پروژه کارآفرینی طرح تأسیس وراه اندازی شرکت نامداران صنعت

دسته: طرح های توجیهی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 41 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 56

 • پروژه کارآفرینی طرح تأسیس وراه اندازی شرکت نامداران صنعت
 • پروژه کارافرینی طرح تأسیس وراه اندازی شرکت نامداران صنعت
 • طرح توجیهی طرح تأسیس وراه اندازی شرکت نامداران صنعت
 • کارآفرینی طرح تأسیس وراه اندازی شرکت نامداران صنعت
 • دانلود پروژه طرح تأسیس وراه اندازی شرکت نامداران صنعت
 • دانلود کارآفرینی طرح تأسیس وراه اندازی شرکت نامداران صنعت
 • طرح توجیه فنی طرح تأسیس وراه اندازی شرکت نامداران صنعت
 • توجیه اقتص

پروژه کارآفرینی طرح تأسیس وراه اندازی شرکت نامداران صنعت

پروژه کارآفرینی طرح تأسیس وراه اندازی شرکت نامداران صنعت در 56 صفحه ورد قابل ویرایش

کارآفرینی

موضوع: طرح تأسیسن وراه اندازی شرکت نامداران صنعت

پایان نامه دوره کاردانی رشته:

حسابداری وبازرگانی

فهرست:

مقدمه

شرکتهای سهامی

انواع شرکتهای سهامی

اساسنامه قانونی شرکت:

1) اسم و مرکز شرکت

2) موضوع شرکت

3) مدت شرکت

4) مقدار سرمایه

5) نوع سهام

سهام

انواع سهام

علل انتشار سهام با نام

علل انتشار سهام ممتاز

انواع امتیازات سهام ممتاز

تفاوتهای شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص

عملیات حسابداری ثبت سرمایه

مراحل قانونی مطالبه وپرداخت بقیه بهای سهام

اوراق قرضه

مجامع عمومی صاحبان سهام

تغییرت در سرمایه شرکت سهامی

موارد افزایش سرمایه شرکت

موارد تبدیل سهام شرکت

الف) شناسنامه شرکت:

1) تاریخچه ومالکیت

2) تجهیزات وتسهیلات

ب) سازمان وساختار مدیریتی

خلاصه سوابق تجربی وتحصیلی

ج) فعالیتها وخدمات:

1) برنامه ریزی وکنترل پروژه

2) مشاوره مدیریت ونظارت درعملیات مهندسی وتدارک کالا

3) مشاور مدیریت درنظارت درعملیات ساخت ونصب

4) مشاور مدیریت ونظارت درعملیات راه اندازی وشروع بهره برداری پروژه ها

راهنمای نگارش

خلاصه سوابق تحصیلی وتجربی

خلاصه سابقه کار

انواع فرمهای موجود درشرکت:

فرم مصاحبه وآزمون استخدام شوندگان

فرم درخواست تأمین نیروی انسانی

برنامه تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت

آمار کارکنان برحسب کار وگروههای شغلی وتخصصی

فرم مراحل انجام کار ـ اطلاع رسانی

تعیین وتصویب ضروابط استخدامی

آمار تغییرات نیازهای استخدامی

پرسشنامه نویسی

درخواست استفاده از بیمه گروهی خدمات درمان بیمارستانی وپاراکلینیکی

قرارداد خرید خدمت کارشناسی

فرم درخواست سرویس کامپیوتری

فرم درخواست آموزش کامپیوتری

فرم مصاحبه جهت تهیه سیستم

فرم مراحل انجام کار ـ سخت افزار وشبکه

فرم برنامه ریزی آموزشی کامپیوتر

فرم درخواست سرویس اضطراری

فرم عضویت در شبکه

فرم درخواست سرویس اینترنت

فرم تمدید اشتراک اینترنت

مقدمه:

