلود پایان نامه بررسی تفاوت...

 • بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل 18 تا 30 سال دسته: علوم انسانی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 41 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 59 بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 47 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 72 الگوی اریک اریکسون درباره هویت پایان نامه بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دان پژوهش بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 807 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 85 رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی رابطه بین دانشجویان پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان پایان نامه...

 • دسته: روان شناسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 807 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 85 دانلود مقاله دانلود تحقیق پژوهش دانلود پژوهش دانلود پروژه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان رابطه بین دانشجویان پایان نامه بررسی رابطه...

 • بلوغ عاطفی نقش مهمی در پدیدآیی، ساخت و تحول در رضایت زناشویی ایفا می کند همچنین روابط عاطفی در فضای دانشگاه ها به یکی از مسائل اجتناب ناپذیر حوزه آموزش عالی کشور تبدیل گشته است روابطی که بدلیل شرایط خاص حاکم...

 • دسته: روان شناسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 513 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 128 سبک های دلبستگی جهت گیری زندگی رضایت از زندگی تعیین رابطه بین سبک های دلبستگی و جهت گیری زندگی با رضایت از زندگی در بین دانشجویان از...

 • دسته: روانشناسی، علوم تربیتی واجتماعی فرمت فایل: doc حجم فایل: 71 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر بهبود کیفیت زندگی زنان متاهل قمی کیفیت زندگی آموزش مهارتهای ارتباطی بهبود کیفیت زندگی زنان متاهل اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 96 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 نقش صفات شخصیت و شناخت های مثبت و منفی جنسی در پیش بینی کیفیت زندگی زنان متاهل پیش بینی کیفیت زندگی زنان متاهل نقش صفات...

 • دسته: روان شناسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 74 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 81 جزوه دا اهورا فایل پژوهش خرید مقاله بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی تحقیق بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و...

 • مقاله با عنوان (بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی) دسته: روانشناسی بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 90 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 58 بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی...

 • دسته بندی: علوم انسانی» روان شناسی فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 66 دانلود تحقیق با موضوع بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روان شناسی، در قالب word و در 82 صفحه، قابل...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: docx حجم فایل: 90 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 81 بررسی میزان تحمل استرس ناشی از آینده شغلی بین دانشجویان مجرد و متاهل بررسی میزان تحمل استرس ناشی از آینده شغلی بین دانشجویان مجرد و...

 • دسته: روان شناسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 50 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 81 دانلود پژوهش دانلود جزوه پروژه پژوهش تحقیق بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی دانلود مقاله دانلود پروژه جزوه دانلود تحقیق مقاله بررسی...

 • دسته بندی: علوم انسانی» روان شناسی فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 81 دانلود تحقیق در مورد پژوهش بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی، در قالب word و در 81 صفحه، قابل...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 50 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 81 بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی از دانلود فایل...