تحقیق بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

دسته: کشاورزی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 61 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 65

 • تحقیق بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات
 • مقاله بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

مقاله بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات دارای 65 ص وبا فرمت ورد

فهرست مطالب

1-1 مقدمه: 1

2-1 تعریف موضوع 2

3-1 اهمیت موضوع 2

4-1 هدف از انتخاب موضوع 3

فصل دوم – ادبیات موضوع 4

2-1 سایر مطالعات انجام شده 5

2-2 تاریخچه مرکبات 5

2-3 مشخصات کلی مرکبات 8

2-4 درجه بندی جهانی مرکبات 9

2-5 شرایط آب و هوایی مناسب کشت و پرورش مرکبات: 10

2-6 احتیاجات غذایی درختان مرکبات 11

2-7 بررسی وضعیت سطح زیر کشت و تولیدات مرکبات کشور: 11

2-8 تولید جهانی مرکبات 14

2-9 فرآیند صادرات مرکبات 16

2-15-1 مراحل قبل از صدور 16

2-10 مراحل اداری صادرات میوه 19

2-12 بسته بندی 22

2-13 حمل و نقل 24

2-14 بازاریابی 25

فصل سوم – روش تحقیق 28

1-3 مقدمه: 29

1-3- جامعه آماری: 29

2-3 فرضیات تحقیق 30

3-3 روشهای جمع آوری اطلاعات 30

4-3 پرسشنامه: 31

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته ها 32

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات 35

منابع و مأخذ 50

منابع و مأخذ

فتحی – حبیبه: بازارهای جهانی مرکبات – انتشارات موسسه مطالعه بازرگانی، 1389

خویی – سلطنت: اصول تغذیه مرکبات، تهران 1389

حمیدنژاد: مارکتینگ مرکبات از دید سیستماتیک، تهران 1385

اربابی محمد علی: بازاریابی، نشر نور، 1383، تهران

بلوریان تهرانی محمد: راهنمای بسته بندی میوه های تازه، تهران 1389

محمودی دکتر علی: اقتصاد حمل و نقل، تهران 1390

روئل کهلر: بازاریابی بین الملل، انتشارات میلاد 1390

نشریات:

سازمان ترویج کشاورزی: نگاهی به بازارهای فروش میوه و تره بار صادراتی در کشورهای آن سوی خلیج فارس 1389

دانشگاه مازندران: سمینار بازاریابی و توسعه صادرات مرکبات 1389

انوری فاطمه: مرکبات شمال ایران 1389

ملکشاهی غلامرضا: مبدا جغرافیایی و تاریخچه بخشی از مرکبات، 1389

1-1 مقدمه:

کاهش درآمد حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن، افزایش جمعیت کشور، کاهش قدرت خرید، درآمدهای نفتی در نتیجه به هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشوری صنعتی و پیشرفته در راه تجارت با کشورهای جهان سوم و از همه مهتر پایان پذیر بودن منابع طبیعی و از جمله نفت باید زنگ خطر را برای ما و خصوصاً برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور به صدا در آورده و ما را به این باور رسانده باشد که توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی یافتن از اقتصاد تک محصولی متکی به درآمد های نفتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. امروز توسعه صادرات غیرنفتی تنها افزایش درآمدهای ارزی از طریق صدور انواع کالاهای ساخته شده و خدمات محدود نمی شود. بلکه توسعه صادرات نقش مهمتری را به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی به عهده دارد. در اجرای استراتژی توسعه صادرات بخشهای مختلف اقتصادی شامل صنعت، معدن، خدمات، بهداشت، کشاورزی، و غیره … مورد توجه قرار می گیرد.

با توجه به نکته که کشورمان به دلیل شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی جزء محدود کشورهای دنیا است که قابلیت بالایی در تولید محصولات کشاورزی داراست و از نظر تنوع در بخش باغداری و محصولات باغی سومین کشور دنیا پس از کشورهای چین (اول) و ترکیه و آمریکا (مشترکاً دوم) می باشد. می توان به عنوان بخشی از استراتژیهای توسعه صادرات کشور به بخش کشاورزی و باغداری معطوف شد و با تولید انواع محصولات کشاورزی و باغی علاوه بر تامین نیازهای داخل به صدور این محصولات و درآمدی که ارزی حاصل از آن چشم داشت.