به نظر کارشناسان ومتخصصین توسعه کشور ایران هم اکنون درحال گذر رسیدن به سمت توسعه پایدار می باشد به منظور عبور از این مرحله بحرانی لازم است با توجه به موقعیت ژئوپلتیک خود دردنیای کنونی با تعیین اهداف واستراتژیهای مناسب با آن راباموفقیت طی نماید. لذا د رسطح ملی برنامه ای جامع وزیر بنایی مانند لایحه فقر زدائی توجه به مسئله اشتغال جوانان چگونگی خودکفایی واستقلال کشور بر پایه اقتصاد بدون نفت و… درهیئت محترم دولت ومجلس شورای اسلامی مطرح می باشد. اگر چه شاخص هایی مانند نرخ ثبت نام دانش آموزان دختر وپسر درمدارس، ارائه خدمات بهداشتی درآمد سرانه … هرکدام می تواند در برنامه توسعه نقش اساسی داشته باشد. اما شاخص اشتغال به ویژه اشتغال مولد و پایدار درجهت رسیدن به سوی توسعه همه جانبه از اهمیت خاصی برخوردار است؟ می تواند در ابعادمختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جامعه را تحت الشعاع قرار دهد لذا هرگونه طرح وبرنامه ای که بتواند در بازار کار ومیزان عرضه وتقاضا تعادل به وجود آورد وبادرنظر داشتن جوانی جمعیت ایران که درهر سال نیاز به حداقل 800000 فرصت شغلی می باشد این مهم توجه نماید ضروری است زیرا بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که د رشکوفاترین دوره اقتصادی درایران 350000 فرصت شغلی ایجاد شده است در رابطه با ایجاد فرصتهای شغلی مهمترین مسئله ای که مورد نظر قرار می گیرد توسعه کیفی نیروی انسانی است زیرا منابع انسانی عامل اصلی وضرورت رشد وتوسعه اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی درهرسیستم وجامعه است وبدون رشد وبالندگی استعداد ها وقابلیت های این منابع هیچ سیستم، سازمان ویا جامعه ای نمی تواند به اهداف توسعه ومولد خود دست یابد. از آنجا که توسعه متضمن حرکت وپویایی است بنابراین، بایدانعطاف پذیر پیشرونده وبه بیان دیگر پایدار باشد.

توسعه پایدار نوعی حرکت در شرایط مطلوب است که به طور روز افزون درجهت بهره وری تولید کارایی نیروی انسانی وبهینه سازی از منابع طبیعی ودرنهایت بهزیستی انسانها وانحلال فرهنگ انسانی و روابط سالم اجتماعی به پیش رود. از این لحاظ انسان در روند توسعه نقش محوری وراهگشا داشته وبه عنوان عامل وهدف ویا بهره ور و بهره گیر آن قلمداد می شود. بررسی ترکیب سنی جمعیت ایران نشان می دهد کشور ما ترکیب سنی جوانی دارد. براساس آمار ارائه شده درسالنامه آماری سال 72 ، 9/52 درصد جمعیت کشور افراد بین 15تا 14 سال که جمعیت فعال کشور محسوب می شوند تشکیل می دهند. از آنجا که تعدادی از افراد این گروه مولد نبوده وفقط مصرف کننده می باشند مسئولیتی سنگین برعهده دولتمردان ومدیران بخش دولتی قرار دارد که در رأس آن هدایت افراد به سوی مشاغل وتخصصهایی است که بتواند استقلال کشور را به دنبال داشته و این مهم بدون برنامه ریزی صحیح ومنسجم ومبتنی بر پایه اطلاعات آماری دقیق ودرست به انجام نمی رسد.

از سوی دیگر نیمی از جمعیت فعال کشور یعنی 36% ونیمی از افراد زیز 14 سال یعنی 21% را دختران تشکیل می دهند. پرسش دراینجا مطرح می شود: چگونه 26% از افراد جامعه دریک کشور که جمعیت فعال مردان می باشند می توانند برای 100% جمعیت تولیدو خدمات رابه وجود آورند؟

چگونه می توان نیمی ا زجمعیت فعال که از لحاظ هوشی مساوی با نیمه دیگر هستند بدین سهمی درتولید نا خالص ملی نداشته باشند.

درایران نیز امروزه جوانان قبل از فکر به هر مسئله ای درجستجوی شغلی خوب وابسته به درآمدی مکفی هستندو صد البته که درآمدخوب را ترجیح می دهند اما از آنجا که دولت به جهت انباشتگی مشکلات موقعیتهای زیادی به جوانان جهت اشتغال نمی دهد این سئوال برای آنان به وجود می آید که به راستی چه باید کرد؟

بسیاری از کارآفرینان می توانند به راحتی به این پرسش پاسخ گویند آنان با استفاده از توانایی فکری و جسمی توانستند کار برای خود آفرینند حال در طریق تولید ویا خدمات.

پیشگفتار:

پس از آنکه آدمی به زندگی اجتماعی روی آورد به تدریج دریافت که تقسیم کار تدبیری است که تولید را آسانتر وسریعتر می کند. با تقسیم کار وتخصصی شدن تولید لازم شدکه هر تولید کننده آنچه را که بیش ازمصرف خود تولید کرده به دیگران بفروشد ودرعین حال آنچه را که از تولیدات دیگران نیاز دارد بخرد. بدین ترتیب مبادله کالاها و خدمات بین افراد وگروههای اجتماعی متداول شد.

شکل وروش مبادله درطول زمان ثابت نمانده وپیوسته تغییر کرده است. بازرگانی اززمانی ضرورت یافت که تقسیم کار د ربین آدمیان متداول شد. مثلاً یک کشاورز گندم وکشاوز دیگری خرما تولید کرد. انگاه این د وکشاورز گندم وخرما مازاد برمصرف خود رابا همدیگر مبادله کردند تانیازهای خود را آسانتر وبهتر برطرف کنند.

در گذشته تولیدبه روشهای دستی وباسرعت کم صورت می گرفت. درنتیجه حجم تولید معمولاً از نیازهای آدمی کمتر بود وفروش کالاهای تولید شده دشواری چندانی نداشت.

انقلاب صنعتی در قرن 18 بابه خدمت گرفتن ماشین جایگزین کردن آن به جای نیروی انسانی تولید را بسیارآسانتر و سریعتر کرد.

مشکلات تولید یکی بعد از دیگری از پیش پای آدمی برداشته شد. جوامع صنعتی توانستند بسیاری از کالاها را به هرمقداری که مایل بودند تولید کنند. مشکل اصلی آنها فراهم کردن مواد اولیه ویافتن بازار مناسب برای این کالا ها بود. همگام با این تحول مفهوم بازرگانی دگرگون شد وتوسعه یافت.

مقالات مرتبط


 • هدف از انجام این طرح بررسی کارآفرینی کارگاه خیاطی و طراحی لباس و مسائل مختلف حول این مبحث می باشد. کلیک جهت دانلود عنوان کامل: طرح کارآفرینی کارکاه خیاطی و طراحی لباس فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات...

 • دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی فرمت فایل: doc حجم فایل: 41 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 56 دانلود پروژه طرح تأسیس وراه اندازی شرکت نامداران صنعت طرح توجیه فنی طرح تأسیس وراه اندازی شرکت نامداران صنعت دانلود کارآفرینی طرح تأسیس وراه...

 • دسته بندی: کارآفرینی» خدماتی و آموزشی فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحات: 202 طرح توجیهی تأسیس وراه اندازی مهدکودک وآمادگی در قالب word به همراه فهرست, موضوع و معرفی طرح, جداول, سرمایه گذاری کل, دوره بازگشت سرمایه,...

 • دسته: حسابداری فرمت فایل: doc حجم فایل: 39 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 54 مشاور مدیریت ونظارت درعملیات راه اندازی وشروع بهره برداری پروژه ها کارافرینی مدیریت و کنترل پروژه برنامه ریزی وکنترل پروژه مشاوره مدیریت ونظارت درعملیات مهندسی وتدارک کالا مشاور...

 • دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی فرمت فایل: doc حجم فایل: 37 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 56 طرح تأسیس وراه اندازی شرکت راه اندازی شرکت نامداران صنعت کارآفرینی طرح تأسیس وراه اندازی شرکت نامداران صنعت کارآفرینی طرح تأسیس وراه اندازی شرکت...