2-1 تعریف موضوع

موضوعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت «بررسی موانع صادرات مرکبات کشور و ارائه راهکارهایی برای افزایش صادرات آنها می باشد» کشور ما سرزمین پهناوریست که از شرایط آب و هوایی بسیاری متنوعی برخوردار است. همین شرایط آب و هوایی و اقلیمی متنوع زمینه بسیار مساعدی را برای تولید انواع و اقسام محصولات کشاورزی فراهم آورده است. بخشی از این تولیدات به مصرف داخلی می رسد و بخش قابل توجهی از آن نیز قابل صدور به سایر کشورهای دنیا است.

مرکبات نیز به دلیل همین شرایط مساعد آب و هوایی و خاک مناسب در اغلب نقاط کشور به ویژه شمال و جنوب کشور قابل کشت و پرورش است و ذکر این نکته ضروری است که تولید فعلی مرکبات کشور در تولید این محصولات می توان با افزایش سطح زیر کشت و در نتیجه تولید آن به افزایش صادرات آن امیدوار بوده پس با توجه به ظرفیت موجود صاردات این محصولات می توان مقدار قابل توجهی ارز وارد سیستم اقتصادی کشور کرد و با توجه به اینکه در برنامه های اقتصادی دولت برای صادرات محصولات غیرنفتی اهمیت خاصی قائلند. لذا بررسی و تخصص پیرامون این موضوع می تواند راهگشا باشد. در این راستا تحقیق حاضر به بررسی و تبیین مواننع موثر بر افزایش صادرات مرکبات می پردازد و تلاش بر این است که مولفه مهمی نظیرتسهیلات و نگهداری انبار سیستم بسته بندی، سیستم حمل و نقل و انجام بازاریابی به طور صحیح و میزان اهمیت و تاثیر هر یک از این چها مولفه در افزایش صادرات مرکبات مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد.

3-1 اهمیت موضوع

صادرات فعالیتی بسیار پیچیده و دارای ظرافت های خاصی خویش است. توسعه صادرات امری آسان نیست. برای فروش بیشتر کالا به خریداران شرایط و عمل مساعد بسیار لازم است نه فقط جلب رضایت مصرف کننده خارجی نسبت به کیفیت قیمت، شرایط عرضه، بازار رسانی و خدمات پس از فروش کالا لازم است. بلکه با توجه به این نکته ضروری است که کشور با رقبای سرسخت قدرتمند در این زمینه روبرو است. بدون مطالعات مشکلات و تنگناها و بررسی تحقیق مستمر پیرامون عوامل موثر در افزایش صادرات توسعه صادرات غیرنفتی ممکن نیست بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه دنیا مبالغ هنگفتی را به انجام پژوهشهای علمی به تخصیص می دهند.

در راه صادرات محصولات کشاورزی و از جمله مرکبات که ظرفیت بالایی برای تولید و صادرات آن در کشور وجود دارد موانع بسیاری پیش روی ماست. تولید فعلی مرکبات کشور سالانه بیش از سه میلیون و هفتصد هزار تن است و بررسی انجام شده نشان می دهد که از این مقدار 700 هزار تن حدود 20% آن قابلیت صدور دارد. اما میزان فعلی صادرات این محصول در حدود 70 هزار تن در سال است یعنی در حدود 10% از ظرفیت صادراتی موجود که این رقم بسیار ناچیزی است فراوان مشاهده شده است که کشور عین که تولید بسیار ناچیزی نسبت به کشور ما دراد چندین برابر ما صادرات مرکبات درند.