 • دسته: طرح های توجیهی فرمت فایل: doc حجم فایل: 12 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 پروژه کارآفرینی تأسیس و راه اندازی کارگاه خیاطی پروژه کارافرینی تأسیس و راه اندازی کارگاه خیاطی طرح توجیهی تأسیس و راه اندازی کارگاه خیاطی کارآفرینی تأسیس...

 • دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی فرمت فایل: doc حجم فایل: 12 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 تأسیس کا طرح توجیهی تأسیس و راه اندازی کارگاه خیاطی پروژه کارآفرینی تأسیس و راه اندازی کارگاه خیاطی طرح توجیه فنی تأسیس و راه...

 • دسته بندی: کارآفرینی» تولیدی فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحات: 20 طرح توجیهی تأسیس و راه اندازی کارگاه خیاطی در قالب word به همراه فهرست, موضوع و معرفی طرح, جداول, سرمایه گذاری کل, دوره بازگشت سرمایه, فضای...

 • دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی فرمت فایل: doc حجم فایل: 111 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 45 دانلود پروژه طرح تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی طرح توجیه فنی طرح تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی دانلود کارآفرینی طرح تأسیس شرکت...

 • دسته: طرح های توجیهی فرمت فایل: doc حجم فایل: 111 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 45 دانلود پروژه طرح تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی طرح توجیه فنی طرح تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی دانلود کارآفرینی طرح تأسیس شرکت تولید نرم...

 • تأسیس و راه اندازی کارگاه خیاطی دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 11 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 تأسیس و راه اندازی کارگاه خیاطی تأسیس و راه اندازی کارگاه خیاطی از دانلود فایل...

 • تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 172 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 209 تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی...

 • چکیده با توجه به این که موتورهای القایی دارای جریان راه اندازی زیادی هستند و می توان آنها را به صورتهای مختلف راه اندازی کرد، پس می توان برای موتورهای با قدرت های مختلف یکی از روشهای مناسب راه اندازی برای...

 • دسته بندی: مهندسی» مهندسی برق و الکترونیک فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 121 چکیده: با توجه به این که موتورهای القایی دارای جریان راه اندازی زیادی هستند و می توان آنها را به صورتهای مختلف راه...

 • دسته: طرح های توجیهی فرمت فایل: doc حجم فایل: 65 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 پروژه کارآفرینی طرح تأسیس آموزشگاه کامپیوتر پروژه کارافرینی طرح تأسیس آموزشگاه کامپیوتر طرح توجیهی طرح تأسیس آموزشگاه کامپیوتر کارآفرینی طرح تأسیس آموزشگاه کامپیوتر دانلود پروژه طرح...

 • دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی فرمت فایل: doc حجم فایل: 28 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 پروژه کارآفرینی طرح تأسیس شیرینی پزی پروژه کارافرینی طرح تأسیس شیرینی پزی طرح توجیهی طرح تأسیس شیرینی پزی کارآفرینی طرح تأسیس شیرینی پزی دانلود...

 • دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی فرمت فایل: doc حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 آموزشگاه سنتی دانلود پروژه طرح تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی دانلود کارآفرینی طرح تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی طرح طرح توجیهی طرح تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی...

 • دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی فرمت فایل: doc حجم فایل: 16 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 طرح آموزشگاه طرح توجیهی طرح تأسیس آموزشگاه رانندگی کارآفرینی طرح تأسیس آموزشگاه رانندگی طرح توجیه فنی طرح تأسیس آموزشگاه رانندگی پروژه کارافرینی طرح تأسیس...

 • دسته: طرح های توجیهی فرمت فایل: doc حجم فایل: 16 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 دانلود پروژه طرح توجیه فنی دانلود کارآفرینی طرح توجیهی کارآفرینی توجیه اقتصادی پروژه کارآفرینی طرح تأسیس آموزشگاه رانندگی پروژه کارافرینی کلیک جهت دانلود پروژه...

 • دسته: طرح های توجیهی فرمت فایل: doc حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 دانلود پروژه طرح تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی طرح توجیه فنی طرح تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی دانلود کارآفرینی طرح تأسیس آموزشگاه طراحی سنتی طرح توجیهی طرح تأسیس...