4-1 هدف از انتخاب موضوع

مرکبات یکی از انواع محصولات کشاورزی است که در سال اخیر جزء اقلام صادراتی کشور قرار گرفته است با توجه به اینکه ظرفیت صادراتی این محصول بسیار بیشتر از حجم فعلی صادرات فعلی صادرات آن است این تحقیق به دنبال این است که موانع موجود صادرات مرکبات را شناسایی و معرفی نماید.

2-2 تاریخچه مرکبات

منشأ مرکبات در اصل نواحی حاره و معتدله بود. و این گیاه توسط مردم چین از مدتها قبل شناخته و کشت شده است. چین مبدا اولیه پرتقال به صورت وحشی و شمال هندوستان مبدا اصلی انواع نارنگی و لیمو شمرده می شود. پیدایش بذر برخی از مرکبات نظیر نارنج و بالنگ در بین النهرین زمان کاشت آنها به هزاره چهارم قبل از میلاد منتسب می کند.

در ایران در حدود 300 سال قبل از میلاد در مناطق گرمسیری استان خوزستان خصوصاً در شوش و شوشتر کشت شده است در همین سالها یعنی در حدود 300 سال قبل از میلاد مورخی به نام تئوفراتوس یک نوع از مرکبات به نام Citrurs Media را در اروپا دیده و از آن نام برده است. چندین قرن بعد اعراب پرتقال و لیموترش و نارنج را به آفریقا و اسپانیا و چند کشور همجوار برده اند و در قرن شانزدهم میلادی پرتقال به اروپا معرفی و کشت شد. در سال 1492 کریستف کلمب در دومین سفر خود بذور مرکبات (پرتقال – لیمو – نارنج – نارنگی) را به آمریکا برده و در محلی که اکنون هائیتی نامیده می شود کشت نمود. در سال 1590 مرکبات در برزیل کاشته شد و به این ترتیب مرکبات در دنیای امروز توسعه یافته است.

در ایران مرکبات موجی وجود نداشته و اعراب با فتوحاتی که نموده اند بزرگترین عامل انتشار مرکبات بودند و هنگام حمله به ایران مرکبات را نیز به ایران آوردند. پس از اعراب پرتقالی ها انواع مرکبات را به ایران آورده و در مناطق جنوبی کشور کشت نموده و تدریجاً در شمال نیز کاشته شده است. در این اواخر از کشورهای ترکیه، لبنان، آمریکا ارقام تجارتی آن وارد کشور شد و در نواحی شمال کشت شده است.

مرکبات از خانواده Puta ceose است که بیش از هزار گونه آن تاکنون شناخته شده است. در قرن 18 با بروز بیماری پوسیدگی طوقه در ایتالیا پیوند مرکبات به روی نارنج و سایر پایه های مقاوم به بیماری قارچی کموز مرسوم گردید که به تدریج با بروز این بیماری در سایر کشورهای مرکبات خیز دنیا این شیوه رایج یافت از جمله در ایران که در سال 1298 با از بین رفتن اولین گروه درختان پرتقال، عمل پیوند مرکبات نیز آغاز شده است. در سال 1309 ارقام اصلاح شده و تجاری مرکبات وارد کشور شد و در شمال ایران مخصوصاً رامسر کاشته شده که عبارت بودند از پرتقال تامسون، ناول،

* فتحی – جیبه بازار جهانی مرکبات – انوری – فاطمه مرکبات شمال ایران

* ملک آرا – عباس کلیاتی درباره مرکبات – نشریه فنی

خونی، بروهن، شاموطی، والنیا و نارنگی های انشو، گلمانتین، پرتقال تامسون، ناول از بین رفت و از آن تاریخ به بعد این سه رقم به عنوان ارقام انتخابی و اصلی در شمال کشور مورد ازدیاد قرار گرفت که البته بعدها دو رقم دیگر نارنگی ایشی کوا، سوجی یاما نیز در برنامه ازدیاد قرار داده شده اند.

مقالات مرتبط


 • بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات دسته: کشاورزی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 62 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 58 بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات بررسی موانع صادرات...

 • دسته بندی: عمومی» صنایع غذایی فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 65 دانلود تحقیق در مورد بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات، در قالب doc و در 65 صفحه، قابل ویرایش، شامل...

 • بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات دسته: کشاورزی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 61 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 65 بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات بررسی موانع صادرات...

 • دسته بندی: مدیریت» مدیریت بازرگانی فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 57 دانلود تحقیق با موضوع بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات، در قالب word و در 57 صفحه، قابل ویرایش، شامل...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 61 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 57 بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات پایان نامه بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات مقاله بررسی موانع...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 61 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 57 مقاله بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات تحقیق بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات پروژه بررسی موانع...

 • دسته بندی: مدیریت» رهبری فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 57 دانلود تحقیق در مورد ارائه راه کارهایی برای ارتقای هوش فرهنگی مدیران دولتی، در قالب doc و در 61 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کلیات...

 • دسته بندی: عمومی» صنایع غذایی فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 64 مقدمه: کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن، افزایش جمعیت کشور، کاهش قدرت خرید درآمدهای نفتی در نتیجه بر هم خوردن رابطه...

 • این مقاله کامل در 70 صفحه تنظیم و ویرایش شده است جهت مشاهده قسمتی از مقدمه، قسمت توضیحات مراجعه نمایید دسته: مدیریت بازدید: 5 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 80 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 70 موانع صادرات مرکبات حسابداری پروژه...

 • دانلود مقاله رایگان درباره آفات مرکباتدانلود رایگان تحقیق آفات مرکباتانواع آفات مرکباتمقاله روش درمان آفات مرکباتبهبود آفات مرکباتدرم دسته: کشاورزی بازدید: 4 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 786 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 113 دانلود مقاله پروژه درباره آفات مرکبات به...

 • بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات مصنوعات فیروزه ای دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 128 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 140 بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 128 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 115 پایان نامه بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات مصنوعات فیروزه ای مقاله بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار...

 • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 128 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 115 پایان نامه بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات مصنوعات فیروزه ای مقاله بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار...

 • دسته: حسابداری فرمت فایل: doc حجم فایل: 161 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 79 بررسی عوامل افزایش مطالبات معوق و ارائه راهکارهایی جهت جلوگیری از افزایش آن دانلود پایان نامه حسابداری دانلود پایان نامه مطالبات معوق عوامل افزایش مطالبات معوق راهکارهای کاهش...

 • دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: doc حجم فایل: 52 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 دانلود مقاله والدین چه کارهایی می توانند انجام دهند تا رفتار کودک خود را تغییر دهند تربیت کودک والدین چه کارهایی می توانند انجام دهند...

 • دسته: عمران فرمت فایل: doc حجم فایل: 14861 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 250 پایان نامه بررسی هیدرولیکیو هیدرولوژیکی راه و ابنیه های فنی در طرح هندسی راه و ارائه مدل ریاضی پایان نامه بررسی هیدرولیکیو هیدرولوژیکی راه و ابنیه های فنی...

 • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 747 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 129 رشته مدیریت اجرایی بررسی موانع صادرات غیر نفتی در استان اردبیل؛ مورد مطالعه کالاهای منتخب استان تحقیق و پژو هش کارشناسی ارشد (MA) بررسی موانع صادرات غیر نفتی...

 • دسته بندی: مهندسی» مهندسی کشاورزی و زراعت فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 32 دانلود تحقیق با موضوع کمبود پتاسیم در مرکبات، در قالب word و در 32 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: مرکبات، یکی...

 • دسته بندی: مهندسی» مهندسی کشاورزی و زراعت فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 8 دانلود تحقیق با موضوع رفع عارضه ریزی برگ و میوه درختان مرکبات دارای عارضه کمبود پتاسیم، در قالب word و در 8 صفحه،...

 • دسته بندی: مدیریت» مدیریت سازمانی فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 22 بررسی موانع خلاقیت در بین کارکنان بیمارستان ارس شهرستان پارس اباد و ارائه استراتژی، در قالب پی. دی. اف و در 22 صفحه، شامل چکیده،...